Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Planul de recuperare economică a Republicii Moldova
Planul de recuperare economică a Republicii Moldova
23.10.2009 Accesări: 3137
Text:
 

Ministerul Economiei invită reprezentanţii societăţii civile să participe la procesul de elaborare a Planului de recuperare economică a Republicii Moldova. Dupa cum a fost anuntat anterior, una dintre măsurile întreprinse de noul Guvern în scopul stabilizării şi relansării economice a ţării constă în elaborarea Planului de recuperare economică a Republicii Moldova.Prerogativa Guvernului în contextul acestui plan constă în restabilirea încrederii populaţiei în acţiunile Guvernului şi în oportunităţile de trai şi muncă în Republica Moldova , precum şi readucerea economiei pe o traiectorie de creştere durabilă.Conform unor elaborări prealabile, planul prezintă un set de acţiuni, structurate la nivel de trei priorităţi de bază interdependente:stabilizarea finanţelor publice, relansarea activităţii economice;  şi asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste, ce urmează a fi realizate începînd cu ultimul trimestru al anului 2009 şi pînă la finele anului 2011.Profunzimea crizei, la momentul actual, determină necesitatea implementării unor acţiuni eterogene – de creştere a impozitelor pentru acumularea veniturilor bugetare şi de reducere a cheltuielilor pentru anumite sectoare neprioritare şi categorii de populaţie mai puţin vulnerabile, în paralel cu măsuri de diminuare a poverii fiscale şi susţinere a persoanelor afectate.Instrumentele pe care Guvernul îşi propune să le aplice pentru stabilizarea şi relansarea economiei variază – de la măsuri de stimulare a consumului şi economiei pînă la măsuri de facilitare a accesului antreprenorilor la mijloace financiare ieftine; de la măsuri universal acceptate pînă la măsuri mai puţin populare, cu un caracter reformator, dar care sînt cruciale în condiţiile actuale.Asigurarea unui compromis între aceste acţiuni şi instrumente concurente depinde de atingerea următoarele obiective: stabilizarea situaţiei politice în ţară; obţinerea suportului donatorilor în finanţarea proiectelor şi acţiunilor de importanţă majoră, pentru care nu există resurse financiare interne; transmiterea Guvernului „votului de încredere” din partea societăţii pentru realizarea obiectivelor propuse.Acţiunile implementate în cadrul acestui plan vor avea menirea de a reanima organismul economiei, astfel încât în anul 2011 economi să revină pe o pistă ascendentă. Relansarea economiei va fi însoţită de sporirea volumului producţiei industriale, agricole şi a serviciilor, a investiţiilor străine directe, revigorarea comerţului exterior, diminuarea deficitului bugetar şi reducerea şomajului.Planul nu vine să substituie programul de guvernare, Strategia Naţională de Dezvoltare (SND), Agenda de politici pentru integrarea europeană sau alte documente de politici publice, ci le completează cu acţiuni concrete şi specifice, menite să atingă obiectivele stabilite în cadrul strategic existent şi în contextul actual al crizei.

Rugăm sugestiile şi propunerile privind elaborarea Planului de recuperare economică a Republicii Moldova în perioada de criză , să fie prezentate la  secţia economie a Consiliului raional   – pînă la 23 octombrie 2009.

Propunerile D-voastră vor fi generalizate şi înaintate  la Ministerul Economiei a  Republicii Moldova.

Relaţii la tel:

 2-37-96

 2-22-27

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE  Nr. 588  din  12.10.2009

privind crearea Consiliului de coordonare

a activităţii de elaborare a Planului de stabilizare şi  recuperare
economică  a Republicii Moldova

    Publicat : 16.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 653

    În scopul elaborării planului de acţiuni pentru redresarea economiei naţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul de coordonare a activităţii de elaborare a Planului de stabilizare şi recuperare economică a Republicii Moldova (în continuare – Consiliu), cu funcţii consultative, în următoarea componenţă:
    viceprim-ministru, ministrul economiei, preşedinte al Consiliului;
    viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene;
    viceprim-ministrul (pe probleme sociale);
    ministrul de stat;
    ministrul finanţelor;
    ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei;
    şeful Direcţiei responsabile de coordonarea politicilor publice şi asistenţei externe din cadrul  Cancelariei de Stat;
    preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie;
    preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    şeful Direcţiei generale economie, comerţ, sfera de servicii şi relaţii economice externe a Comitetului Executiv al unităţii teritoriale autonome  Găgăuzia;
    preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova;
    preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova;
    preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova;
    directorul executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova;
    preşedintele Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”;
    directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”;
    directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”;
    directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „ADEPT”;
    şeful Secţiei operaţiuni, delegaţia Comisiei Europene în Moldova;
    managerul de ţară al Băncii Mondiale în Republica Moldova;
    reprezentantul permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova;
    directorul de program al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională;
    şeful oficiului Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională în Republica Moldova.
    2. Şedinţele Consiliului se convoacă pe măsura necesităţii, la propunerea preşedintelui.
    3. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele este prezentă majoritatea membrilor acestuia.
    4. Deciziile Consiliului se adoptă prin votul majorităţii membrilor prezenţi.
    5. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de Ministerul Economiei.
    6. Monitorizarea realizării deciziilor aprobate de către Consiliu şi sinteza acestora se pun în sarcina Cancelariei de Stat.
    7. Propunerile Consiliului se prezintă Guvernului pentru examinare şi aprobare în modul stabilit.
    8. Pentru asigurarea participării societăţii civile, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a Planului de stabilizare şi recuperare economică va fi publicat pe pagina web a Ministerului Economiei .    9. În funcţie de tematica abordată, la şedinţele Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor ministere, autorităţi administrative centrale, ai instituţiilor financiare,  societăţii civile sau parteneri de dezvoltare.
    10. Consiliul, pînă la 25 octombrie 2009, va elabora şi va prezenta spre examinare Guvernului Planul de stabilizare şi recuperare economică a Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT
    Contrasemnează:  Viceprim-ministru, ministrul economiei                                                Valeriu Lazar

    Nr. 588. Chişinău, 12 octombrie 2009.

 
Prima / Evenimente / Planul de recuperare economică a Republicii Moldova
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.01.2020
Vizitatori: 857135
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran