Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Sedinţa
18.09.2008
Text:
 
Ordinea de zi
1.Cu privire la desemnarea în funcţia de secretar al Consiliului raional Nisporeni.

2.Cu privire la Darea de seamă a Preşedintelui raionului „Cu privire la
activitatea desfăşurată de la 27 iunie 2007 şi sarcinile trasate pe viitor.

3.Cu privire la activitatea Serviciului de Integrare Europeană şi atragerea Investiţiilor.

4.Cu privire la mersul achiziţionării prelucrării şi realizării producţiei agricole.

5.Cu privire la executarea bugetului raional pentru prima
jumătate a anului 2008.

6.Cu privire la mersul executării Deciziei Consiliului raional nr 3/5 din 29 mai 2008 „Cu privire la măsurile de pregătire a complexului socio- economic al rnului pentru activitate în perioada toamnă- iarnă 2008-2009.

7.Cu privire la efectuarea măsurilorde pregătire şi petrecere a încorporării la serviciul militar în termen toamna anului 2008 în rîndurile Armatei Naţionale.

8.Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale.

9.Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/7.19 din 29.05.2008 „ Cu privire la alocarea surselor financiare judecătoriei Nisporeni.

10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/14.6
din 14.02.2008 „Cu privire la alocarea surselor financiare IMSP Spitalul Raional.

11.Cu privire la delegarea la studii.

12.Cu privire la modificarea destinaţiei surselor aprobate în buget pentru anul 2008.

13.Cu privire la alocarea surselor financiare.

14.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei or. Nisporeni.

15.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Ciorăşti.

16.Cu privire la alocarea surselor financiare.

17.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Boldureşti.

18.Cu privire la alocarea surselor financiare.

19.Cu privire la alocarea surselor financiare.

20.Cu privire la alocarea surselor financiare.

21.Cu privire la alocarea surselor financiare.

22.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bărboieni.

23.Cu privire la alocarea surselor financiare.

24.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Grozeşti.

25. Cu privire la modificarea destinaţiei surselor alocate.

26.Cu privire la acordarea ajutorului material.

27.Cu privire la alocarea surselor financiare.

28.Cu privire la alocarea surselor financiare.

29.Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

30.Cu privire la acordarea ajutorului material.

31.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei or. Nisporeni.

32.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru” Reparaţia curentă a birourilor repartizate Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Ungheni str. Suveranităţii, 2 or. Nisporeni.

33.Cu privire la acordarea ajutorului material.

34. Cu privire la alocarea surselor financiare IMSP SR Nisporeni.

35.Cu privire la decontarea maşinilor de serviciu.

36.Cu privire la cooperarea transfrontalieră şi bună vecinătate.

37.Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale.

38.Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Deciziei Consiliului raional nr. 1/8 din 14.02.2008 „ Cu privire la salarizarea, permisiunea
activităţii în specialitate şi stabilirea sporului la salariul conducătorului şi adjuncţilor IMSP SR Nisporeni şi IMSP CMF Nisporeni”.

39.Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2008.

40.Cu privire la instituirea comisiei pentru examinarea modalitaţilor de reabilitare si utilizare conform destinaţiei cinematografului „Luceafarul,,.
Actele Normative a sedinţei
 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741965
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran