Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț
23.04.2018 Accesări: 357
Text:
 

Consiliul Raional Nisporeni prelungește concursul pentru următoarele funcții vacante:

1. Secția economie: Specialist principal (în problemele analiză economică şi prognozări)- 1 unitate.

 Termen limită de depunere a documentelor: 15.05. 2018, ora 16.00

 or. Nisporeni,str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

 

La  concurs pot participa persoanele:

· care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

· posedă limbade stat;

· care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

· cu studii superioare;

· care au activat cel puţin  un an în domeniul administraţiei publice;

· cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

· cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Următoarele acte:

a)  formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b)  copia buletinului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)  copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f)  cazierul judiciar.

 

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.06.2019
Vizitatori: 727900
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran