Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Apel pentru finanțare prin granturi pentru implementarea tehnologiilor inovatoare și practicilor moderne de sortare și ambalare a strugurilor de masă.
Apel pentru finanțare prin granturi pentru implementarea tehnologiilor inovatoare și practicilor moderne de sortare și ambalare a strugurilor de masă.
08.06.2017 Accesări: 342
Text:
 

 

 Apel pentru finanțare prin granturi pentruimplementarea tehnologiilor inovatoare și practicilor moderne de sortare șiambalare a strugurilor de masă

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) Nr. MOLDHVAA_RFA_002

USAID Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM)

Data lansării: Iunie 7, 2017

Data încheierii: Iulie 6, 2017

         Proiectul AgriculturaPerformantă în Moldova (APM) intenționează să acorde fonduri (granturi)întreprinderilor care operează sau care intenționează să instaleze depozitefrigorifice pentru struguri de masă cu case de ambalare si/sau planificăsă  modernizeze infrastructura de post-recoltare (achiziționarea uneilinii de sortare și ambalare, echipamentelor performante de producere aambalajului, modernizarea încăperilor, etc.) pentru a satisface cerințele decalitate și siguranța alimentelor cerute pe piața UE și alte piețe de exportregionale. Aceste granturi sunt destinate întregului sector, în cadrul căroraar trebui să beneficieze mai mult decît o întreprindere.

         Proiectul va organiza unatelier de lucru (workshop) pre-aplicare, care va avea loc la data de 16iunie 2017, în sediului APM, str. Alexei Mateevici, 87, MD-2009, Chișinău,Moldova, între orele 11:00 și 13:00. Acest workshop va oferi posibilitateasolicitanților de a adresa întrebări despre solicitare și de a primi îndrumăricu privire la modul de completare a formularului de aplicație. Solicitanțiiinteresați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate și doresc să participela acest workshop sunt obligați să confirme participarea lor până la data de 14iunie 2017, prin expedierea numelui participantului și denumireaorganizației sale pe adresa electronică grants@moldovaagro.com. Din cadrul fiecăreiorganizații / întreprindere, doar o persoană poate participa la workshop.Atunci când se confirmă prezența, se cere de a indica dacă persoanaparticipantă are nevoi speciale pentru a accesa facilitățile workshop-ului. APMnu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primiconfirmarea prezenței în termen de 2 zile lucrătoare de la primireasolicitării.

Mai multe detalii le găsiți în MOLDHVAA_RFA_002, Apel pentru finanțareagranturilor care poate fi accesat aici:

https://drive.google.com/open?id=0BzazNP4kCiU5Nk5NcXJBM0pFZzg

Toate întrebările cu privire la acest Apel vă rugăm să le adresați peadresa electronică: grants@moldovaagro.com. Subiectul email-ului trebuiesă menționeze MOLDHVAA_RFA_002. Proiectul va răspunde în decurs de 5 zilelucrătoare.

 
Prima / Noutăţi / Apel pentru finanțare prin granturi pentru implementarea tehnologiilor inovatoare și practicilor moderne de sortare și ambalare a strugurilor de masă.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.05.2018
Vizitatori: 555438
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran