Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 25.02.2010
Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 25.02.2010
22.03.2010
Text:
 

Ordinea dezi

pentruşedinţa ordinară a Consiliului raional din 25.02.2010

 

1.     Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2009.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

2.     Cu privire la activitatea Aparatului preşedinteluiraionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional pe parcursulanului 2009.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

3.     Cu privire la modificarea anexei nr. 6a a deciziei nr.5/16 din 10.12.2009 „Cu privire la aprobarea bugetului raionului pentru anul2010 în lectura a doua”.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

4.     Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporăriicetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2010.

Informează: V. Lelic, şef secţieadministrativ-militară.

5.     Cu privire la instituirea comisiei raionale extraordinarede sănătate.

Informează: I. Sturza, vicepreşedintele raionului.

6.     Cu privire la scutirea de plata pentru locaţiune şiservici Organizaţia primară teritorială a orbilor Nisporeni

Informează: V. Botescu, secretarul Consiliuluiraional.

7.     Cu privire la scutirea de plată pentru locaţiune, servicişi telefon Organizaţia raională a veteranilor muncii şi de război.

Informează: V. Botescu,secretarul Consiliului raional.

8.     Cu privire la scutirea de plata pentru locaţiune şiservicii Asociaţia Obştească a Invalizilor şi Bătrînilor „Deceneu”.

Informează: V. Botescu,secretarul Consiliului raional.

9.     Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedinteluiraionului referitor la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.

Informează: R. Eftodi, şef secţieiadministrativ-financiară, contabil şef.

10. Cu privire la numirea înfuncţie a şefului direcţiei generale finanţe.

Informează: L. Butnaru, şef serviciu resurseumane.

11. Cu privire la aprobareaprogramului de activitate al Consiliului raional,  pentru trimestrul II al anului 2010.

Informează: V. Botescu, secretarul Consiliuluiraional.

12. Cu privire la aprobareaprogramelor teritoriale.

Informează: V. Tăbăcaru, directorIMSP CMF Nisporeni.

13. Cu privire lasalarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea sporului lasalariu conducătorului şi adjunctului IMSP CMF Nisporeni.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

14. Cu privire lasalarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea sporului lasalariu conducătorului şi adjunctului IMSP SR Nisporeni.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15. 1 Cu privire la alocareasurselor financiare pentru susţinerea participanţilor la conflictul armat dinstînga Nistrului.

Informează: I. Sturza, vicepreşedintele raionului.

15.2 Cu privire la alocareasurselor financiare participanţilor la războiul din Afganistan.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.3 Cu privire la acordareaajutorului material cet. Popa Stela.

Informează: V. Botescu, secretarul Consiliuluiraional.

15.4 Cu privire la alocarea surselorfinanciare pentru acordarea facilităţilor tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.5 Cu privire la alocareasurselor financiare IMSP CMF Nisporeni şi IMSP SR.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.6 Cu privire la alocareasurselor financiare secţiei cultură.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.7 Cu privire la alocareasurselor financiare primăriei Nisporeni.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.8 Cu privire la alocareasurselor financiare primăriei Cioreşti.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.9 Cu privire la alocareasurselor financiare primăriei Bălăneşti.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.10    Cu privire la alocareasurselor financiare primăriei Selişte.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

15.11    Cu privire la alocareasurselor financiare primăriei Soltăneşti.

Informează: V. Lazăr, şef adjunct al direcţieigenerale finanţe.

16. Cu privire la aprobareaRegulamentului de organizare şi funcţionare a structurilor teritoriale deasistenţă socială în raionul Nisporeni.

Informează:E. Ţugulea, şef secţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

17.Cu privire la aprobarea recuperării valorii bunurilor cenu pot fi restituite persoanelor supuse represiunilor politice.

Informează: S. Zmeu, şef serviciujuridic.

18.Cu privire la rezultatele evaluării performanţelorprofesionale ale funcţionarilor publici.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului.

 

 

 

Secretarul

Consiliului raional                                                                         V.Botescu

DECIZII

Decizia 1.1

Decizia 1.2

Decizia 1.3

Decizia 1.4

Decizia 1.5

Decizia 1.6

Decizia 1.7

Decizia 1.8

Decizia 1.9

Decizia 1.10

Decizia 1.11

Decizia 1.12

Decizia 1.13

Decizia 1.14

Decizia 1.15

Decizia 1.16.1

Decizia 1.16.2

Decizia 1.16.3

Decizia 1.16.4

Decizia 1.16.5

Decizia 1.16.6

Decizia 1.16.7

Decizia 1.16.8

Decizia 1.16.9

Decizia 1.16.10

Decizia 1.16.11

Decizia 1.16.12

Decizia 1.16.13

Decizia 1.16.14

Decizia 1.16.15

Decizia 1.16.16

Decizia 1.16.17

Decizia 1.16.18

Decizia 1.16.19

Decizia 1.16.20

Decizia 1.16.21

Decizia 1.17

Decizia 1.18

Decizia 1.19

Decizia 1.20

Decizia 1.21

Decizia 1.22

Decizia 1.23

Decizia 1.24

anexa 6 la decizia 1.4

anexa la decizia 1.2

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 25.02.2010
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741965
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran