Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
13.01.2020 Accesări: 54
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 13.01.2020 -19.01.2020

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

13.01.2019

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, se

cțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie

publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Asistență și monitorizare a punerii în aplicare a documentelor de politici

 

Luni, 13.01.2020, zona Seliște-Ciorești;

Marți, 14.01.2020, zona Centru-Vărzărești;

Miercuri, 15.01.2020, zona Prutului;

Joi, 16.01.2020, zona Prutului;

 

 

 

 

debirocratizarea în instituțiile de învățământ;

implementarea Metodologiei ECD;

implementarea curricula la discuipline;

implementarea cirruculumului în IET etc.;

 

Bejan S.

 Colaboratorii DÎTS

 

3

Ședințe de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

Luni, 13.01.2020

, ora 15.00,

Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni

 

Sterpu N.

 

4

Atelier de lucru

Miercuri

15.01.2020

Ora:1000

Sala Mică

„Organizarea activităţii lucrătorilor sociali pe perioada rece a anului”.

Şef DASPF

Xenia Axente

 

Specialişti DASPF

Lucrători sociali

 

5

Masa rotundă

Miercuri, 15.01.2020,

ora 08.30,

. Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni

”Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2019-2020 și respectarea metodologiei cuantificării, acumulării și recunoașterii 6creditelor profesionale conform Hărții creditare. Probleme și perspective”.

Lupea P.

Andronache M

 

6

Ședință de judecată

Miercuri

15.01.2020

Ora: 1100

Curtea De Apel

Decădere din drepturile părinteşti

Specialist DASPF, Eugenia Tulbure

Judecător

 Specialist

DASPF

Reclamanți

7

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

 

Miercuri, 15.01.2020, ȘPG Cîrnești

 

 

 

 

 

Miercuri, 15.01.2020, Gim. Brătuleni

 

 

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

Vineri, 17.01.2020, LT ”Prometeu”, Grozești

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

Colaboratorii SAP Nisporeni:

Bolun M.

Drumea O.

Bouroș I.

Chetraru A.

1. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului în I.P Școală primară Grădiniță Cîrnești .– 15.01.2020

 - Consilierea părinților copiilor evaluați

 - Asistență metodologică cadrului didacticde sprijin și președintelui Comisiei Multidisciplinare  

 -Intrașcolare cu referire la implementarea educației incluzive în instituție/elaborarea planului CMI și CDS.

2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES din IP Gimnaziul Brătuleni.

3.  Asistență psihopedagogică copiilor cu probleme în dezvoltare,copilului cu tulburări din spectru autist conform graficului elaborat :

      - educațională – Bouroș Ion  - 13.01.2020

      - psihologică – Drumea Olga – 17.01.2020

      - logopedică – Bolun Mariana- 13.01.2020, 15.01.2020

4. Consiliere și asistență psihologică copiilor aflați în dificultate  Gimnaziul ,,Prometeu” Grozești.

 5. Zilnic, la solicitarea părinților:

           Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357 cu referire la determinarea dizabilității. Completarea formularului nr. 5

 

 

8

Vizită în teritoriu

Joi 16.01.2020

Ora:0900

Vărzăreşti, Selişte, Iurceni

Monitorizarea Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu

Specialişti

DASPF

Specialişti

DASPF

Lucrător sociali

Beneficiari

9

Ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale

Vineri

17.01.20

Ora 09.00

Sala mică de ședințe

Examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi.

Silvia Postică, specialist principal Secția Administrație Publică

Membrii

Comisiei pentru Situații Excepționale

10

Vizită în teritoriu

Vineri

17.01.2020

Ora:0900

Bălăureşti

Boldureşti

Mileşti

Monitorizarea Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu

Specialişti DASPF

Specialişti DASPF

Lucrător social

Beneficiar

11

Depozitarea, repartizarea manualelor școlare instituțiilor de învățământ. Perfectarea documentației financiare.

Pe parcursul săptămânii

 

 

Crăciun N.

 

12

Prezentarea rapoartelor/notelor informative, materialelor către DÎTS Nisporeni:

 

 

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Oferta de participare la Olimpiada școlară.

Activitatea instituțiilor de educație timpurie nr. 85-edu.

Raposrt  statistic 6c-2019. Activitatea bibliotecilor

 

Conducătorii instituțiilor

 

13

Prezentarea rapoartelor/notelor informative, materialelor către  MECC al RM, alte instituții ale statului etc.:

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

Activitatea instituțiilor de educație timpurie nr. 85-edu.

Raport ANET.

Raposrt  statistic 6c-2019. Activitatea bibliotecilor.

 Informație privind rețeaua școlară, numărul de elevi și personal, resursele financiare din instituțiile  de învățământ din raion.

Apostu T.

Andronache M.

Crăciun N.

Apostu T.

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.01.2020
Vizitatori: 857137
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran