Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional din data de 22 mai 2014
Ședința ordinară a Consiliului raional din data de 22 mai 2014
29.05.2014
Text:
 

Ordineade zi a şedinţei ordinare al Consiliului raional

din 22.05.2014

 

1. Cu privire latransmiterea cheltuielilor efectuate în anul 2013 pentru reparaţia drumurilor. (decizie 3/1)

Informează:Diana Ceaicovschi, contabil-şef.

2. Cu privire la activitateasecţiei economie pentru perioada mai 2013 - mai 2014. (decizie 3/2) 

Informează:Vitalie Lazăr, şef secţie economie.

3. Cu privire la activitateadirecţiei finanţe pentru perioada mai 2013 – mai 2014. (decizie 3/3) 

 Informează: Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

4. Cu privire la organizareaodihnei şi întremarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival2014. (decizie 3/4) 

Informează:Nina Sterpu, şef direcţie învăţămînt tineret şi sport.

5. Cu privire la activitateadirecţiei agricultură, industrie prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastrupentru perioada mai 2013 – mai 2014. (decizie3/5) 

Informează:Grigore Florea, şef direcţie agricultură, industrie prelucrătoare, relaţiifunciare şi cadastru.

6. Cu privire la activitateaInstituţiei Medico-Sanitare Publice – Spitalul raional Nisporeni pentruperioada decembrie 2013 - mai 2014. (decizie3/6) 

Informează:Roman Vasiliu, director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice – Spitalulraional Nisporeni.

7. Cu privire latransmiterea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe aflate la bilanţul direcţieifinanţe. (decizie 3/7) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

8. Cu privire la acceptarealuării la balanţă a bunurilor materiale transmise cu titlul gratuit de cătreMinisterul Educaţiei instituţiilor de învăţămînt.

Informează: Nina Sterpu, şef Direcţie Învăţămînt, Tineret

9. Cu privire la creareanoilor Centre de Resurse pentru educaţia incluzivă (CREI). (decizie 3/9) 

Informează:Nina Sterpu, şef direcţie învăţămînt tineret şi sport.

10. Cu privire la aprobareaprogramului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul III a anului2014. (decizie 3/10) 

Informează:Ivan Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

11. Cu privire la instituireaserviciului social Plasament familial pentru adulţi şi aprobarea Regulamentuluiprivind activitatea şi funcţionarea serviciului social „Plasament familialpentru adulţi” din cadru direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. (decizie 3/11) 

Informează:Xenia Axente, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

12. Cu privire la măsurile dereparaţie a drumurilor publice locale pentru anul 2014. (decizie 3/12) 

Informează:Savelii Tipa, şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

13. Cu privire la aprobareaorganigramei şi statelor de personal ale Instituţiei Publice Incubatorul deAfaceri din Nisporeni. (decizie 3/13) 

Informează:Ghenadie Verdeş, vicepreşedintele raionului.

14. Cu privire la conferireagradelor de calificare. (decizie 3/14) 

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

15. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional nr. 7/20 din 12.12.2013 „Cu privire la aprobareaorganigramei şi statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului,direcţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”. (decizie 3/15)

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

16. Cu privire la permisiuneadării în arendă a 1 m2de suprafaţă în incinta IMSP CS Nisporeni. (decizie3/16)

Informează:V. Tăbăcaru, director IMSP CS.

17. Cu privire la trecerea OSGăureni în subordinea IMSP CS Nisporeni.

Informează:V. Tăbăcaru, director IMSP CS. (decizie 3/17)

18.1. Cu privire la alocarea surselorfinanciare din Fondul pentru Educaţie incluzivă Centrelor de Resurse din cadrulInstituţiilor educaţionale. (decizie3/18.1) 

Informează:Nina Sterpu, şef direcţie învăţămînt tineret şi sport.

18.2. Cu privire la acordareaajutorului material cet. Sîrbu Vasilii. (decizie3/18.2) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.3 Cu privire la alocareasurselor financiare pentru organizarea vizitei delegaţiei din judeţulTimişoara, România în raionul NIsporeni. (decizie3/18.3) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.4 Cu privire la acordareaajutorului material cet. Movilean Maria. (decizie3/18.4) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.5 Cu privire la alocareasurselor financiare. (decizie 3/18.5) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.6 Cu privire la alocareasurselor financiare pentru achitarea cotezaţiei de membru al UniuniiConsiliilor raionale din Republica Moldova pentru anul 2014. (decizie 3/18.6) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.7 Cu privire la acordareaajutorului material cet. Tanţîrev Boris. (decizie3/18.7) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.8 Cu privire la alocareasurselor financiare. (decizie 3/18.8) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

18.9 Cu privire la alocarea surselorfinanciare prin redirecţionarea surselor financiare aprobate pentru anul 2014. (decizie 3/18.9) 

Informează:Vera Lazăr, şef direcţie finanţe.

 

Secretarul Consiliuluiraional                                          Ivan Brînzilă

 Decizie 3.1

Decizie 3.2

Decizie 3.3

Decizie 3.4

Decizie 3.5

Decizie 3.6

Decizie 3.7

Decizie 3.8

Decizie 3.9

Decizie 3.10

Decizie 3.11

Decizie 3.12

Decizie 3.13

Decizie 3.14

Decizie 3.15

Decizie 3.16

Decizie 3.17

Decizie 3.18.1

Decizie 3.18.2

Decizie 3.18.3

Decizie 3.18.4

Decizie 3.18.5

Decizie 3.18.6

Decizie 3.18.7

Decizie 3.18.8

Decizie 3.18.9

Decizie 3.18.10

Decizie 3.19

Decizie 3.20

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional din data de 22 mai 2014
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.12.2017
Vizitatori: 494784
sus
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran