Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
15.04.2019 Accesări: 411
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedinteluiraionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada15.04.2019 - 21.04.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

15.04.19

Ora 08 .15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Ședință de judecată

Luni

15.04.19

Ora 1100

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

3

Evaluarea probelor de concurs la disciplina Ştiinţe

Luni

15.04.19

Lungu A.

4

Procedura de deschidere a ofertelor

Luni 15.04.2019

Ora :15:00

Or.Nisporeni, sala mică

Deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii Cererea ofertelor de prețuri„Gazoductul interrural Morenii Noi-Brătuleni-Boldurești„

Maria Sîrbu, sp.princ în problemele achizițiilor publice.

Grupul de lucru pentru achiziții al CR Nisporeni.

5

Şedinţe ale  Comisiilor de atestare a cadrelor didactice

Luni

15.04.19

16.04.19

18.04.19

CM, ora 900

 

 

1.  Aria curriculară: Învăţământ primar şi preşcolar

2.  Aria curriculară: Matematica şi ştiinţe; Arte, Tehnologii,  Sport

3.  Aria curriculară: Limbă şi comunicare; Educaţia  Socio-umanistică.

Membrii comisiilor

6

Olimpiada la disciplinele de studii, etapa republicană

15-17 aprilie

19-21  aprilie

 

Limba şi literatura română

Limba franceză

Bejan S.

Andronache M.

7

Promovarea U-Report

15-19 aprilie,

Conform graficului

Consultarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani în soluționarea  problemelor comunitare locale.

Andronache M.

8

Vizită de lucru în teritoriu

15.04.2019- 19.04.2019

   

s.Bursuc,

s.Iurceni

s. Cristesti,

 

 Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului material din serviciul „Suport monetar” si serviciul „ Sprijin familial”

E.Farima

A.Popescu

Asistentul social comunitar din localitate

9

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Reconstrucția Blocului Chirurgical a IMPS, Spitalul Raional Nisporeni din str. Toma Ciorbă, nr. 5. Or. Nisporeni.”

Marti

16.03.19

Ora 10.00

Or. Nisporeni str. Toma Ciorbă 5

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef  SCDT

Tipa Savelie

Antreprenorul general, Responsabil tehnic de la ADR, autor de proiect, Specialiști SCDT de  la CR

10

Procedura de deschidere a ofertelor

Marți

16.04.2019

Ora:15:00

Or.Nisporeni, sala mică

Deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii Cererea ofertelor de prețuri„Renovarea scărilor exterioare la Consiliul raional Nisporeni„

Maria Sîrbu, sp.princ în problemele achizițiilor publice.

Grupul de lucru pentru achiziții al CR Nisporeni.

11

Seminar teoretico-practic:

Miercuri

17.04.19

ora 830

Centrul metodic,

1. Metode eficiente în predarea disciplinelor biologie/chimie pentru un proces educațional de calitate

Lungu A.

12

Ședința operativă de lucru pe șantierul „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești

Miercuri

17.03.19

Ora 11.00

s. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

13

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

Miercuri

17.04.19

Gimnaziile: ,,V. Bulicanu” Boldurești,

,,Ion Creangă” , Soltănești, Brătuleni

Sediul Sap

IET: Milești,

„Albinuța”,Vărzărești,  ,,Povestea”, Nisporeni

Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES, consilierea părinților copiilor reevaluați, asistență metodologică cadrului didactic de sprijin și președintelui CMI.

Asistență psihopedagogică copilului cu elemente din spectru autist 

Intervenția terapeutică – recuperatorie a tulburărilor de limbaj/ asistență logopedică copiilor.

Specialiştii

SAP

14

Concursuri şi activităţi extraşcolare raionale

Joi

18 .04.19

Conform graficului

BRC

 

1. Concurs  de lectură„La izvoarele înţelepciunii” 

2. Concursul tinerilor agenţi de circulaţie (zonal şi raional)

Crăciun N.

Lungu V.

15

Ședință de

supervizare

Joi

18.04.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

lucrătorilor

sociali.

E. Tugulea

Lucratori sociali

16

Ședință de judecată

Joi

18.04.2019

Ora 1100

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

17

Sedinta Comisiei serviciului civil de alternativa

Joi

18.04.19

Ora 11.00

Biroul vicepresedintelui

Cu privire la examinarea cererilor de indeplinire a serviciului civil.

Postica Silvia, specilist principal Sectia Administratie Publica

Presedintele comisiei, vicepresedintele raionului dnul Sergiu Sococol, membrii comisiei

18

Comisia copilului aflat in dificultate

Joi

18.04.2019

Ora 1430

Sala mica

 Oferirea suportului monetar din serviciul social „Sprijin familial”.

E.Tulbure

A.Popescu

Membrii comisiei echipei multidisciplinare.

19

Şedinţa Consiliului de administraţie

Vineri

19.04.19

ora 830

Centrul metodic

1. Organizarea odihnei de vară a copiilor, sezonul estival 2019

2. Activitatea Consiliului Consultativ  raional al elevilor

3. Respectarea Nomenclatorului  tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în instituţiile educaţionale (nomenclator  aprobat de MECC prin ordinul nr. 897 din 12.06.2018)

Sterpu N.

Lungu V. Bejan S.

Andronache M.

20

Seminar republican

Vineri

19.04.19

 ora 900

Sala mare de sedinte a Consiliului Raional

Finanţare şi elaborarea bugetelor în IET

Lupea P.

21

Seminar de instruire

Vineri

19.04.2019

Ora 10:00

Or.Nisporeni

sala mică

Seminar de instruire cu tematica„Reforme europene pentru cetățenii Republicii Moldova„

Sergiu Portarescu, sp secția economie

Primarii localităților, reprezentanți din economie, agricultură, antreprenoriat, social, fermieri, medicină, tineret.

22

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul  „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni„

Vineri

19.03.19

ora 11.00

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

23

Prezentarea notelor informative, materialelor către MECC a RM şi alte instituţii ale statului etc.

Conform graficului

 

 

Note informative privind organizarea şi desfăşurarea testării candidatilor la examenele de absolvire ( pe discipline)

Bejan S.

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.09.2019
Vizitatori: 777735
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran