Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț!
01.11.2016 Accesări: 322
Text:
 

Direcția Finanțe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției contabilitate bugetară.

Condițiile de participare la concurs

La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:

1.     Deține cetațenia Republicii Moldova;

2.     Are studii superioare în domeniile economie, finanțe sau contabilitate;

3.     Experiența în munca în domeniu nu mai puțin de un an;

4.     Nu a implinit virsta de pensionare;

5.     Poseda limba româna;

6.     Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției publice;

7.     Nu are antecedente penale nestinse.

Participanții la concurs vor depune dosarul personal pînă la 19.11.2016, ora 16.00 la Direcția Finanțe la Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni,str. Ioan Voda nr.2,bir. 112, tel: 2-36-09, finantenisporeni@gmail.md.

Dosarul va conține următoarele documente, în copii și original:

1.     Formularul de participare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs;

2.     Buletinul de identitate;

3.     Diploma de studii și certificatele de absolvirea cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

4.     Copia carnetului de muncă;

5.     Certificatul medical (formularul 086-2/e);

6.     Cazierul judiciar.

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.12.2017
Vizitatori: 494480
sus
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran