Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante
Posturi Vacante
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante: 24.06.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere aactelor la funcțiile vacante și temporar facante:1.Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal în problemele elaborării programelorstrategice de dezvoltare teritorială3. Sef Serviciu...
Accesări: 443
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 24.06.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participarea laconcurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii și...
Accesări: 381
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 04.06.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentruparticiparea la concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 1
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar vacante: 04.06.2019
 Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere aactelor la funcțiile vacante și temporar facante:1. Auditor intern, funcție vacantă2. Secția construcții și dezvoltareaa teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1unitate, funcție...
Accesări: 491
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante: 14.05.2019
Consiliulraional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:1. Auditor intern 2. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate, funcție vacantă3. Secția...
Accesări: 1
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcția temporar vacantă: Sef Serviciu Juridic. 14.05.2019
Consiliulraional Nisporeni anunță concurs la funcția temporar vacantă:1. SefServiciu JuridicLa concurspot participa persoanele:• caredeţin cetăţenia Republicii Moldova;• posedălimba de stat;• care nuau împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită...
Accesări: 512
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 14.05.2019
ConsiliulRaional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef aInstituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidațiipentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copiabuletinului;•Copiadiplomei de studii și...
Accesări: 470
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeşte repetat concursul pentru funcția de manager al Centrului Raional de tineret. 07.05.2019
ConsiliulRaional Nisporeni prelungeşte repetat concursul pentru funcția de manager alCentrului Raional de tineret.Cerințe:- studiisuperioare-preferențial în domeniul științelor socio-umane-experiență suficientă și adecvată în lucrul cu tinerii- posedareaunei limbi străine.Dosarul...
Accesări: 521
 
Consiliul raional Nisporeni prelungeste repetat termenul de depunere a actelor la functiile vacante. 18.04.2019
Consiliulraional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiilevacante:1. Auditor intern - 1 unitate2. Secțiaconstrucții șidezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuripublice) - 1 unitate.3. Secțiaeconomie - specialist principal în...
Accesări: 551
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 18.04.2019
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursulla funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare PubliceCentrul de Sănătate Grozeşti.Candidațiipentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copiabuletinului;•Copiadiplomei de studii și...
Accesări: 489
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeşte concursul pentru funcția de manager al Centrului Raional de tineret. 18.04.2019
ConsiliulRaional Nisporeni prelungeşte concursul pentru funcția de manager al CentruluiRaional de tineret.Cerințe:- studiisuperioare-preferențial în domeniul științelor socio-umane-experiență suficientă și adecvată în lucrul cu tinerii- posedareaunei limbi străine.Dosarul vaconține...
Accesări: 1
 
Anunt! 26.03.2019
ConsiliulRaional Nisporeni anunță concurs pentru funcția de manager al Centrului Raionalde tineret.Cerințe: -       studii superioare-       preferențial în domeniul științelorsocio-umane-       experiență suficientă și adecvată înlucrul cu tinerii-      ...
Accesări: 510
 
Anunt! 22.03.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern - 1 unitate2. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate.3.Serviciul arhivă: Specialist superior -...
Accesări: 519
 
Anunt! 22.03.2019
Consiliul RaionalNisporeni  prelungeste concursul lafuncția vacantă de șef a Instituției Publice Medico-Sanitare Publice Centrulde Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:·Formular;·Copia buletinului; ·Copia diplomei destudii și...
Accesări: 496
 
Anunt! 27.02.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1.Auditor intern - 1 unitate2. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor dedrumuri publice) - 1 unitate.3.Serviciul arhivă: Specialist superior - 1...
Accesări: 578
 
Anunt! 27.02.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile: 1. Specialist principal, Serviciul resurse umane, functie vacanta2. Sef Serviciu Juridic, functie temporar vacantaLa concurs pot participa persoanele:• caredeţin cetăţenia Republicii Moldova;•...
Accesări: 565
 
Anunt! 14.01.2019
Consiliul raional Nisporeniprelungește repetat  termenul de depunerea actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern- 1 unitate2. Secția construcții șidezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuripublice) - 1 unitate.3. Serviciul arhivă: Specialistsuperior - 1...
Accesări: 633
 
Anunt! 14.01.2019
Consiliul Raional Nisporeni anunţăconcurs la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -SanitarePublice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:·Formular;·Copia buletinului;·Copia diplomei de studii șicertificatelor...
Accesări: 556
 
Anunt! 14.01.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungeşte concursul la funcțiile:1.Specialist principal, Serviciul resurse umane, functie vacanta2. Sef Serviciu Juridic, functie temporar vacantaLa concur spot participa persoanele:• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;• posedă limba de stat;• care nu...
Accesări: 516
 
Anunt. 12.12.2018
Consiliul raional Nisporeni prelungeşte concursul la funcțiile:1.Specialist principal, Serviciul resurse umane, functie vacanta2. Sef Serviciu Juridic, functie temporar vacantaLa concurs pot participa persoanele:• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;• posedă limba de stat;• care...
Accesări: 510
 
Pagina:
«««« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»»»
Prima / Posturi Vacante
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 23.01.2020
Vizitatori: 857817
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran