Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 18.04.2017- 23.04.2017.
Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 18.04.2017- 23.04.2017.
18.04.2017 Accesări: 417
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale

aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 18.04.2017- 23.04.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Marți,

18.04.17,

ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional

Amarfii Ecaterina  - Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor

2.

Eveniment

Marți,

18.04.17,

ora 9 00

 

 

 ora 1020

Centrul de Cultură și Tineret ”Luceafărul”

Festivitatea de deschidere oficială a Muzeului Raional de Istorie și Etnografie

 

 

 Festivalul Cîntecului Pascal "Sub lumina Învierii"

Ion Țugulea,- Vicepreședintele raionului,

A. Andronachi - Șef Secție Cultură

 

Vicepreşedintele raionului, dnul Ghenadie Verdeș,  Ministrul Culturii al Republicii Moldova, dna Monica Babuc, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, dnul Vasile Bîtca, Directorul Muzeului Național de Arte Plastice, dnul Tudor Zbîrnea, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor

3.

Vizita în teritoriu

Marți,

18.04.17,

ora 1100

Sala mare de ședințe

Întîlnirea și audiența cetățenilor de către Ministrul Muncii și Protecției sociale și Familiei, dna Stela Grigoraș.

Amarfii Ecaterina  - Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, Ghenadie Verde, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor

4.

Formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale

Miercuri, 19.04.2017, ora 0900

 

 Joi, 20.04. 2017, ora 0900

 

 

 

 

 

 

Marți, 18.04.2017

 LT ”B. Cazacu”

 

 

 Centrul Metodic

 

 

 

 

 

1. Conferința: ”Triada:  școală, elevi, părinți – parteneriat pentru succes”.

 

2. Ședința directorilor adjuncți/instruire:

Opinii, sugestii cu privire la rezultatele pretestării în clasele absolvente;

Cu privire la erorile depistate în procesul evaluării și notării rezultatelor școlare;

3. Seminar teoretico-practic cu profesorii de limba franceză: ”Implementarea metodelor de evaluare criterială pe bază de discriptori la disciplina limba franceză”.

Sterpu N. - Șef DÎTS Nisporeni,

Lungu Al.- Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 Directorii adjuncți din instituții

 

 

 

 

 

 

 Marian R.- Specialist principal, metodist

 

Cadre didactice și manageriale

5.

Concurs

 

Miercuri, 19.04.2017

Centrul de Cultură și Tineret ”Luceafărul”

Concurs literar ”La izvoarele înțelepciunii”, etapa raională, ediția XXVII.

Crăciun N.

Bibliotecarii școlari

Elevi

6.

Delegarea loturilor olimpice la Olimpiada Republicană

              

Miercuri-Vineri,

19.04 - 21.04.2017

 

Marți, 18.04.2017, ora 1000

oraș Chișinău

 

LT ”M. Eliade”

1. Educația fizică - 19.04 - 21.04.2017

 

2. Organizarea Olimpiadei la ȘTIINȚE (participă elevii claselor (VII-XII)

Andronache M. - Șef Centrul Metodic

 

Andronache M. - Șef Centrul Metodic

 

Elevi

7.

Ședința Consiliului de Administrație

Joi, 20.04.2017, ora 1400

Centrul Metodic

1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor, sezonul estival  2017.

2. Cu privire la aprobarea listei elevilor/absolvenților cu CES, pentru evaluarea finală și a listei cadrelor didactice pe discipline școlare, care vor elabora/evalua testele pentru examene a copiilor cu CES.

Sterpu N. - Șef DÎTS Nisporeni

 

 

Lungu Al.- Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

Dumbravă L.

Consiliul de Administrație

8.

Raport

 

Pe parcursul săptămânii

Ministerul Educației

 

Colaboratorii  DÎTS Nisporeni

 

9.

Procesarea materialelor de către colaboratorii DÎTS Nisporeni

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

1. Testele pentru examene în cl. a IX-a, IV-a, pentru copiii cu CES, incluși în baza de date.

2. Analiza Planurilor de remediere a IP Gimnaziul  ”Valeriu Dumbravă”, Ciorești, Gimnaziul ”Valeriu Bulicanu”, Boldurești, Gimnaziul-grădiniță Valea Trestieni, Gimnaziul ”Alexandru cel Bun”, Vărzărești.

Negură E. – Specialist principal în problemele Învățămîntului preșcolar și școlar

 

Dumbravă L.

 

Managerii instituțiilor nominalizate

 

Colaboratorii DÎTS Nisporeni

 

10.

Activitatea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

 

 

1. Acordarea asistenței psihopedagogice cadrelor didactice, elevilor, părinților.

2. Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES în instituțiile educaționale din raion.

3. Evaluarea copiilor din învățământul preșcolar în baza Ghidului de aplicare a instrumentelor de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală și a fișei de monitorizare a progresului preșcolarului.

Colaboratorii SAP

Elevi

11.

Analiza corespondenţei (petiţii, plîngeri)

 

Pe parcursul săptămânii

Instituții școlare

Vizite în instituţii cu scopul examinării petiţiilor, plîngerilor.

Colaboratorii DÎTS

 

 

 Şef Secţie Administraţie publică                                                 Amarfii Ecaterina

 

 
Prima / Evenimente / Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 18.04.2017- 23.04.2017.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 23.06.2018
Vizitatori: 571020
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran