Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Acte normative
Sedința ordinara a Consiliului raional din 14 decembrie 2018. 20.12.2018
6/1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe6/2. Cu privire la modificarea Decizienr. 7/34 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2018” cu modificările...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din 22.12.2011 29.12.2011
    Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 22 decembrie 2011   1. Cu privire la abrogarea deciziei nr. 7/24 din 08.12.2011 „Cu privire la              aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în lectura a doua”.      ...
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 08 decembrie 2011 14.12.2011
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 08 decembrie 2011             1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier.                Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.            2. Cu privire la executarea...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 15.09.2011 22.09.2011
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 15.09.20111. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier dlui Ţîbuleac Veaceslav.Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică.2. Cu privire la  executarea bugetului raionului Nisporeni pe primul semestru ...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 11.08.2011 16.08.2011
Ordinea dezi a şedinţei extraordinarea Consiliului raional din 11 august 2011            1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier                   Informează:V. Botescu, secretarul Consiliului raional.               2. Cu privire la aprobarea...
 
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 21 iulie 2011 01.08.2011
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 21 iulie 2011Cu privire la constiturea comisiilor consultative de specialitate. (Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional)Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea Consiliului...
 
Şedinţa de constituire a Consiliului raional Nisporeni din data de 07.07.2011 13.07.2011
Hotărîrea Instanţei de judecată Nisporeni Decizia...
 
Şedinţa Consiliului raional din 14.04.2011 19.04.2011
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare aConsiliului raional din data de 14.04.2011 1. Cu privire lavalidarea mandatului de consilier Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.2. Cu privire la aprobarea candidaturilor pentru Consiliul Electoral deCircumscripţie Nisporeni....
 
Şedinţa Consiliului raional 24.02.2011 04.02.2011
Ordinea de zia şedinţei ordinare Consiliului raional din 24 februarie 2011, ora 10.00  1. Cu privire la suspendarea activităţiidirectorului general al Direcţiei generale educaţie, dnei Maria Ciobanu. Informează: L. Butnaru, şef Serviciu resurse umane2. Cu privire la executarea bugetului...
 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 28.10.2019
Vizitatori: 814013
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran