Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Sedinţa
04.12.2008
Text:
 
Ordinea de zi
1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2009 în prima lectură.

2. Cu privire la executare a bugetului raional pentru nouă luni ale anului 2008.

3. Cu privire la darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui
T. Botnari pe perioada de activitate 2007-2008.

4. Cu privire la darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui V. Mariniuc pe perioada de activitate 2007-2008.

5. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional anterior adoptate.

6. Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor permanente de lucru aprobate de către Consiliul raional.

7. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional, aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile Consiliului raional pentru anul 2009.

8. Programul de activitate al Consiliului raional
aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile Consiliului raional
Nisporeni pentru anul 2009.

9. Cu privire la modificarea componenţei Consiliului de administrare al
Centrului medicilor de familie.

10. Cu privire la constituirea comisiei de atestare a funcţionarilor publici
pentru perioada a. 2009.

11. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

12. Cu privire la darea în locaţiune a cinematografului Luceafărul.

13. Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale.

14. Cu privire la totalurile Concursurilor raionale „Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate” şi „Rîu curat de la sat la sat.

15.Cu privire la modificarea destinaţiei surselor alocate.

16.Cu privire la retragerea surselor alocate.

17. Cu privire la modificări în bugetul anului 2008.

18. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Boldureşti.

19. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Vînători.

20. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Brătuleni.

21. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Călimăneşti.

22. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Cioreşti.

23. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Zberoaia.

24.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei or. Nisporeni.

25.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Vărzăreşti.

26.Cu privire la alocarea surselor financiare.

27. Cu privire la modificarea destinaţiei surselor alocate.

28. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Cioreşti.

29. Cu privire la alocarea surselor financiare.

30. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă.

31. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2009 în lectura a doua.

32. Cu privire la permisiunea transmiterii staţiei de pompare a apelor reziduale a IMSP SR Nisporeni.

33. Lista utilajului supus casării din IMSP Spitalul raional Nisporeni.

34. Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi petrecere a recrutării tinerilor născuţi în anul 1993.

35. Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti.

36. Cu privire la casarea utilajului medical al IMSP SR Nisporeni.

37. Cu privire la aprobarea reorganizării Şcolilor medii Marinici şi Cioreşti în gimnazii şi reorganizarea Gimnaziului Păruceni în Şcoală primară.

38. Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/2 din 14 august 2003.
  Actele Normative a sedinţei
 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741965
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran