Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Acte normative
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din 10.10.2012 15.10.2012
Ordinea de zia şedinţei extraordinare a Consiliului raional Nisporeni din 10.10.20121. Cu privire la demisie şi acordarea indemnizaţiei unice.    Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.           2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe...
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 17 mai 2012 25.05.2012
Joi 17 mai 2012, ora 1000, în incita Consiliului raional Nisporeni și desfășurat lucrările Ședinței odinare a Consiliului raional Nisporeni.                                              Președinte al ședinței a fost ales domnul consilier Tudor...
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 februarie 2012 27.02.2012
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 16.02.2012  1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2011.    Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.                        V. Buga, şeful  direcţiei generale finanţe. 2. Cu privire la...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din 22.12.2011 29.12.2011
    Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 22 decembrie 2011   1. Cu privire la abrogarea deciziei nr. 7/24 din 08.12.2011 „Cu privire la              aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în lectura a doua”.      ...
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 08 decembrie 2011 14.12.2011
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 08 decembrie 2011             1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier.                Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.            2. Cu privire la executarea...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 15.09.2011 22.09.2011
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 15.09.20111. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier dlui Ţîbuleac Veaceslav.Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică.2. Cu privire la  executarea bugetului raionului Nisporeni pe primul semestru ...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 11.08.2011 16.08.2011
Ordinea dezi a şedinţei extraordinarea Consiliului raional din 11 august 2011            1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier                   Informează:V. Botescu, secretarul Consiliului raional.               2. Cu privire la aprobarea...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 21 iulie 2011 01.08.2011
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 21 iulie 2011Cu privire la constiturea comisiilor consultative de specialitate. (Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional)Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea Consiliului...
 
Şedinţa de constituire a Consiliului raional Nisporeni din data de 07.07.2011 13.07.2011
Hotărîrea Instanţei de judecată Nisporeni Decizia...
 
Şedinţa Consiliului raional din 14.04.2011 19.04.2011
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare aConsiliului raional din data de 14.04.2011 1. Cu privire lavalidarea mandatului de consilier Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.2. Cu privire la aprobarea candidaturilor pentru Consiliul Electoral deCircumscripţie Nisporeni....
 
Şedinţa Consiliului raional 24.02.2011 04.02.2011
Ordinea de zia şedinţei ordinare Consiliului raional din 24 februarie 2011, ora 10.00  1. Cu privire la suspendarea activităţiidirectorului general al Direcţiei generale educaţie, dnei Maria Ciobanu. Informează: L. Butnaru, şef Serviciu resurse umane2. Cu privire la executarea bugetului...
 
Şedinţa din 29.04.2010 11.05.2010
decizia 2.1decizia 2.2decizia 2.3decizia 2.4decizia 2.5decizia 2.6decizia 2.7decizia 2.8decizia 2.9.1decizia 2.9.2decizia 2.9.3decizia 2.9.4decizia 2.9.5decizia 2.9.6decizia 2.9.7decizia 2.9.8decizia 2.9.9decizia 2.9.10decizia 2.9.11decizia 2.10decizia 2.11decizia 2.12Planul Strategic de Dezvoltare...
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 25.02.2010 22.03.2010
Ordinea dezipentruşedinţa ordinară a Consiliului raional din 25.02.2010 1.     Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2009.Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.2.     Cu privire la activitatea Aparatului preşedinteluiraionului şi...
 
şedinţa ordinară a Consiliului raional din 10.12.2009 10.12.2009
Ordinea de zipentru şedinţa ordinară aConsiliului raional din 10.12.2009 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2010 în prima lectură.Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.       V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.Cu privire la...
 
Sedinţa 24.09.2009
Ordinea de zipentru şedinţa ordinară a Consiliului raional din 24.09.2009  Cu privire la executarea bugetului pentru semestrul I al anului 2009. Informează: V. Lazăr, şefadjunct al direcţiei generale finanţe. Despre executarea deciziei nr. 3/3 din 29 mai 2008, privind...
 
Sedinţa 21.05.2009
Ordinea de zi 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2009 şi stabilirea preţului unui bilet. Informează: M. Ciobanu, şef DGÎTS. 2. Cu privire la pregătirea complexului social-economic pentru activitate în perioada de toamnă –iarnă 2009-2010. ...
 
Sedinţa 26.02.2009
Ordinea de zi1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2008.2. Cu privire la executarea deciziilor nr. 1/9 din 14.02.2008 „Cu privire la aprobarea programelor teritoriale” şi nr. 1/14.6 din 14.02.2008 „Cu privire la alocarea surselor financiare Instituţiei Medico Sanitare ...
 
Sedinţa 16.12.2008
Ordinea de zi1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 28 iunie 2003 şi Decizia Consiliului raional nr. 10/4 din 31 10.2007privind organigrama şi statele de personal ale preşedintelui raionului,direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional.2....
 
Sedinţa 04.12.2008
Ordinea de zi1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2009 în prima lectură.2. Cu privire la executare a bugetului raional pentru nouă luni ale anului 2008.3. Cu privire la darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui T. Botnari pe perioada de activitate 2007-2008.4. Cu...
 
Sedinţa 18.09.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la desemnarea în funcţia de secretar al Consiliului raional Nisporeni.2.Cu privire la Darea de seamă a Preşedintelui raionului „Cu privire la activitatea desfăşurată de la 27 iunie 2007 şi sarcinile trasate pe viitor.3.Cu privire la activitatea Serviciului de...
 
Pagina:
«««« 1 2 3 4 »»»»
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.06.2019
Vizitatori: 727899
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran