Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Anunț
Anunț
15.12.2016 Accesări: 1164
Text:
 

Consiliul Raional Nisporeni aduce la cunoștință tutror agenților economici din raion, că prin Hotărârea Consiliului Județean Iași, din data de 10.12.2016, a fost aprobată diminuarea tarifelor cu 50% pentru închirierea spațiilor de birouri / comerciale, închirierea spațiilor pe platformele exterioare din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTALIER AGRIBUSINESS SUPPORT.

Astfel s-a decis reluarea procedurii de închiriere a spațiilor din cadrul parcului agroindustrial în condițiile menționate mai sus :

-         Până la data de 19.12.2016 ora 12.00 se vor depune documentele aferente procedurii de închiriere conform anunțului și regulamentului aprobat ;

-         În data de 21.12.2016 ora 12.00 va avea loc procedura de licitație cu strigare pentru închirierea spațiilor pornind de la tarifele diminuate cu 50% față de tarifele practicate anterior, conform anunțului de participare. In tabelele de mai jos este indicată informația detaliată despre spații și tarife.

A. SPAȚII DE DEZVOLTARE SIMPLĂ SAU CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ

Nr.

crt.

Spațiul

Suprafața,

mp

Tarif pornire licitație, (euro/mp/lună)

Garanția de particiapre licitație, euro

1.

Celula depozitare

86,45

2,50

216,13

2.

Celula depozitare

86,45

2,50

216,13

3.

Celula depozitare

92,20

2,50

230,50

4.

Celula depozitare

92,20

2,50

230,50

5.

Celula depozitare

92,20

2,50

230,50

6.

Celula depozitare

92,20

2,50

230,50

7.

Celula depozitare

68,05

2,50

170,13

8.

Celula depozitare

68,05

2,50

170,13

9.

Celula depozitare

65,75

2,50

164,38

10.

Celula depozitare

65,75

2,50

164,38

B. CENTRUL DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

PARTER

Nr.

crt.

Spațiul

Suprafața,

mp

Tarif pornire licitație, (euro/mp/lună)

Garanția de particiapre licitație, euro

1.

Showroom

415,83

2,50

1039,58

2.

Spațiul de închiriat

8,72

2,50

21,80

3.

Spațiul de închiriat

8,73

2,50

21,83

4.

Spațiul de închiriat

16,12

2,50

40,30

5.

Spațiul de închiriat

13,29

2,50

33,23

6.

Spațiul de închiriat

13,25

2,50

33,13

7.

Spațiul de închiriat

16,25

2,50

40,63

8.

Spațiul de închiriat

22,17

2,50

55,43

9.

Spațiul de închiriat

13,66

2,50

34,15

10.

Spațiul de închiriat

12,45

2,50

31,13

11.

Spațiul de închiriat

12,50

2,50

31,25

12.

Spațiul de închiriat

12,50

2,50

31,25

13.

Spațiul de închiriat

12,62

2,50

31,55

14.

Spațiul de închiriat

30,29

2,50

75,73

15.

Spațiul de închiriat

8,70

2,50

21,75

16.

Spațiul de închiriat

8,70

2,50

21,75

17.

Spațiul de închiriat

15,49

2,50

38,73

ETAJ

Nr.

crt.

Spațiul

Suprafața,

mp

Tarif pornire licitație, (euro/mp/lună)

Garanția de particiapre licitație, euro

18.

Spațiul de închiriat 17

16,05

2,50

40,13

19.

Spațiul de închiriat18

11,26

2,50

28,15

20.

Spațiul de închiriat19

11,26

2,50

28,15

21.

Spațiul de închiriat20

16,05

2,50

40,13

22.

Spațiul de închiriat21

22,40

2,50

56,00

23.

Spațiul de închiriat22

13,56

2,50

33,90

24.

Spațiul de închiriat23

12,54

2,50

31,35

25.

Spațiul de închiriat24

12,47

2,50

31,18

26.

Spațiul de închiriat25

12,90

2,50

32,25

27.

Spațiul de închiriat26

12,38

2,50

30,95

28.

Spațiul de închiriat27

37,86

2,50

94,65

Cererea va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:

Documente necesare pentru înscrierea la licitație pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate:

- actul constitutiv și eventuale acte adiționale - copie;

- hotărârea judecătorească de înființare a societății - copie;

- certificate de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - copie;

- certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul de stat și bugetul local), valabile la data înscrierii la licitație, emise de următoarele instituții:

a)      Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original);

b)       Direcția Economică și Finanțe Publice Locale Iași sau, după caz, de la sediul declarat al ofertantului dacă acesta nu are puncte de lucru în Municipiul Iași, pentru bugetul local (în original);

-          Scrisoare  de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română – se prezintă în original;

-          Declarație notarială a reprezentantului legal din care rezultă nu este în lichidare judiciară sau faliment – se prezintă în original;

-          Chitanță reprezentând contravaloarea garanției de particiapre;

-          Procură pentru societăți participante la licitație reprezentate de mandatari.

Garanția de participare se achită în lei la cursul valutar BNR din data plății în contul :

RO72TREZ4065006XXX000459 deschis la Trezorăria Iași, cod fiscal 4540712, sau la caseria instituției.

 
Prima / Noutăţi / Anunț
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.01.2020
Vizitatori: 857161
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran