Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Acte normative
Sedinţa 16.12.2008
Ordinea de zi1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 28 iunie 2003 şi Decizia Consiliului raional nr. 10/4 din 31 10.2007privind organigrama şi statele de personal ale preşedintelui raionului,direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional.2....
 
Sedinţa 04.12.2008
Ordinea de zi1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2009 în prima lectură.2. Cu privire la executare a bugetului raional pentru nouă luni ale anului 2008.3. Cu privire la darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui T. Botnari pe perioada de activitate 2007-2008.4. Cu...
 
Sedinţa 18.09.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la desemnarea în funcţia de secretar al Consiliului raional Nisporeni.2.Cu privire la Darea de seamă a Preşedintelui raionului „Cu privire la activitatea desfăşurată de la 27 iunie 2007 şi sarcinile trasate pe viitor.3.Cu privire la activitatea Serviciului de...
 
Sedinţa 09.07.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la rezultatele inspecţiei financiare efectuate în secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.2.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr.10/4 din 31.10 2007”Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/3 din 28.06 2003” Cu privire la aprobarea...
 
Sedinţa 29.05.2008
Ordinea de zi1.Cu privire la demisia din functie a secretarului consiliului raional.2 Cu privire la alegerea secretarului sedintei Consiliului raional.3.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier. 4.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului Nisporeni pentru perioada...
 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 797018
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran