Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Sedinţa
24.09.2009
Text:
 

Ordinea de zi

pentru şedinţa ordinară a Consiliului raional din 24.09.2009

 

 1. Cu privire la executarea bugetului pentru semestrul I al anului 2009.

Informează: V. Lazăr, şefadjunct al direcţiei generale finanţe.

 1. Despre executarea deciziei nr. 3/3 din 29 mai 2008, privind realizarea Strategiei de dezvoltare a raionului Nisporeni pentru perioada 2008-2011.

Informează: I. Brînzilă, şefserviciu integrare europeană şi atragerea investiţiilor.

 1. Despre măsurile întreprinse privind pregătirea instituţiilor educaţionale pentru anul de studiu 2009-2010.

Informează: I. Sturza,vicepreşedintele raionului.

 1. Cu privire la executarea deciziei nr. 11/8 din 29.11.2007 „Cu privire la crearea condiţiilor de acces liber al cetăţenilor la teritoriile revirane rîului Prut prin lichidarea gardului de sîrmă ghimpată din zona de frontieră a raionului Nisporeni”.

Informează: P. Ionel,consilier raional.

 1. Cu privire la darea de seamă a vicepreşedintelui raionului, dlui I. Sturza.

Informează: I. Sturza, vicepreşedinteleraionului.                   .

 1. Cu privire la permisiunea casării utilajului uzat IMSP CMF Nisporeni.

Informează: V. Tăbăcaru, director IMSP CMF.

 1. Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie.

Informează: S. Tipa, şefsecţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

 1. Cu privire la cuantumul chiriei sălilor Consiliului raional.

Informează: I. Munteanu,preşedintele raionului.

 1. Cu privire la modificarea componenţei Consiliului de Administrare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional.

Informează: I. Munteanu,preşedintele raionului.

 1. Cu privire la casarea plantaţiilor multianuale.

Informează: T. Botnari,vicepreşedintele raionului.

 1. Cu privire la aprobarea dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a surselor financiare din Fondul de Rezervă.

Informează: R. Eftode, şef secţieadministrativ-financiară, contabil şef.

 1. 1. Cu privire la acordarea ajutorului material pentru înmormîntare, Nicolai Silvia.

Informează: V. Lazăr, şef-adjunct direcţiagenerală finanţe.

12.2. Cu privire la acordarea ajutorului materialcet. Tanţerev Silvia.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.3. Cu privire la alocarea surselor financiare OrganizaţieiTeritoriale Nisporeni a Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului    pentru Independenţa Republicii Moldova.

Informează: V. Lazăr, şef-adjunct direcţiagenerală finanţe.

12.4. Cu privire la alocarea surselor financiareSecţiei Situaţii Excepţionale.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.5. Cu privire la alocarea surselor financiareprimăriei Grozeşti.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.6. Cu privire la alocarea surselor financiareprimărie Bărboieni.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.7. Cu privire la alocarea surselor financiareprimăriei Bălăneşti.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.8. Cu privire la alocarea surselor financiarela reproiectarea segmentului de gazificare spre s. Valea-Trestieni.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.9. Cu privire la alocarea surselor financiarela construcţia Gazoductului de presiune înaltă Şendreni-Vulcăneşti-Cioreşti.

            Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.10. Cu privire la alocarea surselor financiarela construcţia Gazoductului interrural Şişcani-Călimăneşti-Marinici-Bălăureşti-Zberoaia.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.11. Cu privire la alocarea surselor financiare.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.12. Cu privire la alocarea surselor financiarela reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.13. Cu privire la permisiunea redirecţionăriisurselor financiare la gazificarea Centrului de Creaţiea Copiilor.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

12.14. Cu privire la permisiunea redirecţionăriisurselor financiare IMSP CMF.

Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţia generală finanţe.

 1. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2009.

Informează: V. Botescu,secretar Consiliul raional.

 1. Cu privire la scutirea plăţii pentru arendă.

Informează: V. Botescu,secretar Consiliul raional.

 1. Cu privire la permisiunea dării în locaţiune a unui birou pentru serviciul divin în IMSP Spitalul raional.

 Informează: T. Costru, director IMSP Spitalulraional.

 1.  Cu privire la rezultatele auditului intern efectuat în secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

 1. Cu privire la cumularea atribuţiilor funcţiilor publice de conducere.

Informează: L. Butnaru, şefserviciu resurse umane.

 1. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  de conducere.

Informează: L. Butnaru, şefserviciu resurse umane.

19.Cu privire la permisiuneaamplasării staţiei de alimentare cu carburanţi.

Informează: I. Munteanu,preşedintele raionului.

 1. Cu privire la constituirea echipei de elaborare şi implementare a proiectului de reabilitare a drumului L 433 M–1 Şişcani-Marinici-Bălăureşti-Nisporeni şi a drumurilor de acces, ce va fi înaintat spre finanţare Programul Operaţional Comun Romănia-Ucraina-Republica Moldova.

Informează: V. Mariniuc,vicepreşedintele raionului.

Secretarul

Consiliului raional                                                                                                        V.Botescu

 

Actele Normative a sedinţei

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793906
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran