Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
02.10.2017 Accesări: 156
Text:
 

        Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 02.10.2017-06.10.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine  participă

1.

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni,
2.10.2017,
ora 15.00,

Centrul Metodic

1.Cu privire la organizarea și desfășurarea festivității Ziua Lucrătorului din Învățământ. 2.Cu privire la participarea echipei de profesori la festivitatea republicană Ziua Lucrătorului din Învățământ – data de 03 octombrie 2017, oraș Chișinău.

Andronache M.

2.

Deplsare în
teritoriu

2.10.2017-6.10.2017

 Nisporeni Bălăurești Zberoaia Marinici

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu

Șefi servicii sociale

Beneficiari

3.

Participare la Conferința de presă de lansare “Moldova Business Week 2017”

Marți,
03.10.17

Or.Chișinău

Lansarea oficială “Moldova Business Week 2017”, Oportunități de afaceri și investiționale ale R.M.

Ox. Mînăscurtă, șef secție Economie.

4.

Atelier de
lucru

03.10.17-04.10.17

or. Chișinău

Consultarea instrumentelor de lucru bazate pe managementul de caz în cadrul serviciului Asistență parentală profesionistă

E. Tulbure A. Popescu

5.

Conferință
international

03.10.17-04.10.17

or. Chișinău

Provocări și soluții privind sustenabilitatea serviciilor sociale în Republica Moldova

M. Triboi

6.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul “ Construcția apartamentelor sociale”

Miercuri,
3.10.2017

com.Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție CDT S. Tipa

Antreprenorul general; Responsabil de la UIP; Responsabil tehnic; Autor de proect.

7.

Activități recreative:

Marți, 3.10.2017

Palatul Național ”N. Sulac”, oraș Chișinău

1.Organizarea și desfășurarea Ziua profesională a Lucrătorilor din Învățământ (nivel republican).

Sterpu N.

 

8.

Ședință de

judecată

Miercuri,
4.10.2017
Ora: 09°º

Judecătoria Nisporeni

Desfacerea căsătoriei, perceperea pensiei alimentare, determinarea domiciliului copilului minor

E. Tulbure

Judecător Reclamanți Solicitanți

9.

Vizită de lucru

04.10.17 Miercuri

 

Vizitarea Zonelor Economice Libere din or.Bălți, Strășeni.

Ox. Mînăscurtă, șef secție Economie; S. Portarescu, sp. principal secția Economie.

 

10.

Ședință de

judecată

                           

 

Joi,
5.10.2017 Ora: 11³º

Judecătoria Nisporeni

Privind aprecierea copiilor la întreținerea mamei

E. Tulbure

Judecător Reclamanți Solicitanți

11.

Activități reactive

Joi, 5.10.2017,
 ora 11.00,

2. Organizarea și desfășurarea Ziua profesională a Lucrătorilor din Învățământ (nivel raional).

Centrul pentru Tineret ”Luceafărul”, oraș Nisporeni

Andronache M.

 

12.

Rapoarte, informații pentru DÎTS Nisporeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Pe parcursul săptămânii
Până la 1.10.2017 Până la 5.10.2017 Până la 5.10.2017

 

1. Oferta de atestare a cadrelor didactice. 2. Raport cu privire la organizarea procesului educațional și integrarea copiilor de etnie romă în IP Gimnaziul Vulcănești (pentru doamna N. Grîu). 3.Școlarizarea obligatorie a elevilor cu vîrsta 7-16 ani. 4. Rețeaua școlară la data de 01.10.2017. 5.Alimentarea elevilor.

Andronache M. Lungu Al. Adam Gh. Lungu V. Apostu T. Negură E.

 

13.

Conferința Internațională a IMM-urilor

Vineri,
06.10.17

Or.Chișinău

Ceremonia oficială de decernare a premiilor pentru concursul național “Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”

Ox. Mînăscurtă, șef secție Economie.

 

14.

Consilierea cadrelor didactice/manageriale:                           

 

Pe parcursul săptămînii

1.Monitorizarea procesului educațional din IP Gimnaziul Vulcănești. Frecvența elevilor. Instruirea simultană a elevilor din clasele primare. 2.Monitorizarea pilotării Planului-cadru în: IP LT ”B.Cazacu”, Nisporeni, IP LT ”M. Eliade”, Nisporeni, IP LT ”Prometeu”, Grozești.

Lungu Al. Negură E. Sterpu N. Lungu Al.

 

15.

Parteneriat și relații comunitare

Pe parcursul săptămînii

1.Colaborarea cu Comisariatul de Poliție, Centrul Medicilor de Familie, Centrul de Medicină Preventivă, pentru școlarizarea obligatorie a copiilor cu vîrsta de 7-16 ani. 2.Continuarea lucrărilor Proiectului de renovare a IP Gimnaziului ”Al. cel Bun”, Vărzărești, Proiect finanțat de Banca Mondială, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 3.Finalizarea Proiectului ”Incluziunea copiilor cu dezabilități în școlile generale”, finanțat de Guvernul Japoniei prin Fondul Monetar și Banca Mondială, în instituțiile: IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Iurceni, IP Gimnaziul ”V. Bulicanu”, Boldurești, IP Gimnaziul Seliște. 4.Inițierea parteneriatelor cu AO Centrul de Arte COLESIUM – stabilirea orarului spectacolelor în instituțiile educațonale. 5.Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane.

 

Sterpu N. Directorul instituției Directorii de instituții Directorii de instituții Directorii de instituții

 

16.

Analiza corespondenţei (petiţii, plîngeri):

Pe parcursul săptămînii

 

Vizite în instituţii cu scopul examinării petiţiilor, plîngerilor

Colaboratorii DÎTS

 

 

 

Șef Secție Administrație Publică                                                      Amarfii Ecaterina 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.12.2017
Vizitatori: 494780
sus
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran