Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
27.11.2017 Accesări: 84
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 27.11.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamina în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 27.11.2017-03.12.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

27.11.17

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Adunări generale cu părinții în instituțiile nominalizate

 

Luni

27.11.17

 

Nisporeni

Gimnaziul ”Ștefan cel Mare”,

Grădinița  ”Povestea”.

 

Preşedintele raionului   Ghenadie Verdeș,         Șef DÎTS Nisporeni,   Nina Sterpu

3.

Licitație

Luni

27.11.17

 

Ciorești

 

V. Canuda   Specialist relații funciare și cadastru   Reprezentant Direcția de finanțe

 

4.

Deplasare în teritoriu

27.11.17-01.12.17

Grozești

Bărboieni

Boldurești

Bălănești

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

5.

Ședință           

Marți

28.11. 17

Ora 0830

 

Sala mică de ședințe

Cu privire la elaborarea bugetului  2018.

Vera Lazăr

Șef Direcția Finanțe           

Președintele raionului Ghenadie Verdeș

6.

Atelier de lucru

Marți

28.11.17

Ora 0900

Or.Chișinău

Implicarea copiilor în procesul decizional.

Xenia Axente Șef DASPF Nisporeni

Xenia Axente Șef DASPF Nisporeni

7.

Sedință Colegiului Consultativ

Marți

28.11.17

Ora 1000

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la mersul executării Hotărîrilor Colegiului Consultativ ce țin de asigurarea alimentării calitative a copiilor din școlile și grădinițile raionului.

 2. Cu privire la conjugarea eforturilor SPD și APL din raionul Nisporeni în vederea urgentării finisării lucrărilor de construcție în gimnaziile Boldurești, Seliște, Iurceni, Vărzărești, grădinițile de copii din primăriile Grozești și Șîșcani.

Bouroș Ion,

Șef adjunct Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, secretarul Colegiului Consultativ

Preşedintele raionului   Ghenadie Verdeș,       

Șef Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Petru Gherasimov,

Serviciile desconcentrate

8.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe  șantierul

 “ Construcția    apartamentelor  sociale

Marți

28.11.17

Ora 1100

Com.

Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție CDT

S. Tipa

 

Antreprenorul general;

Responsabil de la UIP;

Responsabil tehnic;

Autor de proiect.

9.

Adunări generale cu părinții în instituția nominalizată

 

Marți

28.11.17

 

Nisporeni

Gimnaziul ”Mihai Eminescu”.

 

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Șef DÎTS Nisporeni,

Nina Sterpu

10.

Sedință

Miercuri

29.11.17

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Ședința Comisiei privind încorporarea în serviciul civil.

Secţia Administraţie publică

Membrii comisiei

11.

Conferință

Miercuri

29.11.17

Ora 0900

Or.Chișinău

Educația incluzivă timpurie: realizări și perspective.

Xenia Axente Șef DASPF Nisporeni

 

12.

Ședință

Miercuri

29.11.17

Ora 1000

Sala de protocol, Consiliul Raional Ialoveni

Ședința Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare.

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș

13.

Ședință de lucru

Miercuri

29.11.17

Ora 1100

Sala mică de ședințe

Cu privire la terminarea lucrărilor gazoductului de presiune înaltă: Șendreni         Bursuc

Iurceni

Cristești

Bolțun.

 

Președintele raionului;

Șef secție CDT;

Administrația

„Nisporeni-Gaz;”

Primarii localităților nominalizate.

14.

Adunări generale cu părinții în instituția nominalizată

Miercuri

29.11.17

 

Nisporeni

Liceul Teoretic ”M. Eliade”.

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Șef DÎTS Nisporeni,

Nina Sterpu

15.

Adunări generale cu părinții în instituțiile nominalizate

Joi

30.11. 17

 

Nisporeni

Grădinițele  ”Licurici” și ”Andrieș.

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Șef DÎTS Nisporeni,

Nina Sterpu

16.

Ședință de lucru cu asistenții sociali comunitari

Joi

30.11.17

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Familii cu copii în situații de risc.

Xenia Axente Șef DASPF Nisporeni

 

17.

Ședința Consiliului  de Administrație

Joi

30.11.17

Ora 1400

Centrul Metodic

1. Aprobarea Regulamentului ”Pedagogul anului”, ediția 2018.

2. Aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea Sărbătorilor de iarnă – 2018.

3.Cu privire la respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1171 ”Cu privire la indemnizația unică acordată tinerilor specialiști și încadrarea în câmpul muncii”.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă,

Șișcanu T.

Specialist  principal, serviciul resurse umane

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș

 

18.

Ședința comisiei copilului aflat în dificultate

Joi

30.11.17

Ora 1430

Sala mică de ședințe

Examinarea dosarelor.

Soluționarea cazului copiilor.

Xenia Axente Șef DASPF Nisporeni

Specialiștii DASPF

Membrii comisiei

19.

Spectacolul Aniversarea

Joi

30.11. 17

Ora 17.30

 

 CCT „Luceafărul”

Spectacolul e prezentat de Teatrul din Stradă.

Aurelia Andronachi, Șef Secție cultură și turism

 

20.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni”

Vineri

01.12.17

Ora 1000

Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție

CDT

S.Tipa

Antreprenorul  general;

Responsabil de

 la ADR;

Autor de proiect;

Manager de proiect de la CR.

21.

Forum de Afaceri “Acces la Finanțare”

Vineri

01.12.17

 

Or.Chișinău

Participarea la forum.

Ox. Mînăscurtă, șef secție Economie.

 

22.

Vizite de lucru

Pe parcursul săptămînii

r. Nisporeni

Monitorizarea procesului de implimentare a PPP pe biomasă.

Ox. Mînăscurtă, șef secție Economie;

S. Portarescu,

sp. principal secția Economie.

 

23.

Coordonarea modificărilor funciare din localitățile raionului, pentru întocmirea cadastrului funciar

Zilnic

Consiliul raional,

birou

 

V. Canuda

Specialist relații funciare și cadastru

Gr. Florea 

Șef Secție agricultură

 

24.

Monitorizarea aratului de toamnă

Zilnic

Consiliul raional,

birou

 

Gr. Florea

Șef Secție agricultură

I. Ciochină

Specialist Secția Agricultură

 

25.

Monitorizarea plantării plantațiilor multianuale (livezi, vii și altele)

Zilnic

Consiliul raional,

birou

 

V. Canuda

Specialist relații funciare și cadastru

Gr. Florea 

Șef Secție agricultură

 

26.

Planificarea producției vegetale prognozată pe primării

Zilnic

Consiliul raional,

birou

 

Gr. Florea 

Șef Secție agricultură

T.Lupei

Specialist Secția agricultură

 

27.

Adunări generale cu părinții în instituția nominalizată

 

Duminică

03.12.17

Nisporeni

Liceul Teoretic ”B. Cazacu”.

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Șef DÎTS Nisporeni,

Nina Sterpu

 

 

   Şef  Secţie  Administraţie  publică                                                              Amarfii  Ecaterina

 

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.12.2017
Vizitatori: 494472
sus
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran