Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Sedinţa
21.05.2009
Text:
 

Ordinea de zi
1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2009 şi stabilirea preţului unui bilet.
Informează: M. Ciobanu, şef DGÎTS.

2. Cu privire la pregătirea complexului social-economic pentru activitate în perioada de toamnă –iarnă 2009-2010.
Informează: V. Mariniuc, vicepreşedintele raionului.

3. Cu privire la executarea deciziilor anterior adoptate.
Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

4. Cu privire la rezultatele controlului Curţii de Conturi.
Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

5. Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale.
Informează: V. Mariniuc, vicepreşedintele raionului.

6. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.
Informează: L. Butnaru, şef serviciu juridic.

7. Scutirea de plata pentru locaţiunea spaţiilor în clădirea Consiliului raional pe str. Suveranităţii nr.2:
- AOIB „Deceneu”;
- organizaţia primară a Societăţii orbilor Nisporeni.
Informează: S. Zmeu, şef serviciu juridic.

8. Cu privire la efectuarea amnistiei fiscale la majorări de întîrziere (penalităţi) pe notarul Butnaru Rodion.
Informează: S. Zmeu, şef serviciu juridic.

9. Cu privire la acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale.
Informează: V. Mariniuc, vicepreşedintele raionului.

10. Cu privire la conferirea gradelor de calificare dnei A. Andronachi.
Informează: L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

11. Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor imobile proprietate a Consiliului raional.
Informează: V. Canuda, şef interimar al serviciului relaţii funciare şi cadastru.

12. Cu privire la aprobarea actelor de casare a plantaţiilor multianuale.
Informează: T. Botnari, vicepreşedintele raionului.

13.1. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea concursului echipelor sanitare.
Informează: E. Tatarov, şef secţie situaţii excepţionale.

13.2. Cu privire la alocarea surselor financiare IMSP Spitalul raional la sărbătorirea Zilei profesionale a lucrătorului medical şi farmacistului.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.3. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Pîrţac Ivan.
Informează: M. Guriţanu, specialist în problemele protecţiei civile şi serviciului de
alternativă.

13.4. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru susţinerea sportivilor de performanţă.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.5. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Selişte.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.6. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru achitarea lucrărilor adăugătoare la obiectul „Reparaţia capitală a Casei raionale de Cultură”
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.7. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Valea Trestieni.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.8. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru acoperirea prejudiciului cauzat persoanelor fizice la construcţia gazoductului interrural „Şişcani-Călimăneşti-Marinici-Bălăureşti-Zberoaia”.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.9. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru lucrări adăugătoare la proiectarea „Gazoductului interrural Nisporeni-Soltăneşti-Bărboieni-Grozeşti cu ramificarea spre Valea Trestieni”.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.10. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/22.2 din 26 februarie 2009 „Cu privire la
alocarea surselor financiare primăriei Grozeşti”.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

13.11. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Şişcani.
Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

14. Cu privire la permisiunea realizării materialelor de construcţie primăriei or. Nisporeni
pentru ÎM „Gospodăria de alimentare cu apă şi canalizare”
Informează: S. Zmeu, şef serviciu juridic.

15. Cu privire la numirea în funcţie de secretar al Consiliului raional.
Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

16.Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul
III al anului 2009.
Informează: V. Botescu, secretar interimar al Consiliului raional.


 Actele Normative a sedinţei
 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793906
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran