Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.07.2019.
Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.07.2019.
25.07.2019
Text:
 

 Decizie 3/1 “ Cu privire la activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni  pentru perioada anului 2018” Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Decizie 3/2 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare  din componenta raională  instituțiilor de învățămînt  pentru anul 2019. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

Decizie 3/3 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/27 din 14 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2019” cu modificările ulterioare. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

Decizie 3/4 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP Spitalul Raional Nisporeni pentru anul 2019. Informează:Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul Raional Nisporeni.

Decizie 3/5  Cu privire la aprobarea programului raional de efectuare a examenului medical profilactic obligatoriu a contingentului decretat pe anul 2019-2022.  Informează:Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional, Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni, Ion Ciubotaru, medic-igienist CS Nisporeni.

Decizie 3/6  „Cu privire la aprobarea Planurilor de acțiuni pentru anul 2019 privind realizarea și implementarea programelor de sănătate” Informează: I. Ciubotaru, medic igienist CSP Nisporeni.

Decizie 3/7  Cu privire la stabilirea pentru anul 2019 a suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Decizie 3/8 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/6 din 15.03.2019 „Cu privirela aprobarea statelor de personal și organigramei IMSP Centrul de SănătateNisporeni pentru anul 2019”. Informează:Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Decizie 3/9 Cu privire la acordarea împuternicirilor președintelui raionului. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrulde Sănătate Nisporeni

Decizie 3/10   Cu privire la cumularea 0,25 unități ca șef interimar a Instituțieimedico-sanitare publice Centrul de Sănătate Grozești. Informează: Vera Tăbăcaru, șef interimar IMSP Centrul de Sănătate Grozești.

Decizie 3/11 Cu privire la stabilirea pentru anul 2019 a suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP Centrul de Sănătate Milești. Informează: Natalia Costru, șef IMSP Centrul de Sănătate Milești.

Decizie 3/12 Cu privire la stabilirea pentru anul 2019 a suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP Centrul de Sănătate Seliște. Informează: Maria Drăgan, șef IMSP Centrul de Sănătate Seliște.

Decizie 3/13 Cu privire la la  repartizarea soldului Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituțiile de învățământ –nerepartizat în anul 2018. Informează:Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

 Decizie 3/14  Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului înproprietatea publică a Consiliului raional. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

Decizie 3/15 Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor  financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează:Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil.

Decizie 3/16  Cu privire la permisiunea casării mijloacelor fixe ce se afla la bilanțul Consiliului raional. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil.

 Decizie 3/17 Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului. Informează:Sergiu Sococol, vicepreședintele raionului.

Decizie 3/18 Cu privire la constituirea comisiei de desfășurare alicitațiilor cu strigare și cu reducere a activelor neuitilizate. Informează:Sergiu Sococol, vicepreședintele raionului.

Decizie 3/19  Cu privire la numirea  dnei Nina Guțanu în funcţia publică „şef Secţie” în Secția economie. Informează: Rodica Ciobanu, specialst principal Serviciul resurse-umane.

Decizie 3/20 Cu privire la numirea dnei Rotaru Mihaela în funcția de „manager” al Centrului raional de tineret Nisporeni. Informează: Rodica Ciobanu, specialst principal Serviciul resurse-umane.

Decizie 3/21  Cu privire la confirmarea dlui Zbîrnea Lilian în funcția publică și conferirea gradului de calificare. Informează: Rodica Ciobanu, specialst principal Serviciul resurse-umane.

Decizie 3/22 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului.

Decizie 3/23   Cu privire la crearea comisiei de examinare și selectarea proiectelor tinerilor în cadrul Programului raional de granturi. Informează: Lilian Zbîrnea, șef Secție cultură și turism.

Decizie 3/24 Cu privire la transmiterea unor porțiuni de drum dela balanța Consiliului raional Nisporeni la balanța Administrației de Stat a Drumurilor. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului

 Decizie 3/25 Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru includerea în componenţa Consiliului Electoral de circumscripţie Nisporeni. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului.

Decizie 3/26 „Cu privire la schimbul de teren – proprietate publică” Informează:Victoria Canuda, specialist principal Serviciul relații funciare și cadastru

 Decizie 3/27 Cu privire la darea în gestiune a terenului de domeniul public cu nr.  cadastral 6001205114. Informează: Victoria Canuda, specialist principal Serviciul relații funciare și cadastru

Decizie 3/28 Cu privire la modificarea deciziei 2/8 din 17.04.2008  ”Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului localităților”. Informează:Victoria Canuda, specialist principal Serviciul relații funciare și cadastru

Decizie 3.29.1 Cu privire la alocarea surselor financiare și aprobarea modificărilor soldului disponibil la 01.01.2019”. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

Decizie 3.29.2   Cu privire la alocarea surselor financiare (odihna copiilor). Informează: Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

Decizie 3.29.3 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.Adam Evghenii. Informează: Xenia Axente,șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Decizie 3.29.4 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Todorov Vasilii. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Decizie 3.29.5  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Vasilachi Nicolai. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

 Decizie 3.29.6  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Lupei Ion. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Deczie 3.29.7 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Maximov Ina. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Decizie 3.29.8 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Lefter Veronica. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

 Decizie 3.29.9 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tipa Sava. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Decizie 3.29.10  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Luncașu Mariana. Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Decizie 3.29.11 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Melin Maria. Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

 Decizie 3.29.12  Cu privire la premierea sportivilor de performanță. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt ,tineret și sport.

Decizie 3.29.13 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tutunaru Anastasia. Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Decizie 3.29.14 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Cociu Petru .Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Decizie 3.29.15 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Lupu Alexandr. Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.07.2019.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 28.10.2019
Vizitatori: 813987
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran