Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
22.01.2018 Accesări: 383
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 22.01.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei.

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 22.01.2018- 28.01.2018

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

22.01.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

Luni, 22.01.18

ora 1500

Centrul Metodic

Cu privire la procedura de elaborare a materialelor pentru Olimpiada raională - 2018,  la disciplinele de studii.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

3.

Deplasare în teritoriu

22.01.18-26.01.18

Brătuleni Boldurești

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

4.

Ședința ordinară a Colegiului Consultativ

Marți

23.01.18

Ora 1000

Sala mare de ședințe

1. Cu privire la activitatea neautorizată a agenților economici din teritoriul raionului Nisporeni prin prisma Serviciilor Publice Desconcentrate, responsabile de activitatea lor.

2. Cu privire la bilanțul activității Inspectoratului de Poliție Nisporeni pe perioada 2017: situația infracțională din raion și cooperarea la nivel național.

Bouroș Ion

Șef adjunct  al Oficului Teritorial Ungheni a Cancelariei de Stat

Preşedintele raionului, Ghenadie Verdeș,

șefii serviciilor publice descentralizate și desconcentrate primarii localităților din raion

5.

Formarea continuă a cadrelor didactice

Marți 23.01.18 

ora 0900

Centrul Metodic

Diseminarea bunelor practici a cadrelor didactice din învățământul primar: ”Utilizarea TIC în eficientizarea competențelor elevilor din învățământul primar”.

Negură E.

Specialist principal, Secția Politici Educaționale și Management

6.

Vizita de studiu a delegatiei din Tadjikistan si Italia

Miercuri

24.01.18

1500-1700

Sala de conferinte al Incubatorului de Afaceri din Nisporeni

Vizitarea Incubatorului.

Vitalie Lazăr,

Managerul Incubatorului de Afaceri

Agenți economici

7.

Activitatea Centrului de Excelență

Joi

 25.01.18

 ora 1400

IP LT ”B. Cazacu”, Nisporeni

Ședința I la biologie: ”Structura și importanța sistemului respirator la om. Afecțiuni pulmonare” (elevii claselor a X-XII).

Lungu Al. Șef adjunct DÎTS

Crăciun L.

8.

Coworking Spaces of Moldova 2018 - Regional Meetiing”

Joi-Vineri

25-26.01.18

Iași

Perspective de cooperare și scriere a proiectelor.

Fab Lab Iași în parteneriat cu Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

Vitalie Lazăr,

Managerul Incubatorului de Afaceri

9.

Ședință de lucru cu primarii localităților din raion.

Vineri

26.01.18

Ora 1000

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la sectoarele de drum blocate sau greu accesibile.

2. Cu privire la modificările legislației în vigoare.

3. Cu privire la corectitudinea plăților de stimulare.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, Ghenadie Verdeș,

primarii localităților din raion,

șefii secțiilor și direcțiilor CR, persoanele responsabile de informare

10.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul ”Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni”

Vineri

26.01.18

Ora 1000

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general;

Responsabil de la ADR;

Autor de proiect;

Manager de proiectde la CR.

11.

Acordarea ajutorului practic și consultațiilor telefonice administratorilor de buget din cadrul raionului

Pe parcursul săptămânii

Administrarea executării corecte a bugetelor locale de ambele nivele.

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe L.Ciubotaru Șef Centru de Sănătate Publică L.Obadă Contabil-șef Direcția Finanțe

Conducătorii și contabilii șefi ai ordonatorilor de credite

12.

Primirea și verificarea rapoartelor financiare pentru anul 2017

Pe parcursul săptămânii

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe și colaboratoriiDirecției Finanțe

Ordonatorii de buget din gestiunea Consiliului raional și contabilii șefi ai primăriilor locale

13.

Corelarea bugetelor locale cu Legea bugetului de Stat aprobată pentru anul 2018

Pe parcursul săptămânii

Aducerea în concordanță cu Legea bugetului de Stat.

V. Lazar

Șef Direcția de Finanțe și colaboratoriiDirecției Finanțe

Consiliul raional,

Primăriile Vărzărești Bălănești

Iurceni  Bălăurești

14.

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii

Reevaluarea  dezvoltării copilului cu  cerințe educaționale speciale în instituțiile educaționale.

Colaboratorii SAP

 

 

 

Şef  Secţie Administraţie publică                                                      Amarfii  Ecaterina

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 14.02.2019
Vizitatori: 663534
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran