Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Anunț!
Anunț!
09.02.2018 Accesări: 479
Text:
 

Joi,22 februarie 2018, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, sala mare deşedinţe se va desfăşura Şedinţa ordinară a Consiliului raional.

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional din datade 22.02.2018

1.     Cu privire la executarea bugetuluiraional pentru anul 2017. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

2.     1.      Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

2.      Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/34 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a II-a pentru anul 2018”. Informează:  Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

3.      Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de învățămînt primar, secundar general și extrașcolar în rezultatul activității pentru anul 2017. Informează:  Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

4.      Cu privire la actualizarea Strategiei de dezvoltare a raionului Nisporeni pentru anii 2013-2020. Informează: Ion Sturza, vicepreședintele raionului, Oxana Mînăscurtă, șef Secție economie.

5.      Cu privire la activitatea Secției cultură și turizm pentru anul 2017. Informează: Aurelia Andronachi, șef Secție cultură și turizm.

6.      Cu privire la activitatea Instituției Medico-Saniatre Publice  Spitalul raional Nisporeni. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional.

7.      Cu privire la aprobarea statelor de personal și oraganigrama IMSP SR Nisporeni pentru anul 2018. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional.

8.      Cu privire la aprobarea salarizării personalului de conducere a IMSP SR Nisporeni pentru anul 2018. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional.

9.      Cu privire la permisiunea cumulării directorului Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Nisporeni 0,25 unitate de Coordonator al Grupului de Audit medical pentru anul 2018. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional Nisporeni.

10.  Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni. Informează: Ion Ciubotaru, director ÎM CSR Nisporeni.

11.  Cu privire la aprobarea salarizării personalului de conducere al  Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni. Informează: Ion Ciubotaru, director ÎM CSR Nisporeni.

12.  Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personale ale Instituției medico-sanitare publice Centrul de Sănătate Milești. Informează: Natalia Costru, șef interimar al IMSP CS Milești.

13.  Cu privire la aprobarea componenței Consiliului administrativ al Instituției medico-sanitare publice Centrul de Sănătate Milești. Informează: Natalia Costru, șef interimar al IMSP CS Milești.

14.  Cu privire la salarizarea personalului de conducere al Instituției medico-sanitare publice Centrul de Sănătate Milești. Informează: Natalia Costru, șef interimar al IMSP CS Milești.

15.  Cu privire la permisiunea cumulării 0,25 unitate medic de familie șefului interimar al Instituției medico-sanitare publice Centrul de Sănătate Milești. Informează: Natalia Costru, șef interimar al IMSP CS Milești.

16.  Cu privire la avansarea în trepte de salarizare. Informează. Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

17.  Cu privire la conferirea gradelor de calificare. Informează. Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

18.  Cu privire la efectuarea auditului intern.  Informează: Irina Mocanu, auditor intern în Aparatul președintelui.

19.  Cu privire la modificarea și completarea Programului raional de control a tuberculozei pentru anii 2017-2020 și a Planului de Implementare, aprobat prin  Decizia Consiliului raional Nisporeni nr. 1/26 din 07.02.2017  ” Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional.

20.  Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul II anul 2018. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al  Consiliului raional.

21.  Cu privire ala garantarea transmiterii porțiunilor de linie electrică aieriană – 10 kw și elementelor substației electrice ce urmează a fi construite ÎCS „RED Union Fenosa”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

22.  Cu privire la luarea la evidență și permisiunea realizării materialelor de construcție apărute în urma demolării la obiectul „Centrul de Sport și Tineret” or. Nisporeni. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

23.  Cu privire la acceptarea atribuirii drumului local L-393 „Valea-Trestieni-G89” statutul de drum regional G 94 – G-91 – Valea Mare – Boldurești – Valea Trestieni – G-89”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

24.  Cu privire la modificarea și completarea  regulamentului privind modul de repartizare a locuințelor  pentru păturile social-economic vulnerabile II, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 6/15 din 16.09.2016. Informează Ghenadie Verdeș, președintele raionului.

25.  Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2018. Informează: Stanislav Aramă, șef Secție administrativ-militară.

26.  Cu privire la instituirea Centrului Raional de Tineret Nisporeni  - Instituție social-culturală. Informează: Aurelia Andronachi, șef Secție cultură și turizm.

27.  Cu privire la acceptul acordului de parteneriat privind Dezvoltarea Centrului de Tineret Nisporeni. Informează: Aurelia Andronachi, șef Secție cultură și turizm.

28.  Cu privire la actualizarea Înțelegerii de Cooperare între Consiliul raional Nisporeni și Consiliul Județean Timiș. Informează: Oxana Mînăscurtă, șef Secție economie

29.  Cu privire la acordarea ajutorului material familiilor social-vulnerabile a veteranilor participanți ai războiului din Transnistria și Afganistan și alocarea surselor financiare în acest scop. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

29.1. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru achitarea transportului pedagogilor angajați prin cumul din instituțiile educaționale. Informează: Nina Sterpu, șef Direcțe învățămînt, tineret și sport.

29.2. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Enachi Valeriu. Informează: Xenia Axente, șef  Direcție asistență socială și protecție a familiei.

29.3. Cu privire la alocarea surselor  financiare Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Nisporeni. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

29.4.Cu privire la alocarea surselor financiare Instituției Publice Gimnaziu Cristești. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

29.5.Cu privire la alocarea surselor financiare primăriilor Iurceni, Cristești și Bolțun. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

29.6.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru elaborarea documentației necesare pentru aplicarea la programul operațional Comun (POC) RO-MD 2014-2020 . Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

29.7.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru reparația clădirii Consiliului raional. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

 

 
Prima / Noutăţi / Anunț!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 20.05.2019
Vizitatori: 705463
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran