Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 15.09.2011
Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 15.09.2011
22.09.2011
Text:
 

Ordinea de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 15.09.2011

1. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier dlui Ţîbuleac Veaceslav.

Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică.

2. Cu privire la  executarea bugetului raionului Nisporeni pe primul semestru  2011.

Informează: V. Buga, şef Direcţie generală finanţe.

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului.

Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică

4. Cu privire atestarea împuternicirilor conferite prin procură reprezentantului Consiliului raional.

Informează: S. Zmeu şef serviviu juridic

5. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

 Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică

6. Cu privire la numirea în funcţie.

Informează: L. Butnaru şef serviciu resurse umane

7. Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni  pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2011-2012.

Informează: Tipa Savelie şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

8. Cu privire la modificarea deciziei nr. 3/15 din 24 iunie 2010 ,,Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea regulamentului de  activitate a acesteia”.

Informează: I. Munteanu vicepreşedintele raionului.

9. Cu privire la modificarea componenţei Consiliului de Administrare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalului raional Nisporeni.

Informează: T. Costru medic- şef al raionului Nisporeni

10. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/9 din 24.02.2011 ,,Cu privire la constituirea Consiliului administrativ al IMSP CMF Nisporeni.

Informează: V. Tăbăcaru,

11. Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiei raionale de privatizare.

Informează: Al. Butnaru, specialist principal în achiziţii publice.

12. Cu privire la modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei.

Informează: I.Munteanu, vicepreşedintele raionului

13. Cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr.6/2 din 09.12.2010 „Cu privire la aprobarea  organigramei şi statelor de personal al aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”.

Informează: L. Butnaru şef serviciu resurse umane

14. Cu privire la abrogarea deciziei nr. 2/16 din 14 aprilie 2011.

Informează: S. Zmeu, şef serviciu juridic

15. Cu privire la scoaterea în vînzare a microbusului Citroen 290L aflat la bilanţa Direcţiei Generale Educaţie.

Informează: Al. Lungu, director adjunct al Direcţiei generale educaţie.

16. Cu privire la deplasarea Preşedintelui raionului în România.

Informează: I. Brînzilă, şef secţie administraţie publică.

17. Cu privire la deplasarea Preşedintelui raionului în Franţa.

Informează: I. Brînzilă, şef secţie administraţie publică.

18. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului raional pe trimestrul IV 2011.

Informează : I.Brînzilă şef secţie administraţie publică

19. Cu privire la aprobarea Serviciilor cu plată prestate de arhitectul- şef.

Informează: R. Eftode, şef secţie administrativ financiară, contabil-şef.

20. Cu privire la restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, victimei represiunilor politice Arteni Varvara.

Informează: S. Zmeu, şef serviciu juridic.

21. Cu privire la finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general al raionului Nisporeni conform noii metodologii, pe bază de formulă.

Informează: Al. Lungu director adjunct al direcţiei generale educaţie

22. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova şi în Serviciul Civil  în toamna   anului 2011.

Informează: V. Lelic, şef secţie admninistrativ- militară.

23. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru primăriile raionului.

Informează: V. Lelic, şef secţie admninistrativ- militară.

24. Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică

25.1 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru achitarea indemnizaţiei consilierilor raionali.

Informează: I. Brînzilă şef secţie administraţie publică

25.2 Cu privire  la acceptul acordării compensaţiei unice pentru conectarea

la conducta de gaze naturale.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe

25.3 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru procurarea unui automobil de serviciu.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.4 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru dotarea cu tehnică  de calcul a direcţiei finanţe a Consiliului raional Nisporeni.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.5 Cu privire la alocarea surselor financiare Secţiei Situaţii Excepţionale, pentru procurarea rezervei intangibile.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.6  Cu privire la redirecţionarea  surselor financiare primăriei Zberoaia aprobate în bugetul anului 2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.7  Cu privire la alocarea surselor financiare primariei Mileşti.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.8 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Nisporeni.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.9 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Grozesti

aprobate în bugetul anului 2011 pentru procurareainventarului şi vesele pentru bucătăria grădiniţei de copii.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.10 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Grozesti aprobate în bugetul anului 2011 pentru finisarea proiectului: ,,Lucrări de construcţie a acoperişului L.T. ,,Prometeu”.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.11 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Barboieni aprobate în bugetul anului 2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.12 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Brătuleni aprobate în bugetul anului 2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.13 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Ciuteşti aprobate în bugetul anului 2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe

25.14 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei comunei Şişcani, aprobate în bugetul  anului 2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.15 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Bolţun aprobate în bugetul anului 2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.16  Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Vînători.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.17 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Cristeşti.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.18 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Călimăneşti.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.19 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Selişte.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.20  Cu privire la acordarea surselor financiare primăriei Bălăneşti.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.21 Cu privire la acordarea ajutorului material dnei Croitoru Tatiana.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.22 Cu privire la modificarea deciziilor 2/12.2 şi 2/13 din 14.04.2011.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.23 Cu privire la alocarea surselor financiare Secţiei Situaţii Excepţionale pentru aplcaţiile demonstartive.

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

25.24  Cu privire la alocarea surselor financiare Secţiei Cultură a Consiliului raional Nisporeni .

Informează: V. Buga, şef direcţie generală finanţe.

26. Cu privire la încredinţarea şi altor atribuţii preşedintelui raionului.

Informează: L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

27 „Cu privire la depunerea mandatelor de consilieri” a dlor V. Guţu, primarul com. Cioreşti  şi  dlui  I. Munteanu, vicepreşedintele raionului Nisporeni.

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului

28 „Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru  problemele victimilor represiunilor politice”

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului

 29 “Cu privire la alocarea surselor financiare  din Fondul de Rezerv a Consiliului raional membrului titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova dlui Carchilan Ion”.

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului

30 „Cu privire la acordarea ajutorului material dnei Malai Mariana”.

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului

 

Secretarul          

Consiliului raional                                                                                                                           V. Botescu

Decizia 6.1

Decizia 6.2

Decizia 6.3

Decizia 6.4

Decizia 6.5

Decizia 6.6

Decizia 6.7

Decizia 6.8

Decizia 6.9

Decizia 6.10

Decizia 6.11

Decizia 6.12

Decizia 6.13

Decizia 6.14

Decizia 6.15

Decizia 6.16

Decizia 6.17

Decizia 6.18

Decizia 6.19

Decizia 6.20

Decizia 6.21

Decizia 6.22

Decizia 6.23

Decizia 6.24

Decizia 6.25.1

Decizia 6.25.2

Decizia 6.25.3

Decizia 6.25.4

Decizia 6.25.5

Decizia 6.25.6

Decizia 6.25.7

Decizia 6.25.8

Decizia 6.25.9

Decizia 6.25.10

Decizia 6.25.11

Decizia 6.25.12

Decizia 6.25.13

Decizia 6.25.14

Decizia 6.25.15

Decizia 6.25.16

Decizia 6.25.17

Decizia 6.25.18

Decizia 6.25.19

Decizia 6.25.20

Decizia 6.25.21

Decizia 6.25.22

Decizia 6.25.23

Decizia 6.25.24

Decizia 6.26

Decizia 6.27

Decizia 6.28

Decizia 6.29

Decizia 6.30

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 15.09.2011
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741965
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran