Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 14.09.2017.
Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 14.09.2017.
21.09.2017
Text:
 

Decizia  5.1 - ,,Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului”.

Decizia 5.2- „Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru a anului  2017 ”.

Decizia 5.3- „Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni pentru activitate în  perioada de toamnă– iarnă 2017-2018”.

Decizia 5.4- „Cu privire la odihna de vară a copiilor în sezonul estival 2017”.

Decizia 5.5- „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2017”.

Decizia 5.6-  „Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Decizia 5.7- „Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională, instituțiilor de învățămînt pentru anul 2017” 

Decizia 5.8- „Cu privire la scutirea plăţii pentru chirie şi servicii comunale a spaţiului ocupat de Asociația Obștească ,,Asociația Nevăzătorilor”

Decizia 5.9- „Cu privire la transmiterea autobuselor din proprietatea Consiliului raional în gestiunea Direcției Învățămînt Tineret și Sport”

Decizia 5.10 - „Cu privire la aprobarea surselor financiare alocate în anul 2017 la codul ECO 0222720” ,,Deplasări peste hotare”

Decizia 5.11 - ,,Cu privire la permisiunea utilizării unității de transport „Mercedes Benz”  aflat în gestiunea Secției Cultură și Turism Nisporeni de către subdiviziunile Consiliului raional”

Decizia5.12 - ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2017”

Decizia 5.13- ,,Cu privire la aprobarea sarcinii de mobilizare pentru primăriile raionului”

Decizia5.14 -,, Cu privire la  modificarea deciziei nr. 3/29.2 din19.05.2017 „Cu privire la alocarea surselor financiare Secției Situații Excepționale”

Decizia5.15 - ,,Cu privire la modificarea Regulamentului de funcționarea Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Centrelor de Sănătate Seliște,Milești,Grozești și Nisporeni”

Decizia5.16 - ,,Cu privire la completarea și modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/15 din16.09.2016 „Cu privire la instituirea comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale si aprobarea regulamentului”

Decizia5.17.1 - „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Belenchi Zinaida”

Decizia5.17.2 -  „Cu privirela acordarea ajutorului material cet. Jitoreanu Anjela”

Decizia5.17.3 - „Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea vizitei delegaţiei oficiale din România”

 

Decizia5.17.4 - „Cuprivire la alocarea surselor financiare pentru achitarea indemnizatiei consilierilor raionali pentru participare la sedintele extraordinare ”

Decizia5.17.5 - „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Artene Gheorghe”

Decizia5.17.6 -  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Josan Valeriu”

Decizia5.17.7 -  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Olaru Nicolae”

Decizia5.17.8 -  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Munteanu Grigore”

Decizia5.17.9 -  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Mâtcu Vasile”

Decizia  5.18 - ,,Cu privire la  modificarea și completarea deciziei nr. 4/8din 14 iulie 2016 „Cu privire la garantarea contribuției pentru realizarea Proiectului investițional „Îmbunătățirea Infrastructurii de Turism de Masă dinRegiunea Centru”cu modificările ulterioare”

Decizia5.19 - ,,Cu privire la numirea în funcția de director al Centrului Stomatologic Nisporeni”

Decizia5.20 - ,,Cu privire la modificarea statelor de personal IMSPSR Nisporeni aprobate prin Decizia Consiliului raional nr. 1/23 din 07.02.2017”

Decizia  5/21 ” Cu privire la aprobarea programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2017-2025”

Decizia5.22 - ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordarea altor plăți de stimulare a funcționarilor publici”

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 14.09.2017.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.02.2020
Vizitatori: 873747
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran