Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Ședința ordinară din 10.12.2015
04.01.2016
Text:
 

Ordinea de zi

 a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 10 decembrie 2015

 

1.     Cu privire la executarea bugetului pentru 9 luni ale anului 2015.Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe, Ion Artene, preşedintele raionului.

2.     Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2016. Informează: Vera Lazăr,şef Direcţie finanţe, Ion Artene, preşedintele raionului.

3.     Cu privire la activitatea secţiei construcţii şi dezvoltarea teritoriului pentru perioada de activitate 01.12.2014 – 01.12.2015. Informează: Sava Tipa,şef Secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

4.     Cu privire la actualizarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Nisporeni 2013-2020. Informează: Ion Sturza, vicepreşedintele raionului.

5.     Cu privire la executarea deciziei nr. 8/13 din 17.09.2015 „Cu privire la pregătirea

complexului socio-economic pentru perioada de activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016. Informează: Ion Sturza, vicepreşedintele raionului.

6.     Cu privire la executarea Deciziilor anterior adoptate. Informează: Ion Artene, preşedintele raionului, Ion Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

7.     Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raionalpentru trimestrul I anul 2015. Informează:  Ion Brînzilă, secretarul Consiliului raional

8.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea numărului limită al autoturizmelor de serviciu şi a parcursului limită anual. Informează:Ivan Brînzilă, secretarul Consiliului raional

9.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii din subdiviziunile Consiliului raional. Informează: Ivan Brînzilă, secretarul Consiliului raional

10.Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă a Consiliului raional. Informează:Raisa Eftode, şef Serviciu financiar-contabil.

11.Cu privire la numirea dnei Mînăscurtă Oxana în funcţie publică şef Secţie a Secţiei economie. Informează: Leonid Butnaru, specialist principal în Serviciul resurse-umane.

12.Cu privire la aprobarea graficului de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru anul 2016 a conducătorilor desemnaţi de Consiliul raional. Informează: Leonid Butnaru,specialist principal în Serviciul resurse-umane.

13.Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului direcţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional. Informează: L. Butnaru, specialist principal în Serviciul resurse umane.

14.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 8/2 din17.09.2015 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilorîn Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2015”. Igor Adjovschi, şefSecţie administrativ-militară.

15.Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire, desfăşurare a recrutării tinerilor născuţi în anul 2000. Informează: Igor Adjovschi, şef Secţie administrativ-militară.

16.Cu privirea la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru primăriile raionului Nisporeni. Informează:  Igor Adjovschi, şef Secţie administrativ-militară.

17.Cu privire la măsurile de reparaţie şi întreţinere a drunurilor publice locale pentru anul 2016. Informează: Sava Tipa, şef Secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

18.Cu privirea la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP CS Nisporeni. Informează: Vera Tăbăcaru, şef IMSP CS NIsporeni

19.Cu privirea la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP CS Selişte. Informează: Maria Drăgan, şef IMSP CS Selişte

20.Cu privirea la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP CS Grozeşti.Informează: Elena Rotaru, şef IMSP CS Grozeşti

21.Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP CS Mileşti. Informează: Natalia Costru, şef IMSP CS Mileşti

22.Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului de coordonare a dezvoltării educaţiei incluzive în raionul Nisporeni în perioada 2015-2020 şi aRegulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia. Informează: NinaSterpu, şef Direcţie Învăţămînt, Tineret şi Sport.

23.Cu privire la instituirea comisiei pentru identificarea terenurilordegradate în teritoriul administrat. Informează: Victoria Canuda, şef Serviciurelaţii funciare şi cadastru

24.Cu privire la activitatea IMSP Centrul de Sănătate Boldureşti. Informează Oleg Musteaţă, şef IMSP Centrul de Sănătate Boldureşti

25.Cu privire la salarizarea personalului de conducere al IMSP CS Nisporeni pentru anul 2016. Informează: Vera Tăbăcaru, şef IMSP CS Nisporeni

26.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a aparatului ABACUS CELSCAN 18 de IMSP CS Selişte la IMSP CS Nisporeni. Informează: Vera Tăbăcaru, şef IMSP CS Nisporeni

27.Cu privire la decontarea mijloacelor fixe. Informează: Elena Rotaru, şef IMSP CS Grozeşti

28.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr. 6/22 din 04.12.2008 „Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti”.Informează: Ion Artene, preşedintele raionului.

29.Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului. Informează: Ghenadie Verdeş, vicepreşedintele raionului

30.Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru protecţia copiluluiaflat în dificultate. Informează: Ghenadie Verdeş, vicepreşedintele raionului

31.Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului administrativ al ÎM Centrul Stomatologic Raional Nisporeni. Informează: Stanislav Cozulea, director ÎM CSR Nisporeni

32.Cu privire la delegarea membrilor Consiliului Societăţii SA Apă Canal Nisporeni şi împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acţionarilor. Informează: Ion Artene, preşedintele raionului

33.Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. Informează: Ion Artene, preşedintele raionului

34.Cu privire la instituirea comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate şi aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei. Informează: Ion Artene, preşedintele raionului

35.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/5 din 13 februarie 2015 „Cuprivire la măsurile de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale pentru anul2015”Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe

36.Cu privire la încheierea Acordului de colaborare între Consiliul raional Nisporeni, Consiliul raional Ungheni, Consiliul orăşenesc Ungheni şi Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Informează: Ion Artene, preşedintele raionului

37.1. Cu privire la alocarea surselor financiare din Fondul pentru Educaţie Incluzivă Centrelor  de Resurse din instituţiile şcolare. Informează: Nina Sterpu, şef Direcţie Învăţămînt, Tineretşi Sport.

37.2.       Cu privire la aprobarearepartizării mijloacelor financiare din componenta raională, destinatereparaţiilor capitale, instituţiilor de învăţămînt pentru anul 2015.Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe

37.3.       Cu privire la alocarea surselor financiare. Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe.

37.4.       Cu privire la alocarea surselor financiare. Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe.

37.5.       Cu privire la acordareaajutorului material cet. Crudu Dumitru Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.6.       Cu privire la acordareaajutorului material cet. Drumea Tudor. Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.7.       Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Bînzari Nina. Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.8.       Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Turculeţ Eugenia. Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.9.       Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Lazăr Ion. Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.10.  Cu privire la acordareaajutorului material cet. Ceban Maria. Informează: Xenia Axente, şef Direcţieasistenţă socială şi protecţie a familiei

37.11.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tipa Tatiana. Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.12.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Bortă Ion. Informează: Xenia Axente, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

37.13.  Cu privire la alocarea surselorfinanciare Instituţiei Publice Gimnaziul Cristeşti. Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe.

37.14.  Cu privire la alocarea surselor financiare (gazoduct Şendreni-Bolţun) Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe.

 

38.Cu privire la aprobarea bugetului în lectura a doua. Informează: Vera Lazăr, şef Direcţie finanţe, Ion Artene, preşedintele raionului.

 

 

Secretarul

Consiliului raional                                                                                    IvanBrînzilă

 

Decizia 9.1   

Decizia 9.2

 Decizia 9.3

Decizia 9.4

Decizia 9.5

Decizia 9.6

Decizia 9.7

Decizia 9.8

Decizia 9.9

Decizia 9.10

Decizia 9.11

Decizia 9.12

Decizia 9.13

Decizia 9.14

Decizia 9.15

Decizia 9.16

Decizia 9.17

Decizia 9.18

Decizia 9.19

Decizia 9.20

Decizia 9.21

Decizia 9.22

Decizia 9.23

Decizia 9.24

Decizia 9.25

Decizia 9.26

Decizia 9.27

Decizia 9.28

Decizia 9.29

Decizia 9.30

Decizia 9.31

Decizia 9.32

Decizia 9.33

Decizia 9.34

Decizia 9.35.1

Decizia 9.35.2

Decizia 9.35.3

Decizia 9.35.4

Decizia 9.35.5

Decizia 9.35.6

Decizia 9.35.7

Decizia 9.35.8

Decizia 9.35.9

Decizia 9.35.10

Decizia 9.35.11

Decizia 9.35.12

Decizia 9.35.13

Decizia 9.35.14

Decizia 9.35.15

Decizia 9.35.16

Decizia 9.35.17

Decizia 9.36

Decizia 9.37

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 20.05.2019
Vizitatori: 705463
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran