Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / şedinţa ordinară a Consiliului raional din 10.12.2009
şedinţa ordinară a Consiliului raional din 10.12.2009
10.12.2009
Text:
 

Ordinea de zi

pentru şedinţa ordinară aConsiliului raional din 10.12.2009

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2010 în prima lectură.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

       V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

 1. Cu privire la executarea bugetului pentru trimestrul III al anului 2009.

Informează: V. Lazăr, şefadjunct al direcţiei generale finanţe.

 1. Cu privire la rectificarea bugetului aprobat pentru anul 2009.

Informează: V. Lazăr, şefadjunct al direcţiei generale finanţe.

 1. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 21 mai 2009 „Cu privire la pregătirea complexului social economic pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2009-2010”.

Informează: V. Mariniuc, vicepreşedintele raionului.

 1. Cu privire la excluderea bunurilor materiale de la balanţa secţiei cultură.

Informează: A. Andronachi, şefsecţie cultură.

 1. Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi petrecere a recrutării tinerilor născuţi în anul 1994.

Informează: V. Lelic, şef secţieiadministrativ-militare a raionului Nisporeni, maior.

 1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2009.

Informează: V. Lelic, şef secţieiadministrativ-militare a raionului Nisporeni, maior.

 1. Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale.

Informează: S. Tipa, şef secţieconstrucţii şi dezvoltarea teritoriului.

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual a conducătorilor desemnaţi de Consiliul raional.

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

 1. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2010.

Informează: V. Botescu,secretarul Consiliului raional.

 1. Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate”.

Informează: T. Botnari,vicepreşedintele raionului.

 1. Cu privire la crearea Biroului Raional de Promovare a Turismului Nisporeni. Informază: I. Brînzilă, şef serviciu integrare europeană şi atragerea investiţiilor.
 2. Cu privire la permisiunea realizării prin licitaţie a unităţilor de transport aflate la balanţa Consiliului raional.

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

      14.1. Cu privire la alocarea  surselor financiare prin redirecţionareprimăriei Bolţun.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

      14.2. Cu privire laalocarea  surselor financiare prinredirecţionare primăriei Cristeşti.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

      14.3. Cu privire laalocarea  surselor financiare prinredirecţionare primăriei Iurceni.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

      14.4. Cu privire la alocarea  surselor financiare prin redirecţionareprimăriei Selişte.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

      14.5. Cu privire laalocarea  surselor financiare prinredirecţionare primăriei Vărzăreşti.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

      14.6. Cu privire laalocarea  surselor financiare prinredirecţionare primăriei Nisporeni.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

      14.7. Cu privire laalocarea  surselor financiare prinredirecţionare IMSP CMF Nisporeni.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

 1. Cu privire la aprobarea organigramei şi statului de personal al Preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional.

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2010 în a doua lectură.

Informează:V. Lazăr, şef adjunct al direcţiei generale finanţe.

 

Secretarul

Consiliului raional                                                                                        V.Botescu

 

 decizia 5.1

decizia 5.2

decizia 5.3

decizia 5.4

decizia 5.5

decizia 5.6

decizia 5.7

decizia 5.8

decizia 5.9

decizia 5.10

decizia 5.11

decizia 5.12

decizia 5.13

decizia 5.14.1

decizia 5.14.2

decizia 5.14.3

decizia 5.14.4

decizia 5.14.5

decizia 5.14.6

decizia 5.14.7

decizia 5.14.8

decizia 5.14.9

decizia 5.15

decizia 5.16

decizia 5.17

decizia 5.18

decizia 5.19

decizia 5.20

Anexă la decizia 5.2

Anexa nr.1 la decizia 5.3

Anexa nr.2 la decizia 5.3

Anexa nr.3 la decizia 5.3

Anexe la decizia 5.16

Notă explicativă la proiectul bugetului a anului 2010 ( prima lectură)

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / şedinţa ordinară a Consiliului raional din 10.12.2009
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793909
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran