Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
04.02.2019 Accesări: 438
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 04.02.2019 - 10.02.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

04.02.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Înmânarea titlului "Cetăţean de onoare a raoinului Nisporeni " dlui Antonio Sergente

Luni

04.02.19

Ora 11 00

Sala mică de ședințe

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, consilieri raionali

3

Ședință de judecată

Luni

04.02.19

Ora 1100

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

4

Centrul de Excelență:

Geografia

Luni

04.02.19

ora 14.00

LT ”B. Cazacu”,  Nisporeni

Utilizarea suportului cartografic în realizarea itemilor de deducție.

Lungu V.

Marian D.

5

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

Luni, 04.02.19

ora 15.00

Centrul Metodic

Bejan S.

6

Vizită de lucru în teritoriu

04.02.2018- 08.02.2019

   

s.Seliste,

s. Paruceni

s. Cioresti,

 

 Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului material din serviciul „Suport monetar”.

E.Farima

Asistentul social comunitar din localitate

7

Seminare de informare a cadrelor manageriale

Joi

07.02.19

 ora 08.30

Centrul Metodic

 

Cu privire la implementarea Legii privind sistemul unitar  de salarizare în sectorul bugetar  (Legea nr. 270 din 23.11.2018) și a altor acte normative în contextul dificultăților îmtâmpinate de managerii școlari.

Sterpu N.

8

Ședință de

supervizare

Joi

07.02.19

ora 0900

DASPF

 Cu privire la

activitatea

lucrătorilor

sociali.

E.Tugulea

Lucrărorii

sociali

9

Ședință de judecată

Joi

07.02.19

Ora 0930

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

10

Ședință de judecată

Joi

07.02.19

Ora 1000

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

11

Seminar de informare a cadrelor manageriale și administratorilor de baza de date, sesiunea de examene BAC

Vineri

08.02.19

ora 14.00

 Centrul Metodic

Cu privire la constituirea bazei de date cu referire la candidații la examenul de bacalaureat, sesiunea 2019.

Bejan Sv.

Vacari A.

12

Concursul raional ”Pedagogul anului”, ediția 2019

Vineri

08.02.19

ora  14.00

Proba scrisă

Andronache M.

13

Olimpiada școlară la disciplinele de studii, etapa raională.

Conform orarului, pe parcursul săptămânii,

LT ”M. Eliade”, Nisporeni

Andronache M.

Responsabilii de dsicipline

14

Constituirea bazei de date cu privire la:

 

 

Pe parcursul  săptămânii

Candidații la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2019;

Candidații la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2019;

Numărul elevilor participanți la testarea națională din învățământul primar.

Bejan S.

Vacari A.

Managerii școlari

Negură E.

15

Discuții cu copiii claselor primare și a celor din grupa pregătitoare din grădinițe referitor la siguranța rutieră

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Gimnaziul Seliște, 05.02.2019

Grădinița de copii, Seliște, 05.02.2019

Școala Primară-Grădiniță, Găureni, 05.02.2018

Gimnaziul Bălănești, 06.02.2019

Grădinița de copii, Bălănești, 06.02.2019

Grădinița de copii, Milești, 06.02.2019

Gimnaziul Milești, 06.02.2019

Lungu V.

16

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea și reevaluarea complexă a dezvoltării copilului în instituțiile educaționale din raion.

Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc.

Consiliere și asistență psihologică  copilului aflat în dificultate.

Acordarea asistenței  psihopedagogice copilului cu elemente din spectru  autist.

Asistență logopedcă copilului cu tulburări de limbaj.

Specialiștii SAP

17

Prezentarea  rapoartelor și informațiilor către DÎTS Nisporeni

Pe parcursul săptămânii

 

Raport de  monitorizare referitor la implementarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal;

Managerii instituțiilor

18

Campionatul Republican la Oină.

Duminică

10.02. 19

LT ”Prometeu”, Grozești

Lungu  V.

Mocanu L.

19

Prezentarea notelor informative, materialelor către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și alte instituții ale statului etc.

Pe pracursul săptămânii

 

Colaboratorii DÎTS

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 19.08.2019
Vizitatori: 762119
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran