Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 15 martie 2019.
Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 15 martie 2019.
22.03.2019
Text:
 

Decizia 2/1.  Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 2/2. Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de învățămînt primar, secundar general și extrașcolar în rezultatul activității pentru anul 2018. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 2/3. Cu privire la repartizarea componentei raionale pentru anul 2019. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 2/4.  Cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. Informează: Xenia Axente, șef Direcție ASPF

Decizia 2/5. Cu privire la aprobarea statelor de personal și organigramei IMSP Spitalul Raional Nisporeni. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul Raional.

Decizia 2/6. Cu privire la aprobarea statelor de personal și organigramei IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Decizia 2/7. Cu privire la aprobarea statelor de personal și organigramei IMSP Centrul de Sănătate Seliște. Informează: Maria Drăgan, șef interimar IMSP Centrul de Sănătate Seliște.

Decizia 2/8.  Cu privire la aprobarea statelor de personal și organigramei IMSP Centrul de Sănătate Milești. Informează: Natalia Costru, șef interimar IMSP Centrul de Sănătate Milești.

Decizia 2/9. Cu privire la aprobarea statelor de personal și organigramei IMSP Centrul de Sănătate Grozești. Informează: Vera Tăbăcaru, șef interimar IMSP Centrul de Sănătate Grozești.

Decizia 2/10. Cu privire la scutirea plății pentru chirie și servicii comunale a spațiului ocupat de Organizația Teritorială a Societății Orbilor. Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional

Decizia 2/11. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului raional „Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale” nr. 3/8 din 15.06.2018 și nr. 5/18 din 11.10.2018, cu modificările ulterioare. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului.

Decizia 2/12. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Decizia 2/13. Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier raional. Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional

Decizia 2/14.  Cu privire la aprobarea Programului concretizat de repartizare a mijloacelor financiare preconizate la reparația și întreținerea drumurilor publice locale pentru anul 2019. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Decizia 2/15. Cu privire la modificarea p. 1 al Deciziei nr. 6/23 din 14.1.2018 privind transmiterea cablurilor subterane electrice de tensiune înaltă 0,4 kw cu titlu gratuit ÎCS „RED Union Fenosa” Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Decizia 2/16. Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea realizării materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare la obiectul „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport din or. Nisporeni”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Decizia 2/17. Cu privire la măsurile de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2018. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Decizia 2/18. Cu privire la aprobarea ulterioară a Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea surselor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului raional. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil.

Decizia 2/19. Cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil.

Decizia 2/20. Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea Fondului de Rezervă al Consiliului raional și utilizarea mijloacelor acestora în anul 2019. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

Decizia 2/21. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova. Informează: Victor Prisăcaru, șef Secție administrativ-militară.

Decizia 2/22. Cu privire la acordarea dnei Nina Sterpu, indemnizației unice în legătură cu obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă şi  numirea ei în funcţia publică „şef direcţie” al Direcţiei învățămînt, tineret și sport pe o perioadă de 5 ani. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Decizia 2/23. Cu privire la demisie. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Decizia 2/24. Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nîrnova”. Informează: Sergiu Portărescu, specialist principal Secția economie.

Decizia 2/25. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru premiere și stabilirea premiului persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici din cadrul aparatului președintelui raionului și subdiviziunile subordonate Consiliului raional. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 2/26. Cu privire la alocarea surselor financiare. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 2/26.1. Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic și alocarea surselor financiare în acest scop. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 2/26.2.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Loghin Constantin. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Decizia 2/26.3. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ciobanu Petru. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Decizia 2/26.4. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tulbure Mihail. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Decizia 2/26.5. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Bătrînu Gheorghe. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Decizia 2/26.6. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Trofin Ion. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Decizia 2/26.7.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Zestrea Grigore. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Decizia 2/26.8. „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Răileanu Petru”.

Decizia 2/26.9.  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Guidea Mariana”

Decizia 2/26.10.  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Angheluța Ivan”

Decizia 2/26.11.  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Cîrlig Raisa”

Decizia 2/26.12. „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Proca David”

Decizia 2/27. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru tr. II anul 2019. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.

Decizia 2/28. ” Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Nisporeni pentru anul 2019”

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 15 martie 2019.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 06.12.2019
Vizitatori: 825178
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran