Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
05.11.2018 Accesări: 452
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 05.11.2018 - 11.11.2018.

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

05.11.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

Luni, 05.11.18

ora 1500

Centrul Metodic

Colaboratorii DÎTS

3

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Reconstrucția Blocului Chirurgical a IMPS, Spitalul Raional Nisporeni din str. Toma Ciorbă, nr. 5. Or. Nisporeni.”

Marti

06.11.18

Ora 1000

Or. Nisporeni str. Toma Ciorbă 5

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef  SCDT

Tipa Savelie

Antreprenorul general, Responsabil tehnic de la ADR, autor de proiect, Specialiști SCDT de  la CR

4

Formarea continuă a specialiștilor în cadrul seminarelor republicane

Miercuri-Joi

 07-08.11.18

oraș Chișinău

Implementarea cadrului de referință. Standardele de dezvoltare a copilului de la naștere și până la vârsta de 7 ani. Cuirriculumul  educației copiilor de vârstă timpurie.

Lupea P.

5

Formarea continuă a specialiștilor în cadrul seminarelor republicane

Vineri

09.11.18

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, oraș Chișinău

Intervenția metodologică specializată în asigurarea unui proces educațional incluziv.

Ciochină T.

6

Ședința operativă de lucru pe șantierul „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești.

Vineri

09.11.18

ora 1000

s.Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef SCDT S.Tipa

Antreprenorul general, Responsabil tehnic , autor de proiect, Specialiști SCDT de  la CR

7

Seminar cu specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare din localitățile raionului

Vineri

09.11.18

ora 1000

Sala mică de ședințe

Întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2018;

Modificările curente în legislație și actele normative privind reglemenmtarea relațiilor funciare;

Rezultatele controlului sectoarelor de teren cu alunecări de teren.

Secţia agricultură, industria prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru 

specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare din localitățile raionului.

8

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul  „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni„

Vineri

09.11.18

ora 1400

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

9

De Ziua Națională a Tineretului

 Show-ul talentelor

Duminica

11.11. 18

 ora 1300

 

 

 

Centrul de Cultură și

Tineret „Luceafărul”

 

 Participanți: tineri ( 14-35 ani);

Evoluarea pe 5 categorii:

-muzică

-desen

-teatru

-sport

-dans

Angela Ionel

10

Proiecte educaționale

Pe parcursul săptămânii,

conform graficului

 

Implementare Proiectului: Modelarea Programelor de Educație Parentală  (ședințe ale părinților în instituțiile de educație timpurie).

Training cu cadrele didactice din Grădinița ”Dumbrăvioara”, Ciorești: ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”.

Lupea P.

Sterpu N.

11

Activitatea  SAP

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

 

Evaluarea complexă a dezvoltării copilului, completarea rapoartelor de evaluare și transmiterea în instituțiile: Gimnaziul Vânători, Gimnaziul Bălăurești, Gimnaziul Bărboieni, Gimnaziul ”Alexandru cel Bun”, Vărzărești.

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea rapoartelor și transmiterea în instituțiile: Gimnaziul ”Grigore Vieru”, Iurceni, Gimnaziul ”M. Eminescu”, Nisporeni, Gimnaziul Vânători.

Monitorizarea activității CDS și a președintelui CMI privind elaborarea și implementarea PEI, în instituțiile educaționale.

Dumbravă L.

Specialiștii SAP

 

 

12

Organizarea adunărilor generale cu părinții în instituțiile educaționale din raion.

Pe parcursul săptămânii, conform graficului

Sterpu N.

13

Prezentarea notelor informative, materialelor către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și alte instituții ale statului etc.

Pe pracursul săptămânii

Colaboratorii DÎTS

14

Consilierea cadrelor didactice și manageriale

 

Pe parcursul  săptămânii

 

 

Asigurarea condițiilor de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret ”Dacia” și ONG Petalo Romani în scopul școlarizării copiilor de etnie romă din satul Vulcănești.

Sterpu N.

 


 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 744016
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran