Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 08 decembrie 2011
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 08 decembrie 2011
14.12.2011
Text:
 

SAM_0048.JPG

Ordinea de zi a şedinţei

ordinare a Consiliului raional din 08 decembrie 2011

            1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier.

                Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

            2. Cu privire la executarea bugetului pentru 9 luni a anului 2011.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

            3. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2012 în prima lectură.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

            4. Cu privire la executarea Deciziei nr. 6/8 din 15.09.2011 „Cu privire la pregătirea complexului       socio-economic al raionului Nisporeni pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2011-2012”.

               Informează: S. Tipa, şeful secţiei construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

           5. Cu privire la aprovizionarea localităţilor raionului cu apă potabilă.

               Informează: S. Tipa, şeful secţiei construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

           6. Cu privire la numirea în funcţie a dnei Sterpu Nina.

                Informează: L. Butnaru, şeful serviciului resurse umane.

            7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/22 din 24.02.2011.

               „Cu privire la transmiterea unui angar din gestiunea IMSP Spitalul raional Staţiei Zonale Asistenţă Medicală de Urgenţă „Centru”.

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

            8. Cu privire la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere.

               Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului;

           9. Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi  funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate. 

                Informează: E. Ţugulea, şeful secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

         10. Cu privire la permisiunea scoaterii la licitaţie a unui autovehicul din cadrul IMSP Centrul Medicilor de Familie.

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

         11. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale a conducătorilor desemnaţi de Consiliul raional. 

               Informează: L. Butnaru, şeful serviciului resurse umane.

         12. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu dl I. Micu.

               Informează: L. Butnaru, şeful serviciului resurse umane.

         13. Cu privire la aprobarea Regulamentului secţiei raionale cultură şi turism.

               Informează: A. Andronache, şeful secţiei cultură.

         14. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru  trimestrul I al anului 2012.

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

         15. Cu privire la transmiterea unor bunuri cu titlu gratuit.

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

         16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi utilizare a surselor componenţei raionale a instituţiilor educaţionale a raionului Nisporeni, conform noii metodologii de calculare a bugetelor pe bază de formulă.

              Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

        17. Cu privire la permisiunea dării în locaţiune a unor spaţii în sediul IMSP Centrul Medicilor de  Familie.

              Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

         18. Cu privire la permisiunea acordării unui spaţiu în sediul IMSP Spitalul Raional pentru biserică paraclis.

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

        19. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/6 din 15.09.2011 „Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice”.

               Informează:  L. Butnaru, şeful serviciului resurse umane.

         20. Cu privire la instituirea comisiei pentru identificare a terenurilor degradate în teritoriul administrat.

               Informează: Gh. Verdeş, vicepreşedintele raionului.

         21.1. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Nisporeni prin redirecţionarea alocaţiilor anterioare.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.2. Cu privire la rectificarea bugetelor primăriilor Cristeşti şi Bolţun pentru anul 2012.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.3. Cu privire la redirecţionarea surselor financiare primăriei Selişte alocate în bugetul aprobat al Consiliului raional pentru anul 2011.

              Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.4. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Berghi Ana.

              Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.5. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ceban Maria.

              Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.6. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Şeptelici Elena.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.7. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Turculeţ Evghenia.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.8. „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Dimitriu Valeriu”

                Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         21.9„Cu privire la modificarea   deciziei 6/25.24 din 15.09.2011 „Cu privire la alocarea surselor financiare secţiei cultură a Consiliului raional Nisporeni pentru reparaţia monumentului Eroilor decedaţi  în războiul din Afganistan şi Transnistria

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe

         22. Cu privire la constituirea comisiei de monitorizare a respectării drepturilor omului în izolatoarele de detenţie a Comisariatului de Poliţie.

              Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         23. Cu privire la retragerea scrisorii de garanţie la primirea creditului preferenţial de către beneficiarul Lazăr Pavel.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         24. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 în lectura a doua.

               Informează: V. Buga, şeful direcţiei finanţe.

         25. Cu privire la stabilirea parcursului-limită anual pentru autotorismele de serviciu din gestiune a Consiliului raional.

                Informează:  V. Bîtca, preşedintele raionului

Secretarul Consiliului raional                                                                                       V. Botescu

Decizia 7.1

Decizia 7.2

Decizia 7.3

Decizia 7.4

Decizia 7.5

Decizia 7.6

Decizia 7.7

Decizia 7.8

Decizia 7.9

Decizia 7.10

Decizia 7.11

Decizia 7.12

Decizia 7.13

Decizia 7.14

Decizia 7.15

Decizia 7.16

Decizia 7.17

Decizia 7.18

Decizia 7.19

Decizia 7.20

Decizia 7/21.1

Decizia 7/21.2

Decizia 7/21.3

Decizia 7/21.4

Decizia 7/21.5

Decizia 7/21.6

Decizia 7/21.7

Decizia 7/21.8

Decizia 7/21.9

Decizia 7.22

Decizia 7.23

Decizia 7.24

Decizia 7.25

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 08 decembrie 2011
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741970
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran