Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț
16.07.2018 Accesări: 462
Text:
 

 

 

ANUNT

Pentru ocuparea functiei vacante de manager al Centrului raional deTineret Nisporeni

 

 

La concursul pentru ocuparea funcției vacante sau temporar vacante poate participa orice persoană care întrunește următoarele condiții de bază:

-  Deține cetățenia Republicii Moldova;

-  Deține cetățenia altor state, dar cu domiciliul în Republicii Moldova;

-  Are studii superioare /studii de masterat preferențial în domeniul științelor socio-umane, experienţă suficientă şi adecvată în lucrul cu tinerii .

-  Cunoaște limba română, scris și vorbit;

-  Are capacitatea deplină de exercițiu;

-  Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverenței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

-  Nu are antecedente penale nestinse;

-  Are o vechime în muncă de cel puţin  3 ani în domeniul administrării sau lucrului cu tinerii;

 

 

La înscriere  pentru concurs candidaţii depun un dosar, care include următoarele:

-      cerere pentru participare la concurs cu menţionarea  postului solicitat;

-      copia buletinului de identitate;

-      copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;

-      copia altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

-      copia carnetului de muncă;

-      adeverința medicală;

-      curriculum vitae;

-      declarația pe propria răspunderecă nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 

 

Actele pot fi depuse pînă la data de 03 august 2018

Informații suplimentare la nr.  de tel. 026422381, 026424403.

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 744006
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran