Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Anunț - ședința extraordinara din 13 iulie 2018
Anunț - ședința extraordinara din 13 iulie 2018
09.07.2018 Accesări: 703
Text:
 

Vineri, 13 iulie 2018, ora 10.00 în sala mică , va avea loc Ședința Extraordinară a Consiliului raional.

Ordinea de zi a ședinței

extraordinare a Consiliului raional din 13 iulie 2018

 

1.      Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/34 din 21decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lecturaa doua pentru anul 2018” cu modificările ulterioare. Informează: Vera Lazăr, șefDirecție finanțe.

2.     Cuprivire la acceptarea primirii terenului de domeniul public din proprietateaprimăriei or. Nisporeni în proprietatea Consiliului raional Nisporeni. Informează: Grigore Florea, șef Secțieagricultură, industrie alimentară, relații funciare și cadastru.

3.     Cu privire laaprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs amanagerului  Centrului raional de TineretNisporeni. Informează: Aurelia Andronachi,șef Secție cultură și turism.

4.     Cuprivire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurareaProgramului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a Concursuluiraional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionulNisporeni. Informează:Aurelia Andronachi, șef Secție cultură și turism.

5.     Cuprivire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în ForțeleArmate ale Republicii Moldova în toamna anului 2018. Informează: Dumitru Gorceag, șefinterimar al Secției administrativ-militare.

6.      Cu privire la salarizarea personalului de conducere alIMSP Centrul de Sănătate Milești, începînd cu 01.04.2018. Informează: Natalia Costru, șef interimar al IMSP Centrul de SănătateMilești.

7.      Cu privire la permisiunea acordării spațiilor locativeîn folosință (locațiune) temporară, cu titlu de excepție, condiționat. Informează: Ghenadie Verdeș, președinteleraionului

8.     Cuprivire la cumularea de către dnul Sergiu Portărescu a atribuțiilor funcțieisale cu atribuțiile funcției publice vacante „șef Secție”. Informează: GhenadieVerdeș, președintele raionului.

9.     Cuprivire la alocarea surselor financiare. Informează: Vera Lazăr, șef Direcțiefinanțe, Sergiu Sococol, vicepreședintele raionului.

10.  „Cu privire la alocarea surselor financiare pentruactualizarea proiectului la finalizarea lucrărilor de construcție a  „Gazoductului de presiune înaltă Morenii-Noi,rnul Ungheni -Brătuleni-Boldurești, rnul Nisporeni””. Informează: SavaTipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului, Vera Lazăr, șefDirecție finanțe.

 

Secretar-interimar

alConsiliului raional                                                  SergiuZmeu

 

 
Prima / Noutăţi / Anunț - ședința extraordinara din 13 iulie 2018
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 741972
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran