Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 17 mai 2012
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 17 mai 2012
25.05.2012
Text:
 

Joi 17 mai 2012, ora 1000, în incita Consiliului raional Nisporeni și desfășurat lucrările Ședinței odinare a Consiliului raional Nisporeni.

                                             SAM_0087.JPG

Președinte al ședinței a fost ales domnul consilier Tudor Șeptilici. În cadrul ședinței au fost numiți în funție de șef direcție în Direcția asistență socială și protecție a familiei dna Xenia Axenti și șef șecție în Secția Economie dl Vitalie Lazăr.

SAM_0081.JPG SAM_0091.JPG

Ordinea de zi

 a şedinţei ordinare a Consiliului raional

din 17.05.2012

 

          1. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier.

               Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

     2.    Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi măsurile de asanare a lor în sezonul estival 2012.

       Informează: N. Sterpu, şef direcţie  învăţămînt, tineret şi sport.

 3. Cu privire la managementul deşeurilor solide.

       Informează: Gh. Verdeş, vicepreşedintele raionului.

4.Cu privire la activitatea secţiei  agricultură, industrie prelucrătoare  pentru anul  2011.

       Informează: Gr. Florea, şef secţie agricultură, industrie prelucrătoare.

   5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al serviciului de asistenţă     socială comunitară.

   Informează: E. Ţugulea, şef adjunct al direcţiei asistenţă socială şi protecţie a    familiei.

   6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

   Informează: E. Ţugulea, şef adjunct al direcţiei asistenţă socială şi protecţie a    familiei.

7. Cu privire la scutirea de plata pentru locaţiune a Asociaţiei Obşteşti a Invalizilor şi Bătrînilor ,,Deceneu,,.

             Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

         8. Cu privire la numirea în funcţie de director al Centrului de Sănătate Grozeşti.

             Informează:  V. Bîtca, preşedintele raionului;

    9. Cu privire la modificarea deciziilor nr. 1/13 şi 1/14  din 16 februarie 2012  „Cu privire la salarizarea, permisiunea activităţii în specialitate şi stabilirea sporului la salariu conducătorului şi adjunctilor IMSP Spitalul raional şi IMSP CMF Nisporeni”.

        Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului;

         10. Cu privire la conferirea gradelor de calificare.

             Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului;

11. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional  pentru trimestrul III al anului 2012.

           Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

          12. Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/25 din 08.12.2011,, Cu privire la stabilirea parcursului limită anual pentru autoturismele de serviciu din gestiunea Consiliului raional.

          Informează: N. Sterpu, şef direcţie învăţămînt, tineret şi sport.

13. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Direcţiei finanţe.

                Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

14. Cu privire la acceptul acordării compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale.

                Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.1 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Zberoaia.

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.2 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Brătuleni

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.3 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Iurceni

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.4 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Cristeşti

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.5 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Selişte

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.6 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bălăureşti

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.7 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Nisporeni

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.8 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriilor Mileşti, Cioreşti şi Bolţun

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

15.9 Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bărboieni.

            Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

      1  5.10 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Batîru Olga

                  Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

      1  5.11 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Chitic Tatiana

                  Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

      1  5.12 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Crîcimaru Tatiana

                  Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

      1  5.13 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Damian Elena

                  Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

      1  5.14 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Savin Anatolie

                  Informează: V. Buga, şef direcţie finanţe.

      1  5.15 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tulbure Mihail

                  Informează: V. Buga, şef direcţie  finanţe.

      1  5.16 Cu privire la modificarea calculului surselor de formare şi distribuire a componentei raionale conform noii metodologii de calculare a bugerelor  instituţiilor  educaţionalepe bază de formulă.           

     Informează: V. Buga, şef direcţie  finanţe.

15.17 Cu privire la alocarea surselor financiare IMSP CMF

       Informează: V. Buga, şef direcţie  finanţe.

15.18 Cu privire la alocarea surselor financiare la elaborarea proiectului tehnic pentru reparaţia drumului Lăpuşna – Bolţun.

       Informează: V. Buga, şef direcţie  finanţe.

         15.19 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional elevilor  şi cadrelor didactice cu performanţe deosebite  la olimpiadele  republicane.

       Informează: V. Buga, şef direcţie  finanţe.

15.20 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor echipelor sanitare.

         Informează: V. Buga, şef direcţie  finanţe.

15.21 Cu privire la alocarea surselor financiare.

             Informează: R. Eftode, contabil şef.

16. Cu privire la repartizarea surselor financiare pentru reparaţia drumurilor locale pe anul 2012.

     Informează: S. Tipa, şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului

17. Cu privire la luarea la evidenţă şi folosirea matrialelor de construcţie apărute în urma demarării recostrucţiei Cinematografului,, Luceafărul,, în Centru de Cultură şi Tineret.

  Informează: A. Andronachi, şef secţie cultură şi turism.

18. Cu privire la luarea la evidenţă şi folosirea matrialelor de construcţie apărute în urma demolării la obiectul ,, Lucrări de reparaţie şi amenajarea teritoriului    clădirii Consiliului raional, str. I. Vodă, 2,,.

    Informează: S. Tipa, şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

19. Cu privire la numirea în funcţia publică şef secţie economie.

              Informează: L. Butnaru, şef  serviciu resurse umane.

20.  Cu privire la numirea în funcţia publică şef  direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

        Informează: L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

21. Cu privire la aprobarea Programului raional de combatere a hepatitelor virale  B, C, şi D pentru anii 2012-2016.

        Informează: I. Cibotaru, medic şef, centrul sănătate publică.

22. Cu privire la contractarea unui înprumut pentru cheltuieli de capital.

               Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

23. Cu privire la deplasare.

       Informează: L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

24. Cu privire la scutirea plăţii pentru locaţiune a spaţiului ocupat de ONG ,,Nis-Agroinfom”

              Informează: V. Botescu, secretarul Consiliului raional.

                  Secretarul Consiliului raional                                                   V. Botescu

Decizie 2.1

Decizie 2.2

Decizie 2.3

Decizie 2.4

Decizie 2.5

Decizie 2.6

Decizie 2.7

Decizie 2.8

Decizie 2.9

Decizie 2.10

Decizie 2.11

Decizie 2.12

Decizie 2.13

Decizie 2.14

Decizie 2.15/1

Decizie 2.15/2

Decizie 2.15/3

Decizie 2.15/4

Decizie 2.15/5

Decizie 2.15/6

Decizie 2.15/7

Decizie 2.15/8

Decizie 2.15/9

Decizie 2.15/10

Decizie 2.15/11

Decizie 2.15/12

Decizie 2.15/13

Decizie 2.15/14

Decizie 2.15/15

Decizie 2.15/16

Decizie 2.15/17

Decizie 2.15/18

Decizie 2.15/19

Decizie 2.15/20

Decizie 2.15/21

Decizie 2.15/22

Decizie 2.15/23

Decizie 2.15/24

Decizie 2.15/25

Decizie 2.16

Decizie 2.17

Decizie 2.18

Decizie 2.19

Decizie 2.20

Decizie 2.21

Decizie 2.22

Decizie 2.23

Decizie 2.24

Decizie 2.25

Decizie 2.26

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 17 mai 2012
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741968
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran