Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Proiecte de decizie spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019.
Proiecte de decizie spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019.
13.12.2019
Text:
 

Proiect de decizie nr.9/1 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020 în prima lectură”. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr,șef Direcție finanțe.

Proiect de decizie nr.9/2 „Cu privire la aprobarea  organigramei și statului de personal al Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.

Proiect de decizie nr.9/3 „ Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual pentru a.2020 salariaţilor angajaţi de Consiliul raional”. Informează: Rodica Potînga,specialist principal Serviciul resurse umane.

Proiect de decizie nr.9/4 „Cu privire la modificarea Deciziei 5/5 din 20 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Programului a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere adrumurilor publice locale pentru anul 2019 a raionului Nisporeni din fondul rutier”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Proiect de decizie nr.9/5 „Cu privire aprobarea organigramei si statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sanatate Nisporeni”pentru anul 2020”. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Proiect de decizie nr.9/6 „Cu privire aprobarea organigramei si statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Seliște pentru anul 2020”. Informează: Maria Drăgan, șef IMSP Centrul de Sănătate Seliște

Proiect de decizie nr.9/7 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliilor Administrative al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice și Incubatorului de Afaceri”. Informează:Conducătorii instituțiilor responsabile.

Proiect de decizie nr.9/8 „„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/27 din22.02.2019 „Cu privire la instituirea Centrului Raional de Tineret”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

Proiect de decizie nr.9/9 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/30 din 10 decembrie 2015  „Cu privire la delegarea membrilor Consiliului Societății SA Apă Canal Nisporeni și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor”. Informează:Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

Proiect de decizie nr.9/10 „Cu privire la desemnarea împuternicirilor atribuite preşedintelui raionului. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

Proiect de decizie nr.9/11 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/15 din16.09.2016 „Cu privire la instituirea comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale si aprobarea regulamentului” și completarea Regulamentului aprobat prin această decizie”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

Proiect de decizie nr.9/12 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului raionalnr. 4/8 din 14 iulie 2016 „Cu privire la garantarea contribuției pentru realizarea Proiectului investițional „Îmbunătățirea Infrastructurii de Turismde Masă din Regiunea Centru”” cu modificările ulterioare. Informează: VeraLazăr, șef Direcție finanțe, Nina Guțanu, șef Secție economie.

Proiect de decizie nr.9/13 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Medico – Sanitare  Publice „Centrul de Sănătate Nisporeni”și  a Instituțiilor Medico –Sanitare  Publice „Centrul de Sănătate Grozești” și „Centrul de Sănătate Milești””. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni.

Proiect de decizie nr.9/14 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2004. Informează:Victor Prisăcaru, șef Secție administrativ-militară.

Proiectde decizie nr.9/15 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.

Proiectde decizie nr.9/16 Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a Consiliului raional Nisporeni și aprobarea planurilor geometrice. Informează: Victoria Canuda, specialist principal Serviciul relații funciare și cadastru

Proiect de decizie nr.9/17 Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocarea mijloacelor  financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează:Cioară Tatiana, specialist principal în Serviciul financiar contabil.

Proiect de decizie nr.9/18 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. PotlogVasilii. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecțiea familiei.

Proiect de decizie nr.9/19 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Crîșmaru Alexandru. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei.

Proiect de decizie nr.9/20 Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 a raionului Nisporeni din fondul rutier. Informează:Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Proiect de decizie nr.9/21 Cu privire la aprobarea bugetului raional în lectura II pentru anul 2020.  Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Proiect de decizie nr.9/22 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Proiecte de decizie spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.01.2020
Vizitatori: 857135
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran