Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
31.07.2017 Accesări: 281
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 31.07.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în saptamîna precedenta, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 31.07.2017- 06.08.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine  participă

1.

Ședința operativă

Luni
31.07.17

ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului Ion Țugulea, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru

Luni,  24.07.17

ora 1500

 Centrul Metodic

Cu privire la elaborarea Planurilor de activitate pentru anul de studii 2017-2018.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Participarea la ședințele comisiilor de specialitate

Luni-miercuri
31.07.17-02.08.17

 

Sala mică de ședințe

Proiectele de Decizii ce vizează "Regulamentul cadru privind angajarea prin concurs a șefilor Centrelor de Sănătate" din ordinea de zi a ședinței CR.

Buhnea Ana,

Specialist principal Serviciul resurse umane

Consilieri raionali

4.

Deplasare în teritoriu

Luni

31.07.17-04.08.17

Zberoaia
Grozești
Bărboieni
Bălăurești

 

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

5.

Ședință

Marți,
01.08.17

ora 0900

 

Ședința Consiliului de Etică.

Lungu A. Şef adjunct DȊTS Nisporeni

 

6.

Formarea continuă a cadrelor didactice

 

Marți,
01.08.17

ora 0900

Sala de Protocol a Consiliului Raional

 

Întrunirea metodică a profesorilor de limba rusă.

 

Marian R.

Specialist  principal, Secția Politici Educaționale și Management

Cadre

didactice

7.

Ședința extraordinară a Consiliului raional

Joi
03.08.17

ora 1000

Sala mare de ședințe

Proiectele de Decizii incluse în ordinea de zi a ședintei extraordinară a Consiliului raional.

Zmeu Sergiu,

Secretar interimar al Consilului raional

Consilieri raionali

8.

Semnarea Acordul de Grant dintre PNUD și Consiliul raional

Joi
03.08.17
ora 1300
 

 

Sala mică de ședințe

Semnarea Acordul de Grant dintre PNUD și Consiliul raional.

Ox.Mînăscurtă, șef secție Economie;
S. Portarescu,

sp. principal secția Economie.

Vicepreședinți raionului Ghenadie Verdeș și Ion Țugulea
Mebrii Comisiei
Reprezentanți de la PNUD.

 

9.

Seminar de instruire/informare

Vineri

04.08.17

Sala mică de ședințe

Identificarea, monitirizarea și raportarea riscurilor în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.

Mocanu Irina,

Auditor inter

Șefii  serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

10.

Semnarea  contractului de parteneriat public-privat

Vineri
ora 1000

 

Sala mică de ședințe

Semnarea  contractului de parteneriat public-privat.

S. Portarescu,

sp. principal secția Economie

Vicepreședintele raionului Ghenadie Verdeș și Ion Țugulea
Mebrii Comisiei

Managerii instituțiilor preselectate, Agenții economici

11.

Repartizarea manualelor

Pe parcursul lunii

 

Repartizarea manualelor școlare pentru instituțiile educaționale.

Crăciun N. Specialist

principal, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

 

12.

Rapoarte, informații

Pe parcursul săptămânii

Ministerul Educației

Baza de salarizare pentru cadrele sistemului educațional.

Apostu T.  Specialist DÎTS Nisporeni

 

13.

Rapoarte, informații

Pe parcursul săptămânii

DÎTS Nisporeni

1. Elaborarea  Raportului de activitate al DÎTS Nisporeni , anul de studii 2016-2017 pentru conferința din august a cadrelor didactice.
2. Elaborarea Planului Managerial 2017-2018.
3. Elaborarea Planului Centrului Metodic, 2017-2018.

4. Elaborarea Planului SAP, anul școlar 2017-2018.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni,
Lungu A. Şef adjunct DȊTS Nisporeni,
Andronache M.
Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă,
Dumbravă L.

Șef interimar  SAP Nisporeni

 

 
 
 
Șef Secție Administrație Publică                                                     Amarfii Ecaterina

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.05.2018
Vizitatori: 555433
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran