Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Sedinţa
26.02.2009
Text:
 
Ordinea de zi
1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2008.

2. Cu privire la executarea deciziilor nr. 1/9 din 14.02.2008 „Cu privire la aprobarea programelor teritoriale” şi nr. 1/14.6 din 14.02.2008
„Cu privire la alocarea surselor financiare Instituţiei Medico Sanitare Publice Spitalul raional privind implementarea programelor teritoriale”.

3. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economică şi atragerea investiţiilor în raionul Nisporeni 2009-2013.

4. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare a turismului în raionul Nisporeni pentru anii 2009-2013.

5. Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie privind darea în locaţiune a Cinematografului ,,Luceafărul,,.

6. Cu privire la crearea Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului
şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

7. Cu privire la cuantumul chiriei sălilor de şedinţe a Consiliului raional şi a Casei raionale de cultură.

8. Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru
acordarea creditelor preferenţiale.

9. Cu privire la locaţiunea sediilor în clădirea Consiliului raional
str. Suveranităţii nr. 2.

10. Cu privire la salarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea sporului la salariul conducătorului
şi adjuncţilor IMSP SR Nisporeni.

11. Cu privire la salarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea sporului la salariu conducătorului şi adjunctului
IMSP CMF Nisporeni.

12. Cu privire la aprobarea bilanţului cadastrului funciar
pe raion la 01.01.2009.

13. Cu privire la numirea în funcţie.

14. Cu privire la transmiterea „Casei de tip familie Cîrneşti” din subordinea Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport în
subordinea Secţiei Asitenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

15. Cu privire la permisiunea dării în locaţiune a unui spaţiu în sediul L.T. „B. Cazacu,,.

16. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2009.

17. Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi petrecere a încorporării în serviciul militar în termen din primăvara anului 2009 în rîndurile Armatei Naţionale.

18. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a 200 scaune de la balanţa
secţiei raionale cultură la balanţa primăriei Vînători.

19. Cu privire la măsurile de reparaţie şi întreţinere a drumurilor
publice locale pe anul 2009.

20. Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

21. Cu privire la aprobarea programelor teritoriale.

22. Cu privire la alocarea surselor financiare Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, CMF şi Spitalului raional.

23. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Grozeşti.

24. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Zberoaia.

25. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Mileşti.

26. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Soltăneşti.

27. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Ciuteşti.

28. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Cristeşti.

29. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Brătuleni.

30. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Şişcani.

31. Cu privire la alocarea surselor financiare.

32. Cu privire la alocarea surselor financiare Comisariatului Raional de Poliţie.

33. Cu privire la alocarea surselor financiare.

34. Cu privire la acordarea ajutorului material.

35. Cu privire la acordarea ajutorului material.

36. Cu privire la acordarea ajutorului material.

37. Cu privire la acordarea ajutorului material.

38. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bălăneşti.

39. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bărboieni.

40. Cu privire la alocarea surselor financiare.

41. Cu privire la modificarea destinaţiei surselor alocate.

42. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru servicii de elaborare a caietului de sarcini şi devizului de cheltuieli la implementarea proiectului pilot.

43. Cu privire la alocarea surselor financiare instituţiilor de învăţământ artistic.

44. Cu privire la alocarea surselor financiare Fanfarei „Vasile Amarfii,,.

45. Cu privire la alocarea surselor financiare IMSP Spitalul Raional.

46. Cu privire la alocarea surselor financiare.

47. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Selişte.

48. Cu privire la acordarea ajutorului material.

49. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru achitarea lucrărilor adăugătoare la obiectul „Reparaţia capitală a casei raionale de cultură.

50 .Cu privire la Planul de dezvoltare a turismului în raionul Nisporeni (2009-2012).

51. Cu privire la Strategia de dezvoltare economică şi de atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni (2009-2013).
Actele Normative a sedinţei

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793918
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran