Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 15.05.2017- 21.05.2017.
Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 15.05.2017- 21.05.2017.
15.05.2017 Accesări: 412
Text:
 

  

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporenipentru perioada 15.05.2017- 21.05.2017

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni,

15.05.17,

ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,    Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor

2.

Promovarea interesului de dezvoltare profesională prin acordarea

gradelor didactice și manageriale

Luni, 15.05.17, ora 0830

Centrul Metodic

Ședința comisiei de atestare a cadrelor didactice ce solicită conferirea/confirmarea gradului didactic II, aria curriculară ”Învățământ primar”. Susținerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

Andronache M.

Șef Centrul Metodic

 

Cadre didactice

3.

Şedință

Luni, 15.05.17, ora 0900

Sala mică de ședințe

Şedința comisiei de specialitate pentru economie și buget.

S.Zmeu        

Secretar interimar Consiliul raional

Vicepreşedintele raionului,

Ghenadie Verdeş,

Membrii comisiei

4.

Şedință

Luni, 15.05.17, ora 1400

Sala mică de ședințe

Ședința Comisiei de Specialitate pentru probleme sociale şi culte.

S.Zmeu

Secretar interimar Consiliul raional

Vicepreşedintele raionului,

Ghenadie Verdeş,

Membrii comisiei

5.

Şedință de lucru

 

Luni,  15.05.17,

ora 1500

 Centrul Metodic

Cu privire la desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea  gradului  didactic doi.

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

 

Angajații DÎTS Nisporen

6.

Flash mob 

Ziua Internațională a Familiei

Luni, 

15.05.17

Piața Ștefan cel Mare și Sfânt

Promovarea valorilor familiale.

X.Axente, șef DASPF

Angajații DASPF

7.

Participare la cursuri de dezvoltare profesională

Luni-vineri,

15.05.17-19.05.17

Academia de Administrare Publică, or. Chișinău.

Gestionarea conflictului de interese în procesul de Achiziții Publice.

M.Mitrofan, specialist,

 Secția Economie

Reprezentanți ai APL-urilor.

8.

Deplasare în teritoriu

Luni-sȋmbătă

15.05.17-20.05.17

Bălănești

Bălăurești

Nisporeni

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

9.

Şedință

Marți, 16.05.17, ora 0830

Centrul Metodic

Ședința comisiei de atestare a cadrelor didactice ce solicită conferirea/confirmarea gradului didactic II, aria curriculară ”Limbă și comunicare” și cadrele didactice de sprijin. Susținerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

Andronache M.

Șef Centrul Metodic

 

Cadre didactice

10.

Şedință

Marți, 16.05.17, ora 0900

Sala mică de ședințe

Ședința Comisiei de Specialitate pentru agricultură, industrie prelucrătoare și atragerea investițiilor.

S.Zmeu

Secretar interimar Consiliul raional

Vicepreşedintele raionului,

Ghenadie Verdeş,

Membrii comisiei

11.

Atelier de lucru

Marți,

16.04.17

 

 

Palatul Republicii,

or. Chișinău

Lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.

Oxana Mînăscurtă,

șef secție Economie;

S. Portarescu, sp. principal, Secția Economie

 

12.

Evaluarea finală, clasa a IV-a

Marți, 16.05.17

Instituțiile școlare

Limba română.

Managerii școlari

Elevi

13.

Ședință de lucru

MMPSF

Marți,

16.05.17

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei

Implementarea reformelor în domeniul social.

X.Axente

 șef DASPF

X.Axente, șef DASPF

14.

Ședința comisiei copilului aflat în dificultate

 

Sala mică de ședințe

Reintegrarea copiilor din Casa Tip Familie îm familiile biologice.

X.Axente

șef DASPF

Comisia copilului aflat în dificultate;

Specialiști din cadrul DASPF

15.

Vizita de monitorizare

Marți,

16.05.17 ora 1300

Sala mică de ședințe

Vizita de monitorizare a Proiectului de construcție a locuințelor  pentru păturile socialmente vulnerabile II.

Tipa Savelie șef  Secție construcție si dezvoltarea teritoriului

Vicepreşedintele raionului

Ghenadie Verdeş;

Experți BERD; Iunona Lungul, mangerul Unității de Implementare a fazei II a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile Socialmente vulnerabile II

16.

Şedință

Marți, 16.05.17, ora 1330

Centrul Metodic

Ședința comisiei de atestare a cadrelor didactice ce solicită conferirea/confirmarea gradului didactic II, aria curriculară ”Învățământ preșcolar”. Susținerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

Andronache M.

Șef Centrul Metodic

 

Cadre didactice

17.

Şedință

Miercuri, 17.05.17,

ora 0830

Centrul Metodic

Ședința comisiei de atestare a cadrelor didactice ce solicită conferirea/confirmarea gradului didactic II, aria curriculară ”Matematică și științe”, ”Socioumanistică”, ”Arte, tehnologii, sport”. Susținerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

Andronache M.

Șef Centrul Metodic

 

Cadre didactice

18.

Şedință

Miercuri, 17.05.17,

ora 0900

Sala mică de ședințe

Ședința Comisiei de Specialitate pentru drept, etică şi disciplină.

S.Zmeu

Secretar interimar Consiliul raional

Vicepreşedintele raionului,

Ghenadie Verdeş,

Membrii comisiei

19.

Formarea continuă a cadrelor manageriale

 

Joi,

18.05.17, 

ora 1400

Centrul Metodic

Masă rotundă cu managerii instituțiilor școlare:  Pilotare  în cadrul Proiectului  Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățământul general.

Sterpu  N.

Șef DÎTS Nisporeni

 

Cadre manageriale

 

20.

Bonitarea ovinelor la ferma de prăsilă a com.Brătuleni

Joi,

18.05.17-19.05.17 

ora 9-16

Com.

Brătuleni

Bonitarea ovinelor.

Grigore Florea

Șef Secție Agricultură și industria prelucrătoar, relații funciare și cadastru,

Ion Ciochină

Reprezentantul Institutului de zootehnie și medicină veterinară

21.

Şedință

Vineri, 19.05.17

ora 1000

Sala mare de ședințe

Şedința ordinară a Consiliului raional.

S.Zmeu

Secretar interimar Consiliul raional

Vicepreşedintele raionului,

Ghenadie Verdeş,

Consilieri raionali

22.

Formarea continuă a cadrelor didactice

 

Vineri, 19.05.17

Centrul Metodic

Atelier de lucru cu cadrele didactice de sprijin: Nomenclatorul documentației cadrului didactic de sprijin. Structura Raportului anual de activitate a CDS.

Dumbravă L.

Șef interimar,  SAP Nisporeni

Cadre didactice

23.

Delegarea loturilor olimpice la Olimpiada Republicană

 

Vineri-Duminică,

19.05.17- 21.05.17

orașul Chișinău

Științe,

Economie.

Andronache M.

Șef Centrul Metodic

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

Elevi

24.

Teze semestriale, sesiunea de vară 2017

 

Pe parcursul săptămânii

Instituțiile liceale

Clasa a X-a, profil real:

Limba română, Matematica, Fizica

Clasa a X-a, profil umanist:

Limba română, Matematica, Istoria românilor și universală

Clasa a XI-a, profil real:

Geografia, Matematica, Istoria românilor și unversală

Clasa a XI-a, profil umanist:

Informatica, Fizica, Geografia.

Directorii de licee

Elevi

25.

Concursuri și activități extrașcolare

 

 

 

 

Sîmbătă, 20.05. 17

orașul Chișinău

Concursul ”La izvioarele înțelepciunii”, ediția a XXVII-a, etapa republicană.

Crăciun N.

Specialist  principal, metodist, SecțiaPoliticiEducaționaleși Management

Elevi

26.

Ziua ușilor deschise pentru elevii claselor întîi

Pe parcursul săptămânii

Instituția de învățământ din districtul școlar

Depunerea, completarea și validarea cererilor de înscriere a copiilor în clasa întîi, în instituția de învățământ din districtul școlar.

Managerii școlari

Elevi

27.

Şedință

Pe parcursul săptămânii

 

Monitorizarea externă a implementării Metodologiei  de evaluare criterială prin  discriptori în clasele I-II.

Negură E.

Specialist principal, Secția Politici Educaționaleși Management

 

Managerii școlari

28.

Programul activităților extracurriculare

Pe parcursul săptămânii

 

Bilunarul ecologic ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

Managerii instituțiilor 

Elevi

29.

Rapoarte, informații pentru Ministerul Educației

 

Pe parcursul săptămânii

 

Ministerul Educației

 

1.Planul de implementare în învățământul liceal și stabilirea rețelei claselor a X-a din liceele din subordine.

2.Prezentarea datelor cu privire la evaluarea finală în învățământul primar, sesiunea 2017.

Lungu Al.Șef adjunct DÎTS Nisporeni

Negură E.

Specialist principal, Secția Politici Educaționaleși Management

 

Managerii școlari

30.

Activitatea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

1. Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES.

2.Evaluarea și acordarea asistenței  logopedice copiilor cu tulburări de limbaj.

Colaboratorii

SAP

Copii

 

                       Şef  Secţie Administraţie publică                                                        Amarfii  Ecaterina

 

 
Prima / Evenimente / Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 15.05.2017- 21.05.2017.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 23.06.2018
Vizitatori: 571018
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran