Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente
Evenimente
Mesajul de Revelion al președintelui raionului Nisporeni, Ghenadie VERDEȘ. 29.12.2017
La mulţi ani, 2018!         Stimați concetăţeni, în anul 2017, care se încheie am depus toate eforturile pentru acontura în raion indicatori de performanță în activitatea curentă, indicatori raportați la un grad mai înalt de satisfacție al cetățenilor. Ne-am dori multsă...
Accesări: 931
 
Raportul preşedintelui raionului dnul Ghenadie Verdeș privind activitatea Consiliului raional Nisporeni în anul 2017. 29.12.2017
Raportulpreşedintelui raionului dnul Ghenadie Verdeș privind activitatea Consiliuluiraional Nisporeni în anul...
Accesări: 860
 
Primirea cetelor de colindători de către conducerea raionului. 28.12.2017
În ajunul sărbătorilor de iarnă, cete de colidători dindiverse localități ale raionului au pășit pragul Consiliului raional Nisporeni.Cu emoții și energie pozitivă, urări de sănătate, fericire și prosperitatecolindătorii au creat atmosferă de sărbătoare. Președintele raionului...
Accesări: 1010
 
Raportul preşedintelui raionului dnul Ghenadie Verdeș privind activitatea Consiliului raional Nisporeni în anul 2017. 27.12.2017
Tradițional,la finele anului se fac totalurile pentru anul ce s-a scurs. Astfel, la 27decembrie 2017, în incinta Centrului de Cultură și Tineret"Luceafărul", președintele raionului Nisporeni dnul Ghenadie Verdeș aprezentat raportul de activitate a serviciilor din cadrul...
Accesări: 976
 
Festivalul – Concurs al Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă “V-am ura, v-am tot ura”, ediția 2017. 26.12.2017
La data de 24 decembrie, înincinta Centrului de Cultură și Tineret "Luceafărul" s-a desfașurat Festivalul – Concurs alDatinilor și Obiceiurilor de Iarnă “V-am ura, v-am tot ura”, ediția 2017. Esteun eveniment de conservare și promovare a datinilor și obiceiurilor de...
Accesări: 902
 
Ședința Colegiului consultativ pe raionul Nisporeni. 26.12.2017
Marți,26 decembrie 2017, în incinta Consiliului raional Nisporeni a avut loc ȘedințaColegiului consultativ pe raionul Nisporeni. La această ședință au participatșeful adjunct a Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat dnul IonBouroș, vicepreședintele raionului dnul Ion Sturza...
Accesări: 904
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 26.12.2017
În cadrulședinței de planificare din data de 26.12.2017, au fost discutate planul deactivitate pentru saptamina în curs și măsurile realizate în săptămînaprecedentă, conform anexei.Acţiunile săptămînale aleAparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului...
Accesări: 851
 
Mesajul de felicitare a președintelui raionului Ghenadie Verdeș, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 25.12.2017
Dragi locuitoriai raionului Nisporeni, Cu prilejulsfintelor sărbători de iarnă, din numele Consiliului raional, cît și al meupersonal vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Fie ca luminasfântă din noaptea de Crăciun să Vă dăruiască multă căldură în suflet şi...
Accesări: 723
 
Şedinţa comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuinţelor sociale. 22.12.2017
Vineri, 22 decembrie 2017, în incinta Consiliului raionalNisporeni s-a desfăşurat şedinţa comisiei de examinare a cererilor derepartizare a locuinţelor sociale. La această şedinţă au participatpreşedintele raionului, dnul Ghenadie Verdeş, membrii comisiei şi ManagerulUnităţii de...
Accesări: 970
 
Recepția la terminarea lucrărilor de construcție a Locuințelor sociale din raionul Nisporeni. 22.12.2017
La 22 decembrie 2017, conform dispoziției Preşedintelui raionului, dl Ghenadie Verdeş a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de construcție a Locuințelor sociale din raionul Nisporeni, proiect realizat de către Consiliul raional ȋn perioada anilor ‎2015-2017. Astfel, ȋn curȃnd,...
Accesări: 755
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 21.12.17. 21.12.2017
 Joi, 21 decembrie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, salamare de şedinţe s-a desfăşurat Şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Încadrul ședinței au fost discutate chestiunile incluse în ordinea de zi.  Și dacă suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă la finele...
Accesări: 835
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru drept, etică şi disciplină. 20.12.2017
Azi,20 decembrie  2017, ora 09.00, în incintaConsiliului raional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate  pentru drept, etică şi disciplină. În cadrulședinței au fost discutate chestiunile din ordinea de zi ce țin de...
Accesări: 897
 
Concert festiv. 19.12.2017
În ajunul Sărbătorilor de iarnă, Consiliul raional Nisporeni în comun cu Direcția Învățământ Tineret și Sport au organizat un concert festiv pentru pedagogii din raionul Nisporeni. Atmosfera de sărbătoare, a fost  întregită  de membrii grupului folcloric de bărbaţi...
Accesări: 1
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru agricultură, industrie prelucrătoare și atragerea investițiilor. 19.12.2017
Azi, 19 decembrie 2017, ora 09.00, în incinta Consiliuluiraional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate  pentru agricultură, industrie prelucrătoareși atragerea investițiilor. În cadrul ședinței au fost discutate chestiuniledin ordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 931
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru probleme sociale şi culte! 18.12.2017
 Azi, 18 decembrie2017, ora 11.00, în incinta Consiliului raional a avut loc Ședința Comisiei deSpecialitate pentru probleme sociale şi culte. În cadrul ședinței au fostdiscutate chestiunile din ordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 884
 
Ședința Comisiei de Specialitate pentru economie și buget. 18.12.2017
Azi, 18 decembrie 2017, ora 09.00,în incinta Consiliului raional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitatepentru economie și buget. În cadrul ședinței au fost discutate chestiunile dinordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 765
 
Seminar de instruire cu persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și de interese personale privind implementarea sistemului de depunere în formă electronică a declarațiilor de avere și de interese personale. 18.12.2017
Luni, 18 decembrie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Nisporeni, s-a desfășurat seminarul de instruire cu persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și de interese personale privind implementarea sistemului de depunere în formă electronică a...
Accesări: 837
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 18.12.2017
În cadrul ședinței de planificare din data de 18.12.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale aleAparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului...
Accesări: 840
 
Mesajul de felicitare a Președintelui raionului Ghenadie Verdeș, cu ocazia sărbătorii profesionale “Ziua Poliţiei”. 15.12.2017
Stimaţi colaboratori ai poliţiei,         Cuocazia sărbătorii profesionale “Ziua Poliţiei” vă adresez, cu înaltăconsiderațiune, urări de bine  șisănătate.         RolulPoliției este unul primordial într-un stat de drept. Zilnic, demonstrațiprofesionalism,...
Accesări: 755
 
"Ziua profesională a energeticianului". 15.12.2017
În a treia duminică a lunii decembrie, marcăm "Ziuaprofesională a energeticianului". Cu prilejul acestui eveniment, din numele meu personaldar şi al Consiliului raional Nisporeni, Vă adresez sincere felicitări şi urăride bine pentru profesionalismul și devotamentul de care...
Accesări: 765
 
Pagina:
1 2 3 4 5 6 »»»»
Prima / Evenimente
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.01.2020
Vizitatori: 859114
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran