Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
04.03.2019 Accesări: 526
Text:
 

Acţiunilesăptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilorConsiliului raional Nisporeni pentru perioada 04.03.2019 - 10.03.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

04.03.2019

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul  „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni„

Luni

04.03.2019

ora 1100

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

3

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

Luni, 04.03.2019,

ora 15.00,

 

Sterpu N.

4

Ședința Comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale

Marti

05.03.2019

Ora 09.00

Sala mica de sedinta

Examinarea dosarelor potențialilor beneficiari de locuințe sociale.

Secția Administrație Publică

Presedintele raionului,

Membrii comisiei

5

Constituirea bazei de date cu privire la

Până la 05.03.2019

 

Pe parcursul  săptămânii

 

 

Candidații la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2019;Candidații la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2019;

Numărul elevilor participanți la testarea națională din învățământul primar.

Bejan S.

Vacari A.

6

Stagiu de formare cu formatorii locali privind implementarea disciplinei reconceptualizată Educație pentru societate.

Luni-Marți,

04-05.03.2019,

oraș Chișinău

Lungu V.

7

Vizită de lucru în teritoriu

04.03.2019- 07.03.2019

Or.Nisporeni

s. Varzaresti

s. Sendreni

1.Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului material din serviciul „Suport monetar” .

2. Verificarea legalității stabilirii și plății ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.

E. Farima

V. Mosnoi

Asistentul social comunitar din localitate

8

Ședință cu președinții comitetelor sindicale:

anul 2018.

Marți, 05.03.2019, ora 08.30,

 

Centrul Metodic

Cu privire la activitatea CR Nisporeni al Federației Sindicale a Educației și Științei, pentru

Doni L.

9

Ședință de

supervizare

Marti

05.03.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

asistentilor sociali comunitari.

E. Farima

Asistenti sociali comunitari

10

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Reconstrucția Blocului Chirurgical a IMPS, Spitalul Raional Nisporeni din str. Toma Ciorbă, nr. 5. Or. Nisporeni.”

Marti

05.03.2019

Ora 1000

Or. Nisporeni str. Toma Ciorbă 5

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef  SCDT

Tipa Savelie

Antreprenorul general, Responsabil tehnic de la ADR, autor de proiect, Specialiști SCDT de  la CR

11

Constituirea Asociației raionale a producătorilor agricoli și aderarea la Asociarea republicană ”Uniagroprotect”

Marti

05.02.19

ora 1000

Consiliul raional

Sala mică

 

Informarea producătorilor agricoli în privința necesității constituirii Asociației raionale a producătorilor agricoli și aderarea la Asociarea republicană ”Uniagroprotect

Secția Agricultură 

Agenţii economici din agricultură.

12

Seminar de informare a cadrelor manageriale

Miercuri, 06.03.2019, ora 08.30,

 

Centrul Metodic

Cu privire la rezultatele inspecției financiare.

Cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor, sesiunea 2019.

Cu privire la rezultatele testării pe eșantion reprezentativ, sesiunea 2019.

Sterpu N.

Bejan S.

 

Bejan S.

Lungu V.

13

Ședință de

supervizare

Joi

07.03.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

lucrătorilor

sociali.

E. Tugulea

Lucratori sociali

14

Primirea  ofertelor pentru concursuri, rapoartelor  și informațiilor :

Până l a 08  martie 2019

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Concursul ”Limba noastră-i o comoară”

Concursul ”Chantons-amis”

Dosarele cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului didactic II

Datele privind numărul candidaților la examenele de:

BAC

Gimnaziu

Datele privind numărul elevilore participanți la testarea națională în învățământul primar

Conducătorii instituțiilor

15

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii, instituțiile de învățământ din raion

 

 

 

 

Evaluarea și reevaluarea complexă a dezvoltării copilului în instituțiile educaționale din raion.

Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc.

Consiliere și asistență psihologică  copilului aflat în dificultate.

Acordarea asistenței  psihopedagogice copilului cu elemente din spectru  autist.

Asistență logopedcă copilului cu tulburări de limbaj.

Completarea Formularului nr. 5.

Dumbravă L.

Specialiștii SAP

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 797018
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran