Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcții vacante
Anunț - funcții vacante
19.05.2015 Accesări: 1114
Text:
 

Aparatul preşedintelui raionului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante/ temporar vacante din subdiviziunile :

Aparatul preşedintelui raionului:

·   Specialist (în problemele privatizării și postprivatizării)  - 1 unitate (temporar vacantă); 

Secția construcții și dezvoltarea teritoriului:

·   Specialist (în domeniul eficienţei energetice)                   - 1 unitate

Secţia economie:

·   Specialist principal ( în atragerea investițiilor)           - 1 unitate (temporar vacantă)

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
    a) formularul de participare;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor deabsolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) certificatul medical

   f) cazierul judiciar;
    g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine pe adresa:

or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul  nr.202,  pagina web: www.nisporeni.md 

Telefon de contact:    (0264) 2 23 81

 

Termen de primire a dosarelor:    pînă pe 12 iunie 2015, ora 15-00

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcții vacante
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793897
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran