Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 februarie 2012
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 februarie 2012
27.02.2012
Text:
 

Ordinea de zi

 a şedinţei ordinare a Consiliului raional

din 16.02.2012

 

 1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2011.

    Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

                        V. Buga, şeful  direcţiei generale finanţe.

 2. Cu privire la mersul executării deciziei nr. 6/8 din 15.09.2011 „Cu privire la    pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2011-2012”.

 Informează: I. Munteanu, vicepreşedintele raionului.    

  3.  Cu privire la desfăşurarea concursului raional „Cea mai salubră şi amenajată localitate.                                                            

                  Informează: Gh. Verdeş, vicepreşedintele raionului.

  4. Cu privire la activitatea secţiei cultură şi turism pentru anul 2011.

            Informează: A. Andronache, şeful secţiei cultură şi turism.

   5. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru  trimestrul II al anului 2012.

           Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

   6. Cu privire la permisiunea dării în locaţiune a unor spaţii în sediul IMSP Centrul Medicilor de  Familie.

           Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

   7. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a Staţiei pilot de tratare a apelor subterane.

              Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

   8. Cu privire la situaţia infracţională atestată pe teritoriul raionului în anul 2011 şi măsurile de înlăturare a neajunsurilor.

      Informează: I. Balcan, comisarul comisariatului raional de poliţie.

   9. Cu privire la scutirea de plata pentru locaţiune a Organizaţiei Teritoriale a  Societăţii Orbilor din raionul Nisporeni

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

   10. Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a încorporării în serviciul militar în termen din primăvara anului 2012 în rîndurile Armatei Naţionale.                 

               Informează: I. Munteanu, vicepreşedintele raionului.

    11. Cu pivire la salarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea Sporului la salariu personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional.  

                    Informează: T. Costru, directorul IMSP SR

    12. Cu pivire la salarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea Sporului la salariu personalului de conducere a IMSP Centrul Medicilor de  Familie.  

                    Informează: V. Tăbăcaru, directorul IMSP CMF.

    13. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP Spitalul Raional.

                Informează: T. Costru, directorul IMSP SR.

    14. Cu privire la aprobarea programelor teritoriale.

                  Informează: I. Cibotaru, medicul şef centrul sănătate publică.

    15. Cu privire la examenul medical profilactic obligatoriu  a contingentului decretat pe anul 2012-2015

                Informează: I. Cibotaru, medicul şef, centrul sănătate publică.

    16. Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.8/2 din22.12.2011   „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilorşi subdiviziunilor subordonate  consiliului raional”.

                 Informează: L. Butnaru, şeful serviciului resurse umane.

    17. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2012.

                   Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

    18. Cu privire la modificarea calculului de cheltuieli din Regulamentului de  constituire şi utilizare a surselor componentei raionale coform noii metodologii de calculare a  bugetelor  instituţiilor educaţionale pe bază de formulă aprobat prin decizia 7/16 din 08.12.2011.

          Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

    19. Cu privire la delegarea împuternicirilor de beneficiar a obiectelor de investişii şi reparaţii capitale alocate pentru anul 2012 de la Bugetul de Stat.      

                 Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

    20. Cu privire la acceptarea acordării compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale.

              Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

   21.1. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru serviciile cadastrale la   perfectarea paşaportului Staţiei pilot de tratare a apelor subterane.                

                Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

   21.2. Cu privire la alocarea surselor financiare participanţilor la războiul pentru Independenţa  Patriei.

                Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

   21.3. Cu privire la alocarea surselor financiare participanţilor războiului din Afganistan.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

   21.4. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru reparaţia monumentului eroilor căzuţi în războiul din Afganistan şi Transnistria.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

  21.5. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tulbure Oleg.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

  21.6. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tîmbur Ilie.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

  21.7. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Gorgos Elena.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

  21.8.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Zagaiciuc Fiodor.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe

  21.9.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Plop Andrei.

                  Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

 21.10.  Cu privire la alocarea surselor financiare cetăţenilor defavorizaţi pentru  poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2012

                 Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe                                                                                    

21.11 Cu privire  la alocarea surselor financiare pentru reparaţia capitală a Căminului L.T. „B. Cazacu”

                 Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

21.12 Cu privire  la alocarea surselor financiare pentru întreţinerea drumurilor locale, pe perioada toamnă - iarnă 2012-2013.

                 Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

 21.13  Cu privire  la alocarea surselor financiare Comisariatului Raional de  Poliţie.

            Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

 21.14 Cu privire  la alocarea surselor financiare IMSP CMF şi SR.

            Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

 21.15 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Zberoaia.

            Informează: V. Buga, şeful direcţiei generale finanţe.

 22. Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor  Preşedintelui raionului de alocare a  mijloacelor  financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional pentru anul 2011.

                Informează: R. Eftode, şeful secţiei administrativ financiare, contabil- şef.

23. Cu privire la transfer.

                  Informează: L. Butnaru, şeful serviciului resurse umane.

24. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal al IMSP Centrul Medicilor de Familie.

                  Informează: V. Tăbăcaru, directorul IMSP CMF.

25.Cu privire la fondarea Centrului de Sănătate Grozeşti.

               Informează: V. Tăbăcaru, directorul IMSP CMF.

26. Cu privire la aprobarea bilanţului cadastrului funciar pe raion la data de 01.01.2012.

 Informează: V. Canuda, şeful interimar al serviciului relaţii funciare şi cadastru.

 27.Cu privire  la deplasarea angajaţilor Consiliului raional peste hotarele Republicii Moldova.

                    Informează: V. Bîtca preşedintele  raionului.

 28. Cu privire la depunerea mandatului de consilier.         

                   Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

 29. Cu privire la măsurile de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pe anul 2012.

                   Informează: S. Tipa, şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

 30. Cu privire la transmiterea bunului imobil (apartament) la bilanţa primăriei or. Nisporeni.

                       Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

 31. Cu privire la modificarea deciziei nr. 8/7 din 22.12.2011 „ Cu privire la modificarea destinaţiei terenului”.

                    Informează: V. Canuda, şef interimar al serviciului relaţii funciare şi  cadastru.

                                   Secretarul Consiliului raional                                              V. Botescu

SAM_0769.JPG SAM_0783.JPG

Decizie 1.1

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Notă informativă

Decizie 1.2

Decizie 1.3

Anexa nr.1

Anexa nr. 2

Decizie 1.4

Anexa nr.1

Decizie 1.5

Notă informativa

Decizie 1.6

Decizie 1.7

Decizie 1.8

Notă informativă

Decizie 1.9

Decizie 1.10

Notă informativă

Decizie 1.11

Decizie 1.12

Decizie 1.13

Decizie 1.14

Decizie 1.15

Decizie 1.16

Decizie 1.17

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Decizie 1.18

Decizie 1.19

Decizie 1.20

Decizie 1.21/1

Decizie 1.21/2

Anexă nr.1

Decizie 1.21/3

Anexă nr. 1

Decizie 1.21/4

Decizie 1.21/5

Decizie 1.21/6

Decizie 1.21/7

Decizie 1.21/8

Decizie 1.21/9

Decizie 1.21/10

Decizie 1.21/11

Decizie 1.21/12

Decizie 1.21/13

Decizie 1.21/14

Decizie 1.21/15

Decizie 1.21/16

Decizie 1.22

Decizie 1.23

Decizie 1.24

Decizie 1.25

Decizie 1.26

Notă informativă

Decizie 1.27

Decizie 1.28

Decizie 1.29

Decizie 1.30

Decizie 1.31

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 februarie 2012
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741965
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran