Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
18.12.2017 Accesări: 367
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 18.12.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 18.12.2017- 24.12.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

18.12.17

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Ședința comisiilor de specialitate ale consiliului raional în vederea desfășurării ședinței ordinare din 21.12.17

Luni

18.12.17

ora 0900

 

 

 

ora 1100

Sala mică de ședințe

Comisia de specialitate pentru economie și buget.

 

Comisia de specialitate pentru probleme sociale și culte.

Sergiu Zmeu Secretar interimar CR,

Secția Administrație publică

Președintele raionului Ghenadie Verdeș, consilieri raionali

3.

Seminar de instruire

Luni

18.12.17

Ora 10 00

Sala mică de ședințe

Cu privire la persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și de interese personale privind implementarea sistemului de depunere în formă electronică.

Buhnea Ana

Specialist principal, Serviciul resurse umane

Reprezentant CNI

Colectorii din APL – I,

Reprezentanții serviciilor desconcentrate

4.

Şedință de lucru cu angajații DÎTS NisporenI

Luni

18.12.17

ora 1500

Centrul Metodic

Cu privire la organizarea și desfășurarea Sărbătorilor de iarnă.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

 

5.

Ședința comisiei de specialitate

Marți

19.12.17

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Comisia de specialitate pentru agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare ți cadastru.

Sergiu Zmeu Secretar interimar CR,

Secția Administrație publică

Președintele raionului Ghenadie Verdeș, consilieri raionali

6.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul “ Construcția apartamentelor sociale”

Marți

19.12.17

Ora 1100

Com. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

S. Tipa,
Șef secție CDT

Antreprenorul general; Responsabil de la UIP; Responsabil tehnic;

Autor de proiect.

7.

Ședința comisiei copilului aflat în dificultate

Marți

19.12.17

Ora 14³°

Sala mică de ședințe

Examinarea dosarelor.

X. Axente, șef DASPF

Specialiștii DASPF

Membrii comisiei

8.

Ședința comisiei de specialitate

Miercuri 20.12.17

ora 0900

Sala mică de ședințe

Comisia de specialitate pentru drept, etică și disciplină

 

Sergiu Zmeu Secretar interimar CR,

Secția Administrație publică

Președintele raionului Ghenadie Verdeș, consilieri raionali

9.

Formarea continuă a cadrelor manageriale/didactice

Miercuri 20.12.17

ora 0900

Centrul Metodic

Seminar cu profesorii de biologie ”Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice”.

Lungu Al.Șef –adjunct DÎTS Nisporeni

Cadre

manageriale/didactice

10.

Ședința FLSSP

Miercuri

20.12.17

ora 1400

Sala mică de ședințe

Acordarea ajutorului material solicitanților .

X. Axente, șef DASPF

X. Axente, șef DASPF

Membrii comisie

11.

Şedinţa ordinară a Consiliului Raional

Joi

21.11.17

ora 1000

Sala mare de ședințe

Chestiunile incluse în ordinea de zi a ședinței.

Sergiu Zmeu. Secretar interimar CR,

Secția Administrație publică

Președintele raionului Ghenadie Verdeș, consilieri raionali

12.

Ședință

Vineri

22.12.17

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Cu privire la examinarea cererilor pentru repartizarea locuințelor sociale.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Președintele raionului Ghenadie Verdeș,

Membrii comisiei

13.

Ședință

Vineri

22.12.17

Ora 1000

 

Ședința Comisiei cu privire la terminarea lucrărilor obiectului        " Complexul locativ 124 apartamente sociale" r. Nisporeni, com.Vărzărești

S. Tipa,
Șef secție CDT

Președintele raionului Ghenadie Verdeș,

Membrii comisiei

14.

Parteneriate educaționale

Vineri

22.12.17

Ora 1000

Centrul Metodic

Monitorizarea implementării Proiectului ”Îmbunătățirea accesului la servicii comunitare de sprijin pentru copiii cu necesități speciale în primii ani de viață. Proiect implementat de către AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu PleathProm și Melow Parenting. 

Colaboratorii SAP

 

15.

Ședința Comitetului sindical

Vineri

22.12.17

Ora 1300

Sala mică de ședințe

Cu privire la organizarea sărbătorilor de iarnă.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică,

Președintele Comitetului Sindical

Președintele raionului Ghenadie Verdeș,

Membrii comitetului sindical

16.

Festival

                         

 

Duminică

24.12.17

Ora 1100

 

C.C.T. Luceafărul

 

Festivalul-concurs raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă, cu genericul „V-am ura, v-am tot ura”.         

A. Andronachi,

Șef Secție Cultură și turism

Președintele raionului Ghenadie Verdeș

 

17.

Acordarea ajutorului practic și consultațiilor telefonice administratorilor de buget din cadrul raionului

Pe parcursul săptămânii

 

Administrarea executării corecte a bugetelor locale de ambele nivele.

V.Lazar.

Șef Direcția de Finanțe

L.Ciubotaru

Șef Centru de Sănătate Publică

L.Obadă

Contabil-șef Direcția Finanțe

Conducătorii și contabilii șefi ai ordonatorilor de credite

18.

Pregătirea materialelor pentru aprobarea bugetelor locale pentru anul 2018

Pe parcursul săptămânii

 

Aprobarea bugetelor locale în termenii prevăzuți de legislația învigoare.

Colaboratorii Direcției Finanțe

Administratorii principali de buget

19.

Monitorizarea introducerii in sistemul informational a modificarilor la bugetele locale de nivelul I și II

Pe parcursul săptămânii

 

 

Colaboratorii Direcției Finanțe

Administratorii principali de buget

20.

Monitorizarea modificărilor în cadastru funciar după categorii, în localitățile raionului

Zilnic

Consiliul raional

birou

 

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru

V. Canuda

 

 

21.

Acumularea informației anuale privind șeptelul de animale, productivitate, comercializarea și producerea, livrarea la carne, colectarea nutrețurilor

Zilnic

Consiliul raional

birou

 

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru

V. Canuda

 

 

 

 Şef  Secţie Administraţie publică                                    Amarfii  Ecaterina

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.10.2018
Vizitatori: 616590
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran