Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
23.09.2019 Accesări: 382
Text:
 

 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 23.09.2019 -29.09.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

23.09.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, se

cțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie

publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Ședințe de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.           

Luni, 23.09.2019, ora 15.00,           

Centrul Metodic

 

Sterpu N.

 

3

Vizită în teritoriu

Luni, 23.09.2019

Milești, Seliște

Monitorizarea copiilor din Serviciul APP

Specialiști DASPF

Specialiști în domeniul protecției copilului DASPF beneficiar, asistent social

4

Ședința operativă de lucru pe șantierul „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești      

 

Marti

24.09.2019

Ora 10.00

s. Vărzărești           

Verificarea pregătirii obiectului către recepție la terminarea lucrărilor.       

Pertu POPA   

Antreprenorul general ;

Responsabilul  tehnic de la C.R.

5

Ședință de judecată

Marti

24.09.2019

Ora:1000

Judecătoria Ungheni

Examinarea acțiunilor de contencios

E.Tulbure, specialist principal DASPF

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

6

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

 

 

Marți, 24.09.2019

 

Joi, 26.09.2019

 

 

 

 

Pe parcursul

săptămânii

 

Pe parcursul săptămânii           

 

1.Reevaluarea dezvoltării copilului în IP Gimnaziile: ”Gr. Vireu”, Iurceni,  și Cristești.

2.Evaluarea complexă a dezvoltării copilului în IP  Gimnaziul Milești și Școala Primară-Grădiniță Păruceni.

3.Asistență psihopedagogică copiilor cu probleme în dezvoltare conform graficului elaborat de SAP Nisporeni.

4.Completarea Formularului nr. 5         

Colaboratorii SAP:

Bolun M.

Drumea O.

Bouroș I.

Chetraru A.

 

7

Seminarul de formare la disciplina Dezvoltare personală, învățământul primar.

Miercuri, 25.09.2019, ora 08.30,           

Centrul Metodic

 

Andronache M.

 

8

Participarea la ședința operativă de lucru pe șantierul  de reparație a segmentului de drum „Nisporeni – Marinici km 1 – km 4.8„       

Miercuri

25.09.2019

Ora 10.00

Or.  Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.  

Petru POPA   

Antreprenorul general ;

Responsabil tehnic de la C.R.

 

9

Ședință de judecată

Miercuri

25.09.2019

Ora:1000

Judecătoria Chișinău

Determinarea domiciliului minorului

E.Tulbure, specialist principal DASPF

Judecător, reclamant DASPF,

solicitanți

10

Ședință de judecată

Miercuri

25.09.2019

Ora 1100

Judecătoria Ungheni

Decăderea din drepturile părintești

E.Tulbure, specialist principal DASPF

Judecător, ReclamantDASPF, Solicitanți

11

Participarea la ședința comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești, r-nul Nisporeni”.

Joi

26.09.2019

Ora 10.00                       

 

s. Vărzărești           

Recepție la terminarea lucrărilor.       

 

Petru POPA

Antreprenorul general ;

Responsabil tehnic de la C.R.;

Membrii

comisiei .

12

Ședință de lucru

Joi

26.09.2019

Ora:10:00

Palatul Republicii

Or. Chișinău

Protecția imaginii și a drepturilor copilului în procesul interacțiunii cu mass-media.

Șef DASPF, Xenia Axente

Reprezenatnți UNICEF, Direcția Secretariate

13

Ședința Colegiului Consultativ

Joi

26.09.2019

Ora:1400

Sala mică de sedinte

1.Cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Colegiului Consultativ, adoptate anterior referitor la activitatea SPD în domeniul mediatizării și prevenirii fenomenului de violentă în familie și în societate.

2.Cu privire la pregătirea instituțiilor de instruire și educație din raionul Călărași către noul an de studii 2019-2020.

Șef-adjunct Oficiu Teritorial Ungheni a Cancelariei de Stat

Membrii Colegiului Consultaiv

Șef-adjunct IP Nisporeni, Xenia Axente șef DASPF,

Nina Sterpu,

șef DÎTS,

Alexandru Cornei, șef Centru de Sănătate Publică,

Valeriu Echim, șef Direcția teritorială siguranța alimentelor

14

Ședință de judecată

Joi

26.09.2019

Ora:1430

Judecătoria Ungheni

Decăderea din drepturile părintești

E.Tulbure, specialist principal DASPF

Judecător ,reclamant DASPF,

solicitanți

15

Ședință de judecată

Joi

26.09.2019

Ora:1500

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului minorului

E.Tulbure, specialist principal DASPF

Judecător, reclamant DASPF, solicitanți

16

Eveniment

Dialog politic pentru promovarea si discutarea instrumentelor de responsabilizare sociala si lectiilor invatate

Vineri, 27.09.2019

ora 10.00

Sala mică de ședințe

 

Sectia Administratie Publica

Sergiu Sococol vicepresedintele raionului,

Tatiana Drumea- sef-interimar Sectia Administratie Publică,

Lidia Craciun - Director Spitalul raional,

Vera Tabacaru- șef Centru de Sănătate Nisporeni, Natalia Costru - CS Milesti,

Tatiana Ianea -CS Grozesti,

Ana Vudrascu-CS Bolduresti,

Tatiana Craciun, Centrul PAS

Lucia Pîrțînă, Centrul PAS Chisinau

17

Ședința Consiliului de Administrație:

 

 

           

 

Vineri, 27.09.2019, ora 14.00,

Centrul Metodic

Cu privire la respectarea Metodologiei privind înscrierea elevilor în clasa I.

2.Organizarea transportării elevilor, anul școlar 2019-2020. Aprobarea itinerarelor școlare.

3.Cu privire la respectarea HG cu referire la școlarizarea obligatorie a copiilor de 5-7 ani, 7-16 ani.

4.Aprobarea Programului de acțiuni al CRE.

5.Aprobarea Regulamentului Centrului de Excelență.      

Negură E.

 

Bejan B.

 

Lungu V.

 

Andronache M.

 

18

Perfectarea documentației pentru deținerea statutului de tânăr specialist.           

Pe parcursul săptămânii           

 

 

Șișcanu T.

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Vizite de lucru în instituțiile educaționale

 

 

Pe parcursul săptămânii           

 

 

Monitorizarea:

-Politicilor de susținere a școlarizării și prevenirii  abandonului școlar;

-Monitorizarea privind implementarea Metodologiei de ECD;

-Monitorizarea implementării Curricula;

-Asigurarea protecției vieții și securității copiilor etc.    

Colaboratorii  DITS Nisporeni

 

Repartizarea manualelor și întocmirea documentației financiare.                  

Conform graficului           

 

 

Crăciun  N.

 

21

Prezentarea notelor informative, materialelor către DITS Nisporeni

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul săptămânii           

 

 

Listele de tarifiere ale personalului pedagogic și auxiliar.

2.Raport statistic: nr. 1-edu.

3.Raport statistic nr. 83-edu.

4.Oferta de atestare a cadrelor didactice pentru noul an de studii.

5.Morbiditatea în rândurile elevilor.

6.Informație cu referire la grupurile de risc din rândurile copiilor.

7.Informație cu privire la repartizarea orelor opționale și activităților extrașcolare.

8.Informație despre utulajul antiincendiar din dotare (școli și  grădinițe, separat).         

 

Apostu T.

Apostu T.

Apostu T.

Andronache M.

Negură E.

Andronache M.

Andronache M.

Lungu V.

 

22

Prezentarea notelor informative, materialelor către MECC al R. Moldova și alte instituții ale statului

           

 

 

Pe parcursul săptămânii           

 

 

Raportul statistic  cu privire la rețeaua școlară.

2.Informație cu privire la desfășurarea  Săptămânii Europene a Sportrului.

Ciobanu O. Apostu T.

 

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 23.01.2020
Vizitatori: 857847
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran