Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț!
19.03.2018 Accesări: 225
Text:
 

Consiliul Raional Nisporeni anunță prelungirea concursului pentru următoarele funcții vacante:

1. Auditor intern- 1 unitate.

2. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate.

3. Serviciul arhivă: Specialist superior - 1 unitate.

4. Serviciul administrativ - financiar: specialist (în evidență contabilă) - 1 unitate.

 

Termen limită de depunere a documentelor: 10.04.2018, ora 16.00

or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

 

La  concurs pot participa persoanele:

· care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

· posedă limba de stat;

· care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

· cu studii superioare;

· care au activat cel puţin  un anan în domeniul administraţiei publice;

· cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

· cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

 

Doritorii de a participa la concurs depun următoarele acte:

a)   formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b)   copia buletinului deidentitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)  copia carnetului de muncă;

e)  certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f)   cazierul judiciar.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 Consiliul Raional Nisporeni anunță concurs pentru funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Milești.

 

 Candidații pentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:

·Formular;

·Copia buletinului;

·Copia diplomei de studii și certificatelor de calificare;

·Capia carnetului de muncă;

·Certificat medical pentru angajarea în câmpul muncii;

·Cazier juridic.

 

Scopul general al funcției: Accesul populației la asistența medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raionale, sporirea calității asistenței medicale primare.

 

Condiții de bază:

·deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·studii superioare în domeniul medicinii ( nu mai puțin de 5 ani)  calificativul-medic de familie,

· posedarea obligatorie a limbii de stat;

·cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

·nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Termen de primire a actelor:  până pe 10.04.2018, ora 16.00

Adresa: or.Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202,

Telefon de contact: 0264 2-23-81

 

 

 

Consiliul Raional Nisporeni anunță concurs pentru funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Seliște.

 

 Candidații pentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:

·Formular;

·Copia buletinului;

·Copia diplomei de studii și certificatelor de calificare;

·Capia carnetului de muncă;

·Certificat medical pentru angajarea în câmpul muncii;

·Cazier juridic.

 

Scopul general al funcției: Accesul populației la asistența medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raionale, sporirea calității asistenței medicale primare.

 

Condiții de bază:

·deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·studii superioare în domeniul medicinii ( nu mai puțin de 5 ani)  calificativul-medic de familie,

 ·posedarea obligatorie a limbii de stat;

·cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

·nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Termen de primire a actelor:  până pe 10.04.2018, ora 16.00

Adresa: or.Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202,

Telefon de contact: 0264 2-23-81

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.12.2018
Vizitatori: 639474
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran