Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Proiectul "TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT"!
Proiectul "TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT"!
02.12.2016 Accesări: 1233
Text:
 

La data 15.05.2012 a fost semnat Contractul de Finanțare MIS CODE ETC 1132 între Consiliul Județean Iași, în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013) în care dumneavoastră sunteți parteneri pentru implementarea proiectului intitulat" TRANSAGROPOLIS-TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPORT".

Unul din obiectivele acestui proiect este accesul în cadrul parcului a producătorilor mici și mijlocii din întreaga zonă transfrontalieră a proiectului – Județul  Iași, com. Lețcani, raioanele Fălești și Ungheni, Republica Moldova, și regiunea Vinnitsa –Ucraina.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 228/28.09.2016 a fost aprobată încheierea spațiilor de birouri/comerciale, închirierea spațiilor pe platformele exterioare din cadrul proiectului parcul agroindustrial realizat în  cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT.

Astfel, au fost publicate anunțurile de participare la licitația deschisă cu strigare pentru închirierea spațiilor, licitația fiind stabilită pentru data de 09.12.2016, toate informațiile privind desfășurarea procedurii de licitație fiind disponibile accesând like-ul http://www.icc.ro/ro/achizi%C5%A311-publice-ale-consiliului-jude%A3ean-2016-8688.

Având în vederea cele menționate vă rugăm să ne sprijiniți, prin diseminarea informațiilor referitoare la desfășurarea procedurii de închiriere a spațiilor din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT. Anexăm anunțul de participare publicat pe site-ul Consiliului Județean Iași.

            Consiliul Județean Iași, cu sediul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, organizează în data de 09.12.2016, ora 10.00 licitație publică pentru închirierea spațiilor de depozitare în condiții obișnuite și de climatizare,  închirierea spațiilor de birouri/comerciale din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT din satul Lețcani, comuna Lețcani, Județul Iași.

Documentația pentru licitație poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Județean Iasi www.icc.ro.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului Județean Iași, Sala Europa.

Înscrieri pînă la data de 08.12.2016, ora 1000.

Relații suplimentare la telefon 0232/235100, interior 187.

Spațiile supuse licitației cu strigare au următoarele caracteristici

A. SPAȚII DE DEZVOLTARE SIMPLĂ SAU CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ

Nr.

crt.

Spațiul

Suprafața,

mp

Tarif pornire licitație, (euro/mp/lună)

Garanția de particiapre licitație, euro

1.

Celula depozitare

86,45

5,00

864,50

2.

Celula depozitare

86,45

5,00

432,25

3.

Celula depozitare

92,20

5,00

461,00

4.

Celula depozitare

92,20

5,00

461,00

5.

Celula depozitare

92,20

5,00

461,00

6.

Celula depozitare

92,20

5,00

461,00

7.

Celula depozitare

68,05

5,00

340,25

8.

Celula depozitare

68,05

5,00

340,25

9.

Celula depozitare

65,75

5,00

328,75

10.

Celula depozitare

65,75

5,00

328,75

                 

                                       

 

B. CENTRUL DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Nr.

crt.

Spațiul

Suprafața,

mp

Tarif pornire licitație, (euro/mp/lună)

Garanția de particiapre licitație, euro

1.

                Showroom

415,83

4,50

            3742,47

2.

     Spațiul de închiriat

8,72

4,50

39,24

3.

Spațiul de închiriat

8,73

4,50

39,29

4.

Spațiul de închiriat

16,12

4,50

72,54

5.

Spațiul de închiriat

13,29

                  4,50

59,81

6.

Spațiul de închiriat 

13,25

4,50

59,63

7.

Spațiul de închiriat

16,25

4,50

73,13

8.

Spațiul de închiriat

22,17

4,50

99,77

9.

Spațiul de închiriat

13,66

4,50

61,47

10.

Spațiul de închiriat

12,45

4,50

56,03

11.

Spațiul de închiriat

12,50

4,50

56,25

12.

Spațiul de închiriat

12,50

4,50

56,25

13.

Spațiul de închiriat

12,62

4,50

56,79

14.

Spațiul de închiriat

30,29

4,50

136,31

15.

Spațiul de închiriat

8,70

4,50

39,15

16.

Spațiul de închiriat

8,70

4,50

39,15

17.

Spațiul de închiriat

15,49

4,50

69,71

                 

                                  

Cererea va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:

Documente necesare pentru înscrierea la licitație pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate:

·         actul constitutiv și eventuale acte adiționale - copie;

·         hotărârea judecătorească de înființare a societății - copie;

·         certificate de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - copie;

·         certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul de stat și bugetul local), valabile la data înscrierii la licitație, emise de următoarele instituții:

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original);

·         Direcția Economică și Finanțe Publice Locale Iași sau, după caz, de la sediul declarat al ofertantului dacă acesta nu are puncte de lucru în Municipiul Iași, pentru bugetul local (în original);

·         Scrisoare  de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română – se prezintă în original;

·         Declarație notarială a reprezentantului legal din care rezultă nu este în lichidare judiciară sau faliment – se prezintă în original;

·         Chitanță reprezentând contravaloarea garanției de particiapre;

       Procură pentru societăți participante la licitație reprezentate de mandatari.

Garanția de participare se achită în lei la cursul valutar BNR din data plății în contul :

RO72TREZ4065006XXX000459 deschis la Trezorăria Iași, cod fiscal 4540712, sau la caseria instituției.

 
Prima / Noutăţi / Proiectul "TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT"!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.01.2020
Vizitatori: 857142
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran