Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente
Evenimente
Şedinţa ordinară a Consiliului Raional din 22.02.2018. 22.02.2018
Joi, 22 februarie 2018, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, sala mare de şedinţe s-a desfăşurat Şedinţa ordinară a Consiliului Raional. În cadrul ședinței au fost discutate chestiunile incluse în ordinea de zi. La finele ședinței șeful-adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni...
Accesări: 198
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru drept, etică şi disciplină. 21.02.2018
Azi,21 februarie 2018, ora 11.00, în incinta Consiliului raional a avut loc ȘedințaComisiei de Specialitate  pentru drept,etică şi disciplină. În cadrul ședinței au fost discutate chestiunile dinordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 139
 
Seminar cu tematica: „Exportul fructelor procesate în UE”. 20.02.2018
Marți, 20 februarie, Secția Agricultură relații funciare și cadastru a organizat în comun cu Asociația Moldova Fruct și experții olandezi de la CBI (Centrul de Promovare a Importurilor din Ţările în Curs de Dezvoltare, din Regatul Țărilor de Jos) Reindert Dekker şi Piet Schotel un...
Accesări: 170
 
Ședința Comisiei de Specialitate pentru agricultură, industrie prelucrătoare și atragerea investițiilor. 20.02.2018
Azi, 20 februarie  2017, ora 13.00, în incinta Consiliuluiraional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate  pentru agricultură, industrie prelucrătoareși atragerea investițiilor. În cadrul ședinței au fost discutate chestiuniledin ordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 147
 
Ședința Comisiei de Specialitate pentru economie și buget. 20.02.2018
 Azi, 20 februarie  2017, ora 09.00, în incinta Consiliuluiraional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate pentru economie și buget.În cadrul ședinței au fost discutate chestiunile din ordinea de zi ce țin dedomeniul...
Accesări: 161
 
Deschiderea ofertelor. 19.02.2018
Astăzi,în incinta Consiliului raional, a avut loc Ședința grupului de lucrupentru achiziții al Consiliului raional Nisporeni privind deschiderea ofertelordepuse în cadrul procedurii de  achiziție  LP Nr.17/04900cu privire la "Serviciile de întreținere a drumurilor publice...
Accesări: 155
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru probleme sociale şi culte! 19.02.2018
Azi, 19 februarie 2018, ora 11.00, în incinta Consiliului raional a avutloc Ședința Comisiei de Specialitate pentru probleme sociale şi culte. Încadrul ședinței au fost discutate chestiunile din ordinea de zi ce țin dedomeniul...
Accesări: 170
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 19.02.2018
În cadrulședinței de planificare din data de 19.02.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamâna încurs și măsurile realizate în săptămâna precedentă, conform anexei. Acţiunilesăptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilorConsiliului raional...
Accesări: 163
 
Comemorarea victimelor războiului din Afganistan. 14.02.2018
Cu ocazia Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan, victimele au fost omagiate la Nisporeni. Manifestaţiile au fost prilejuite de aniversarea a 29-a de la retragerea trupelor sovietice. La eveniment au fost prezenți angajații Consiliului raional împreună cu...
Accesări: 124
 
Ședință de lucru cu reprezentanții Asociației de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea “Dunărea de Jos”. 08.02.2018
            Ieri, 7 februarie 2018, a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Asociației de Cooperare Transfrontalieră  Euroregiunea “Dunărea de Jos”, dl Adrian Valentin Buța, Octavian Boboc - experți în proiecte. În cadrul ședinței s-au pus în discuție Obiectivele...
Accesări: 188
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 05.02.2018
În cadrul ședinței de planificare din data de 05.02.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului...
Accesări: 257
 
Expoziţia Naţională "Fabricat în Moldova - fabricat pentru tine" ! 01.02.2018
În perioada 31 ianuarie - 04 februarie, SecţiaEconomie a Consiliului Raional Nisporeni organizează participarea şi promovarea agenţilor economici locali încadrul expoziţiei naţionale ”Fabricat în Moldova - fabricat pentru tine”,ediţia a XVII-a, cu scopul de a susține producătorii...
Accesări: 213
 
Felicitarea președintelui raionului cu prilejul „Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală”. 01.02.2018
Stimați colegi din autorităţile administraţiei publicelocale,         Văadresez sincere felicitări și urări de sănătate Cu prilejul Sărbătoriiprofesionale „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrațiapublică locală”. Rolul reprezentanților autorităților...
Accesări: 185
 
Întrevedere de lucru cu primarii localităților din raion. 30.01.2018
Astăzi, în data de 30 ianuarie, preşedintele raionului dnul Ghenadie Verdeș a avut o întrevedere de lucru cu primarii localităților din raion. În cadrul acestei întruniri fost discutate mai multe subiecte şi anume:1. Cu privire la modificările legislației în vigoare de la începutul...
Accesări: 139
 
Sedința extraordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. 30.01.2018
Președinteleraionului dnul Ghenadie Verdeș a convocat ȋn dimineața zilei de astăzi şedința extraordinarăa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale ȋn legătură cu situația meteo dinultima perioadă. Ȋn cadrul şedinței președintele a solicitat structurilor  responsabile să se...
Accesări: 157
 
Felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale! 29.01.2018
Mult stimaţi colaboratori ai Procuraturii,Vă felicit călduros cu prilejul sărbătorii profesionale. Vă exprim respectul și gratitudinea pentru munca Dumneavoastră.  Rolul Procuraturii într-o societate democratică este primordial şi are scopul de a consolida statul de drept, de a asigura...
Accesări: 115
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 29.01.2018
În cadrulședinței de planificare din data de 29.01.2018, au fost discutate planul deactivitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămînaprecedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedinteluiraionului şi subdiviziunilor Consiliului raional...
Accesări: 132
 
Ședința Colegiului Consultativ pe raionul Nisporeni. 23.01.2018
Marți, 23 ianuarie 2017, în incinta Consiliului raional Nisporeni a avut loc Ședința Colegiului Consultativ pe raionul Nisporeni. La această ședință au participat șeful Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat Petru Gherasimov, vicepreședintele raionului Ion Sturza, angajații...
Accesări: 168
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 22.01.2018
În cadrul ședinței de planificare din data de 22.01.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei.Acţiunile săptămînale aleAparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului...
Accesări: 203
 
Activitate de instruire a autorităților tutelare locale. 16.01.2018
La data de 16 ianuarie 2018,Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în parteneriat cu AsociaţiaObştească  “Parteneriate pentru fiecarecopil” și a Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei au organizatinstruirea autorităţilor tutelare locale din...
Accesări: 203
 
Pagina:
«««« 1 2 3 4 5 6 7 »»»»
Prima / Evenimente
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.04.2018
Vizitatori: 542914
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran