Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Şedinţa Consiliului raional 24.02.2011
04.02.2011
Text:
 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare Consiliului raional din 24 februarie 2011, ora 10.00

 

 

1. Cu privire la suspendarea activităţiidirectorului general al Direcţiei generale educaţie, dnei Maria Ciobanu.

Informează: L. Butnaru, şef Serviciu resurse umane

2. Cu privire la executarea bugetului pentru anul2010

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

3. Cu privire la activitatea Aparatuluipreşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional peparcursul anului 2010.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului

4. Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltarea capacităţii Administrative a Consiliului raional Nisporeni.

Informează: V. Mariniuc, vicepreşedinteleraionului

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului deorganizare şi funcţionare a secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Informează: E. Ţugulea, şef Secţie asistenţăsocială şi protecţie a familiei

6. Cu privire la modificareadeciziei nr.4/2 din29.07.2003 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privindmodul de stabilire şi achitare a compensaţiilor

invalizilor pentru călătoriiîn mijloacele de transport”

Informează: E. Ţugulea, şef Secţie asistenţăsocială şi protecţie a familiei

7. Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru şiorganigramei Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie.

Informează: V. Tăbăcaru, director al IMSP CMF

8. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă aRegulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional

Informează: T. Costru, director al IMSP SR

9. Cu privire la constituirea ConsiliuluiAdministrativ al Instituţiei Medico-Sanitare

Publice Centrul Medicilor de Familie

Informează: V. Tăbăcaru, director al IMSP CMF

10. Cu privire la aprobarea ConsiliuluiAdministrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional

Informează: T. Costru, director al IMSP SR

11. Cu privire anularea datoriei pentrulocaţiunea spaţiului a IMSP SR Nisporeni către IMSP CMF Nisporeni

Informează: V. Tăbăcaru, director al IMSP CMF

12. Cu privire la aprobarea programelorteritoriale

Informează: V. Tăbăcaru, director al IMSP CMF, T.Costru, director al IMSP SR

13. Cu privire la darea în locaţiune aunui spaţiu în incinta IMSP SR

Informează: T. Costru, director al IMSP SR

14. Cu privire la permisiunea darii in locatiunea spatiului neutilizat al IMSP CMF

Informează: V. Tăbăcaru, director al IMSP CMF, T.Costru, director al IMSP SR

15. Cu privire la salarizarea, permisiuneaactivităţii în specialitate şi stabilirea sporului la salariu conducătorului şiadjuncţilor IMSP CMF Nisporeni

Informează: V. Tăbăcaru, director al IMSP CMF, T.Costru, director al IMSP SR

16. Cu privire la salarizarea, permisiuneaactivităţii în specialitate şi stabilirea sporului la salariu conducătorului şiadjuncţilor IMSP SR Nisporeni

Informează: T. Costru, director al IMSP SR

17. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  încorporării cetăţenilor în Forţele Armateale Republicii Moldova în primăvara anului 2011

Informează: V. Lelic, şe Secţieadministrativ-militară

18. Cu privire la aprobarea DispoziţiilorPreşedintelui raionului de alocare a

mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru anul 2010

Informează: R. Eftode, şef Secţieadministrativ-financiară, contabil-şef

19. Cu privire la măsurile de reparaţie şi întreţinerea drumurilor publice locale pe anul 2011

Informează: S. Tipa, şef Secţie construcţii şidezvoltarea teritoriului

20. Cu privire la acceptul acordării compensaţiei unice pentru conectarea

la conducta de gaze naturale

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

21. Cu privire la scutirea plăţii pentru locaţiunea SAR „Donaris Group” S.A

Informează: V. Botescu, secretarul Consiliuluiraional

22. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliuluiraional nr. 6/15 din 09.12.2010 „Cu privire la aprobarea deplasărilor pestehotarele ţării în Polonia şi Cehia”

Informează: V. Botescu, secretarul Consiliuluiraional

23. Cu privire la transmitereaunităţii de transport din gestiunea Direcţiei generale educaţie în gestiuneaprimăriei Iurceni

Informează: Al-dra Lungu,director-adjunct al Direcţiei generale educaţie

24.1. Cu privire la alocarea surselor financiareparticipanţilor războiului din Afganistan

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.2. Cu privire la alocarea surselor financiareparticipanţilor războiului pentru independenţa Patriei

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.3. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Grozeşti

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.4. Cu privire la alocarea surselor financiareDirecţiei generale educaţie

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.5. Cu privire laalocarea surselor financiare Comisariatului raional de Politie

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.6. Cu privire la alocarea surselor financiare laîntreţinerea staţiei de tratare a apelor subterane pentru perioada de încercare(6 luni)

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.7. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Marinici

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.8. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Mileşti

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.9. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Bălăneşti

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.10. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Vînători

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.11. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Seliste

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.12. Cu privire la alocarea surselor financiaretinerilor specialişti din domeniul sănătăţii

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.13. Cu privire la alocarea surselor financiareSecţiei Situaţii Excepţionale

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.14. Cu privire la alocarea surselor financiare pentruachitarea lucrărilor de proiectare efectuate la studiul de fezabilitate

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.15. Cu privire laalocarea surselor  financiare primărieiNisporeni”

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.16. Cu privire la alocarea surselor financiarepentru reparaţia drumului Marinici-Căţăleni

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.17. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Bolţun

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.18. Cu privire laalocarea surselor financiare primăriei Ciuteşti

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.19. Cu privire la alocarea surselor financiareSectiei Situatii Exceptionale

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.20. Cu privire la acordarea ajutorului materialcetăţeanului Lepadatu Ion

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

24.21. Cu privire laalocarea surselor financiare la acoperirea parţială a programelor teritorialeîn domeniul sănătăţii publice

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe

25. Cu privire la desfăşurarea concursului raional„Cea mai modernă, mai salubră

şi amenajată localitate

Informează: Gr. Florea, şefSecţie agricultură, industrie prelucrătoare

26. Cu privire la transmiterea unui angar dingestiunea IMSP Spitalul Raional în gestiunea Staţiei Zonale Asistenţă Medicalăde Urgenţă „Centru”.

Informează: I. Sturza, vicepreşedintele raionului

27. Cu privire la aprobarea Acordului deParteneriat şi Cooperare între raionul Nisporeni şi Congresul AutorităţilorLocale din Moldova.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului

28. Cu privire la transmiterea în folosinţa Întreprinderii Municipale „Gospodăria de Alimentare cu Apă şi Canalizare” a Staţiei de tratare a apelor subterane.

Informează: I. Munteanu, preşedintele raionului

 

Secretarul

Consiliuluiraional                                                                         V.Botescu

Decizie 1.1

Decizie 1.2

Decizie 1.3

Decizie 1.4

Decizie 1.5

Decizie 1.6

Decizie 1.7

Decizie 1.8

Decizie 1.9

Decizie 1.10

Decizie 1.11

Decizie 1.12

Decizie 1.13

Decizie 1.14

Decizie 1.15

Decizie 1.16

Decizie 1.17

Decizie 1.18

Decizie 1.19

Decizie 1.20.1

Decizie 1.20.2

Decizie 1.20.3

Decizie 1.20.4

Decizie 1.20.5

Decizie 1.20.6

Decizie 1.20.7

Decizie 1.20.8

Decizie 1.20.9

Decizie 1.20.10

Decizie 1.20.11

Decizie 1.20.12

Decizie 1.20.13

Decizie 1.20.14

Decizie 1.20.15

Decizie 1.20.16

Decizie 1.20.17

Decizie 1.20.18

Decizie 1.20.19

Decizie 1.20.20

Decizie 1.20.21

Decizie 1.20.22

Decizie 1.20.23

Decizie 1.20.24

Decizie 1.20.25

Decizie 1.21

Decizie 1.22

Decizie 1.23

Decizie 1.24

Decizie 1.25

Decizie 1.26

Decizie 1.27

Decizie 1.28

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741965
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran