Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Acte normative
şedinţa ordinară a Consiliului raional din 10.12.2009 10.12.2009
Ordinea de zipentru şedinţa ordinară aConsiliului raional din 10.12.2009 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2010 în prima lectură.Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.       V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.Cu privire la...
 
Sedinţa 24.09.2009
Ordinea de zipentru şedinţa ordinară a Consiliului raional din 24.09.2009  Cu privire la executarea bugetului pentru semestrul I al anului 2009. Informează: V. Lazăr, şefadjunct al direcţiei generale finanţe. Despre executarea deciziei nr. 3/3 din 29 mai 2008, privind...
 
Sedinţa 21.05.2009
Ordinea de zi 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2009 şi stabilirea preţului unui bilet. Informează: M. Ciobanu, şef DGÎTS. 2. Cu privire la pregătirea complexului social-economic pentru activitate în perioada de toamnă –iarnă 2009-2010. ...
 
Sedinţa 26.02.2009
Ordinea de zi1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2008.2. Cu privire la executarea deciziilor nr. 1/9 din 14.02.2008 „Cu privire la aprobarea programelor teritoriale” şi nr. 1/14.6 din 14.02.2008 „Cu privire la alocarea surselor financiare Instituţiei Medico Sanitare ...
 
Sedinţa 16.12.2008
Ordinea de zi1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 28 iunie 2003 şi Decizia Consiliului raional nr. 10/4 din 31 10.2007privind organigrama şi statele de personal ale preşedintelui raionului,direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional.2....
 
Sedinţa 04.12.2008
Ordinea de zi1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2009 în prima lectură.2. Cu privire la executare a bugetului raional pentru nouă luni ale anului 2008.3. Cu privire la darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui T. Botnari pe perioada de activitate 2007-2008.4. Cu...
 
Sedinţa 18.09.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la desemnarea în funcţia de secretar al Consiliului raional Nisporeni.2.Cu privire la Darea de seamă a Preşedintelui raionului „Cu privire la activitatea desfăşurată de la 27 iunie 2007 şi sarcinile trasate pe viitor.3.Cu privire la activitatea Serviciului de...
 
Sedinţa 09.07.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la rezultatele inspecţiei financiare efectuate în secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.2.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr.10/4 din 31.10 2007”Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/3 din 28.06 2003” Cu privire la aprobarea...
 
Sedinţa 29.05.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la demisia din functie a secretarului consiliului raional.2 Cu privire la alegerea secretarului sedintei Consiliului raional.3.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier. 4.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului Nisporeni pentru perioada...
 
Sedinţa 20.12.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional.2. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Călimăneşti.3. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru reparaţia sistemului de încălzire a clădirii administrative de pe...
 
Sedinţa 29.11.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier.2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2008 în prima lectură.3. Cu privire la situaţia în agricultură si măsurile întreprinse pentru îmbunătăţirea ei.4. Cu privire la mersul executării deciziei...
 
Sedinţa 31.10.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la strategii şi tehnici educaţionale de modernizare a învăţământului preuniversitar din raion.2. Cu privire la constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei Generale Raionale Învăţământ Tineret şi Sport.3. Cu privire la activitatea Direcţiei...
 
Sedinţa 13.09.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier.2. Cu privire la modificarea deciziei nr.5/2 din 04 iulie 2007 ” Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului raional Nisporeni”.3. Cu privire la modificarea deciziei 5/1 din 04 iulie 2007 „ Cu...
 
Sedinţa 16.08.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la măsurile de pregătire a complexului socio-economic al raionului pentru activitatea în perioada de toamnă – iarnă 2007-2008.2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2007.3. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei...
 
Sedinţa 17.07.2007
Ordinea de zi1.Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului, dnului I. Sturza. 2. Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului, dnului V. Mariniuc.3. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei comunei Şişcani.4. Cu privire la alocarea surselor financiare...
 
Sedinţa 11.07.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului.2. Cu privire la acordarea împrumutului primăriei Nisporeni.3. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei s. Soltăneşti.4. Cu privire la alocarea surselor financiare şcolii medii „Ştefan cel Mare” din ...
 
Sedinţa 04.07.2007
Ordinea de zi1. Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului.2. Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Nisporeni.3. Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Nisporeni.4....
 
Sedinţa 27.06.2007
Ordinea de ziCu privire la alegerea Preşedintelui Raionului Nisporeni .Actele Normative a sedinţei Decizia nr. 4/1 din 27.06.2007 Decizia 4.1 din 09 iulie 2008...
 
Pagina:
«««« 1 2 3
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 26.04.2017
Vizitatori: 401590
sus
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran