Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / În atenţia APL-urilor!
În atenţia APL-urilor!
23.03.2017 Accesări: 332
Text:
 

Apel de propuneri de proiecte - Fondul Granturilor Mici 2017

Fondul Granturilor Mici este un program al Solidarity Fund PL în Republica Moldova  Centrului de informare pentru autoritățile locale, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Republica Polonă în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare - Polish Aid. Misiunea Fondului este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin susținerea inițiativelor de dezvoltare locală implementate de autoritățile publice locale în cooperare cu parteneri civici.

FGM 2017 - ediția rurală are scopul să contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaţiei din mediul rural al Republicii Moldova, prin susţinerea iniţiativelor comune ale grupurilor de comunităţi, ale căror acţiuni se vor axa pe dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale.

Proiectele vor fi realizate de Consorții (grup de minim trei) de primării învecinate, care acționează în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri civici (ONG-uri și/sau un grup local de inițiativă și/sau grupuri informale de cetățeni).

Aplicanții pot cere co-finanțare de până la 80% pentru un singur proiect.

Co-finanțarea solicitată nu poate depăși suma de 400.000 MDL. Bugetul total al apelului de propuneri de proiecte – ediția rurală: 1.800.000 MDL.

Durata proiectului nu poate depăși 6 luni.

Proiectele urmează a fi implementate până la 15 noiembrie 2017.

 Abordează una dintre următoarele priorități tematice:

I. Sprijin pentru democrația locală și modernizarea socială în mediul rural

- Consolidarea democrației la nivel local:

o Consolidarea administrației publice locale (de ex. consolidarea capacităților autorităților publice locale etc.);

o Creșterea transparenței autorităţilor locale (de ex. mass-media locală, campanii de conștientizare publică etc.);

o Consolidarea participării civice (de ex. bugetare participativă, buget civic, consultări publice, implicarea cetăţenilor în procesul decizional etc.);

o Consolidarea implicării tinerilor (de ex. democraţia în şcoală, consolidarea autonomiei şcolilor, iniţiative locale ale tinerilor, educaţie civică, promovarea voluntariatului, promovarea tinerilor lideri, dezvoltarea grupurilor locale de iniţiativă și a grupurilor informale de tineri precum și consolidarea consiliilor de elevi, etc.).

- Iniţiative de modernizare culturală în mediul rural:

o Activităţi de reabilitare culturală, cluburi de interese, festivaluri și evenimente culturale, inclusiv renovări la scară mică, cu participarea actorilor locali și a cetățenilor (de ex. consultări cu reprezentanții domeniului cultural, cluburi de interese, chestionarea/consulatarea persoanelor cu necestități speciale, etc.);

o Dotare și schimb cultural;

o Reabilitarea obiectivelor culturale de interes public etc.;

o Păstrarea și promovarea patrimoniului cultural local etc.

- Iniţiative de modernizare socială în mediul rural:

o Iniţiative de incluziune socială și identitate locală, inclusiv renovarea/modernizarea spațiilor publice cu utilizare intensă (de ex. reabilitarea parcului sau pieței din localitate etc.);

o Dezvoltarea serviciilor publice locale sau a serviciilor intercomunitare, inclusiv construcţii și/sau renovări și/sau achiziţii la scară mică;

o Reabilitarea/modernizarea domeniului sportiv, ar putea include renovare la scară mică, dotare și participare la competiţii sportive, cluburi sociale și centre comunitare;

o Modernizarea învățământului în mediul rural (de ex. modernizarea instituţiilor de educaţie, care poate include activități de renovare la scară mică și schimb de experienţă).

II. Sprijin pentru dezvoltarea economică în mediul rural

- Susţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social:

o Susținerea inițiativelor economice având ca scop depăşirea sărăciei în mediul rural sau rezolvarea uneia sau mai multor probleme, cum ar fi educaţia, sănătatea, accesul la tehnologie, mediul înconjurător;

o Dezvoltarea şi promovarea unui brand rural/specific local.

- Consolidarea turismului rural (de ex. agroturism, trasee tematice, indicatoare etc.).

- Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii economice în mediul rural și reabilitarea infrastructurii fizice:

o Renovarea și/sau construcția la scară mică a infrastructurii, menită să deschidă noi servicii sau să dezvolte serviciile existente și producția în mediul rural, inclusiv crearea de noi locuri de muncă (se va descrie în cererea de proiect);

o Sprijin pentru start-up / companiile nou-create și/sau micile întreprinderi, inclusiv dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, centrelor de deservire, piețelor rurale, infrastructurii logistice;

o Consolidarea capacităților antreprenorilor locali, inclusiv schimburi de experienţă;

o Dezvoltarea şi promovarea unui brand rural local etc.

Termenul de aplicare a cererilor de proiecte prin e-mail este 10 aprilie 2017, ora 23:59. Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon  (0264) 22440.

 
Prima / Noutăţi / În atenţia APL-urilor!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 19.06.2018
Vizitatori: 570067
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran