Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelșui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelșui și subdiviziunile Consiliului raional.
25.06.2018 Accesări: 1
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 25.06.2018 -01.07.2018.

 

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

25.06.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Ședință Comisiei  raionale de Examene

Luni

25.06.2018

Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni

Examinarea cererilor de participare în sesiunea suplimentară / repetată.

Sterpu N.

Șef DÎTS

3.

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

Luni

25.06.2018

ora 14.00

Centrul Metodic

1.Cu privire la contestațiile la disciplinele de examene, sesiunea 2018. 2. Cu privire la odihna de vară a copiilor.

Lungu Al.

Șef-adjunct DÎTS

Lungu V.

4.

Cursul de forrmare profesională continuă a asistenţilor sociali comunitari

25.06.2018-

29.06.2018

ora 0900-1600

MSMPS

Instruirea-pilot în cadrul proiectului ,,Creșterea capacității MSMPS din Moldova”

X.Axente,

Șef  DASPF

Asistent social comunitar  din pr. Șîșcani

5.

Vizită de lucru în teritoriu

  26.06.2018-

  28.06.2018

   

pr.Boldureștii,

pr.Marinici,

pr.Iurceni,

pr.Bursuc.

Verificarea la domiciliu a beneficiarilor cu privire la corectitudinii  furnizării  informației declarate în cererea de ajutor social.

E. Popa

E.Tulbure

Specialist DASPF

Asistentul social comunitar din localitate

6.

Seminar informativ cu privire la acordarea subvențiilor în avans.

26.06.18

ora 1000

Consiliul raional,

Sala mică de ședințe.

Procedura

de acordare a subvențiilor în avans.

SAIPRFC

AIPA.

 tinerii și femeile

fermieri

7.

Primirea borderourilor de notare, BAC 2018

27.06.2018, 

Centrul de Evaluare a lucrărilor de BAC

Sterpu N.

Șef DÎTS

8.

Formarea  continuă a managerilor preșcolari

27-28-29.06.2018, ora 09.00

Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni

Lupea P.

9.

Seminar cu producătorii de prună.

28.06.18

ora 1000

Com. Ciorești, sala de ședință

Protecția integrată contra bolilor și dăunătorilor, operațiile în verde în agricultura ecologică a prunului.

Secţia agricultură, industria prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru.

Nis-Agroinform.

Producătorii de prună și persoane cointeresate.

 

10.

Activitatea SAP

Joi

28.06.2018

ora 08.30

 

Pe parcursul săptămânii

IP Gimnaziul ”Mihai  Eminescu”, Nisporeni

1.Întrunirea metodică a directorilor adjuncți instruire și cadrelor didactice de sprijin: ”Individualizarea procesului educațional, repere metodologice în organizarea procesului pentru anul 2018-2019”.

2.Asistență logopedică și psihopedagogică în cadrul Programului Portage și Comunicare prin muzică.

3.Completarea Formularului nr. 5, conform Hotărârii Guvernului

Colaboratorii SAP

11.

Ședința Consiliului de Administrație

Joi

28.06.2018

ora 14.00

Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni

Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire gimnaziu/liceu, sesiunea de bază 2018. Aprobarea listelor de elevi ce vor participa în sesiunea suplimentară.

Cu privire la odihna de vară a copiilor, sezonul estival 2018.

Responsabilii de discipline

 

Lungu V.

12.

Procesarea datelor și pregătirea notelor informative pentru Ministerul Educației și DÎTS Nisporeni

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

1.Remiterea  datelor cu privire la evaluarea finală, învățământ primar, sesiunea 2018.

2.Remiterea datelor cu privire la evaluarea finală, clasa a IX-a.

3.Procesarea datelor statistice cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2018 (Anexa 2, 3, 4).

4.Primirea Rapoartelor de activitate a instituțiilor școlare și preșcolare,   pentru anul de studii 2017-2018.

Colaboratorii DÎTS Nisporeni

Vacari A.

Anagajții DÎTS

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelșui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.06.2019
Vizitatori: 727900
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran